IGJ-werkplan 2023 voor actuele en meerjarenthema’s

Op 12 januari heeft minister Kuipers van VWS het Werkplan 2023 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de Tweede Kamer gestuurd. De IGJ besteedt in het werkplan aandacht aan actuele toezichtthema’s en aan de thema’s van het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Deze thema’s spelen naast het reguliere toezicht op het brede scala aan zorgaanbieders. De IGJ streeft naar toezicht met effect: in alle sectoren en in alle activiteiten.

Actuele toezichtthema’s
Het toezichtveld wordt groter en ingewikkelder. De inspectie moet daarom slimmer omgaan met haar mogelijkheden en middelen. En kiezen voor thema’s en activiteiten die het meest bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp. Veel actuele toezichtthema’s vroegen al in 2022 de nodige aandacht  en hebben nog steeds impact. Denk aan  zorg voor asielzoekers, jeugdzorg, integere bedrijfsvoering in de zorg, infectiebestrijding, dwang in de zorg, suïcidepreventie, geneesmiddelentekorten, illegale geneesmiddelen, effectiviteit en veiligheid van medische hulpmiddelen en het toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Thema’s in het Meerjarenbeleidsplan
Het eerste thema in het Meerjarenbeleidsplan 2023 is de kwaliteit van persoonsgerichte zorg: zorg afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. Gericht op kwaliteit van leven. Dit toezicht richt zich vooral op de samenwerking tussen zorgaanbieders.

Personeelstekorten is het tweede thema. Er zijn niet altijd genoeg medewerkers of ze hebben niet allemaal de juiste kennis en ervaring. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg en voor het welzijn van de zorg- en hulpverleners zelf. Dit speelt in meer of mindere mate in alle sectoren. De IGJ heeft hier een signalerende en agenderende rol.

Technologische vernieuwingen bieden nieuwe mogelijkheden en brengen ook nieuwe risico’s. Zorg sluit hiermee beter aan bij de leefomgeving van patiënten en cliënten. Maar technologie werkt niet altijd zoals verwacht, de zorg is steeds meer afhankelijk van ICT(-leveranciers) en voor nieuwe werkwijzen ontbreken vaak nog normen.

Het vierde thema in het Meerjarenbeleidsplan 2023 - het toezicht op medische technologie en farmaceutische producten – vraagt om internationale samenwerking en strategisch sturen.

Agenderen, stimuleren en handhaven
Toezichthouden is meer dan controleren ‘op basis van wetten, regels en normen’. De IGJ agendeert kwaliteit en veiligheid bij partijen in en rondom de zorg en stimuleert zorgorganisaties en professionals om (samen) te werken aan het borgen en verbeteren van hun zorg. Waar nodig treedt de toezichthouder op.

De IGJ bepaalt eens in de vier jaar haar meerjarenbeleid en werkt dat uit in jaarlijkse werkplannen. De inspectie informeert met deze werkplannen de Tweede Kamer, het zorgveld en de burger over wat zij kunnen verwachten. Verantwoording wordt afgelegd in het jaarbericht.

Publicaties
Werkplan 2023


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: IGJ-werkplan 2023 voor actuele en meerjarenthema’s
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 14 jan 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!