Met dit toezicht wil de inspectie werken aan het bevorderen, bewaken en beschermen van de publieke gezondheid in Nederland

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start met toezicht op het bevolkingsonderzoek borstkanker. Elk jaar krijgen 1,3 miljoen inwoners van Nederland tussen de 50 en 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Om een beeld te krijgen van de kwaliteit en de deelname bezoekt de IGJ verschillende locaties waar dit onderzoek uitgevoerd wordt.

Met dit toezicht wil de inspectie werken aan het bevorderen, bewaken en beschermen van de publieke gezondheid in Nederland. Door het bevolkingsonderzoek borstkanker kan er vroeger ontdekt worden of iemand borstkanker heeft. Zo overlijden er minder mensen aan deze ziekte. Ook is de behandeling dan vaak minder ingrijpend. Daarnaast is belangrijk dat iedereen met een risico op borstkanker gelijke toegang heeft tot deze preventieve zorg.

Inspectiebezoeken
Tijdens de bezoeken kijkt de inspectie onder meer of de zorgverleners en de deelnemers gemakkelijk incidenten kunnen melden of een klacht kunnen indienen. Het bestuur moet een goed beeld hebben van de kwaliteit en de veiligheid van het onderzoek. Daarnaast moeten deelnemers kunnen vertrouwen op de kennis en vaardigheden van de zorgverlener.

Bij het bevolkingsonderzoek zijn verschillende zorgverleners betrokken. Daarom kijkt de inspectie ook of er een goede samenwerking is met die zorgverleners.

Toetsingskader
Met het toezicht wil de inspectie het naleven van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo) en veldnormen stimuleren. Ook biedt het een basis voor het toezicht op andere bevolkingsonderzoeken.

De inspectie gebruikt voor dit toezicht het toetsingskader ‘Toezicht op de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek borstkanker’. Het toetsingskader is nog in ontwikkeling. Als het nodig is kan de inspectie het toetsingskader aanpassen. De resultaten van dit toezicht deelt de inspectie om te leren en de zorg te verbeteren.

Publicaties
Toetsingskader Bevolkingsonderzoek borstkanker

Bron: Rijksoverheid


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Start toezicht bevolkingsonderzoek borstkanker
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 22 mei 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!