Voor de zorg die apothekers leveren, brengen zij een tarief in rekening

Bij de gemiddelde apotheek steeg de vergoeding voor farmaceutische zorgactiviteiten in 2021 met 2,6%. Deze toename is daarmee net lager dan de inflatie die volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2021 uitkwam op 2,7%. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Voor de zorg die apothekers leveren, brengen zij een tarief in rekening. De prestaties waarvoor zij een bedrag in rekening mogen brengen zijn omschreven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Verzekeraars en apothekers(collectieven) onderhandelen in de praktijk over de verdere invulling van de zorg en de bijbehorende tarieven.

De gemiddelde Nederlandse openbare apotheek ontving in 2021 € 684.000 aan inkomsten uit prestaties die verzekeraars vergoedden. Dat is een stijging van 2,6% ten opzichte van 2020. Deze toename is lager dan de inflatie die volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2021 uitkwam op 2,7%. Daarnaast bedroeg de stijging van de loonkosten volgens de CAO Apotheken in 2021 zo’n 2,3%.

Het merendeel van deze tariefinkomsten (98%) is gerelateerd aan het verstrekken van receptplichtige geneesmiddelen. De overige 2%, ruim € 11.000, ontvangt de gemiddelde apotheek voor zorgprestaties die niet direct aan een verstrekking van een geneesmiddel zijn gekoppeld. Dit bedrag bestaat vooral uit vergoeding van medicatiebeoordelingen, en farmaceutische zorg bij ontslag uit het ziekenhuis.

Verschillen
Omdat verzekeraars niet alle prestaties bij alle openbare apotheken contracteren, zal een individuele apotheker zichzelf niet altijd direct herkennen in de gemiddelde apotheek. Zo wordt de farmaceutische zorg gedurende de avond, nacht en op zondagen veelal gecontracteerd bij dienstapotheken. En farmaceutische zorgprestaties als bijvoorbeeld het leveren van hoogcomplexe parenterale farmaceutische zorg zijn veelal exclusief gecontracteerd bij poliklinische apotheken.

Hoewel een belangrijk deel van de inkomsten van een apotheek dus gerelateerd is aan het verstrekken van geneesmiddelen, bewegen de tariefinkomsten niet volledig mee met het aantal verstrekkingen. De laatste jaren is een beweging ingezet waarbij mensen die geneesmiddelen via een geïndividualiseerde distributievorm verstrekt krijgen, deze niet meer wekelijks, maar veelal twee- of eventueel driewekelijks ontvangen. Dat zorgde er in 2021 mede voor dat het aantal verstrekkingen van de gemiddelde apotheek met bijna 1% daalde naar 100.800.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: SFK
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : SFK
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2022/inkomsten-apotheken-stijging-onder-inflatie
Originele titel: Inkomsten apotheken: stijging onder inflatie
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-05-14

Relevante artikelen ...

Aanlevering zorgvraagtypering uitgesteld De NZa heeft op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) de wettelijke taak om markttoezicht en marktontwikkeling uit te voeren De Nederl... Management & beleid Sat, 10 Sep 2022, 07:30:48
HSK Groep (HSK) onterecht een boete opgelegd gekregen HSK stelde bij patiënten de diagnose Ongedifferentieerde somatoforme stoornis (OSS) Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft... Management & beleid Fri, 24 Jun 2022, 07:05:53
Passende bekostiging met leidraad voor zorgbundels Het advies passende zorg gaat over gepast gebruik én passende organisatie van zorg In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH... Management & beleid Tue, 01 Mar 2022, 14:46:25
Nieuwe regels voor geneesmiddelenonderzoek vanaf 31 januari van kracht De nieuwe regels gelden in de hele Europese Unie Voor onderzoek met geneesmiddelen gelden vanaf 31 januari 2022 andere regels. Dit gebeurt omdat de... Management & beleid Tue, 01 Feb 2022, 13:09:13
Kritieke planbare zorg en vervolgzorg heeft volle aandacht nodig Ziekenhuizen moeten de zorg dan ook in overleg met zorgaanbieders in de eerstelijn opschalen De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt het van groo... Management & beleid Thu, 27 Jan 2022, 17:55:59
Tarieven voor huisartsenzorg aangepast Zorgverzekeraars voorzien grote administratieve problemen in de afwikkeling van declaraties van huisartsen per 1 januari 2022 Afgelopen september... Management & beleid Thu, 02 Dec 2021, 15:00:26

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com