De coronaprik was tot en met 22 december 2023 beschikbaar

In de najaarsronde van 2023 hebben ruim 2.731.000 mensen een coronaprik gekregen. Voor 60-plussers is de vaccinatiegraad 50,5%. De vaccinatiegraad verschilt per leeftijdsgroep en regio. De coronaprik was tot en met 22 december 2023 beschikbaar, en aangeraden voor mensen van 60 jaar en ouder, personen vanaf 18 jaar die in aanmerking komen voor de griepprik, overige kinderen en volwassenen met ernstige aandoeningen waardoor ze risico lopen op ernstige COVID-19, zorgmedewerkers met patiënt- en/of cliëntcontact en zwangeren.

Vaccinatiegraad najaarsronde 2023 per leeftijdsgroep en regio
De vaccinatiegraad voor 60-plussers is het laagst voor de 60-64 jarigen (31,8%) en het hoogst voor de 80-84 jarigen (65,8%). Vanaf week 44 is een snelle stijging te zien in de vaccinatiegraad bij de leeftijdsgroep 75-79 jaar. Bij de leeftijdsgroep 70-74 jaar is deze stijging te zien vanaf week 46. De 70-79 jarigen ontvingen de uitnodiging voor de coronaprik wat later dan de andere leeftijdsgroepen. In een aantal gemeenten in de provincies Friesland en Overijssel ligt de vaccinatiegraad wat lager dan verwacht op basis van eerdere vaccinatierondes. Een evaluatie is belangrijk om te onderzoeken welke factoren de vaccinatiegraad hebben beïnvloed.

Vergelijking vaccinatiegraad najaarsronde 2022 en 2023
De vaccinatiegraad van de najaarsronde 2023 voor 60-plussers was 8,5% lager dan de vaccinatiegraad van de najaarsronde in 2022 (vaccinatiegraad rapport 3 januari 2023). De verschillen tussen leeftijdsgroepen laten hetzelfde patroon zien als in 2022: de vaccinatiegraad was ook in 2022 het laagst onder 60-64 jarigen en het hoogst voor de 75-79 en 80-84 jarigen.

De startdatum van een najaarsronde verschilde in beide jaren. In 2022 startte de najaarsronde op 19 september, terwijl de najaarsronde in 2023 op 2 oktober van start ging. Daarnaast had de najaarsronde van 2022 geen officiële einddatum, terwijl in 2023 mensen tot eind december 2023 een coronaprik konden halen. Een ander verschil is dat de griepprikgroep tussen 18 en 60 jaar in 2022 een persoonlijke uitnodiging ontving via de huisarts voor een vaccinatie bij de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst). In de najaarsronde van 2023 werd deze groep vooral via mediacampagnes benaderd.

Coronaprik in 2024
De coronaprik blijft beschikbaar voor zwangeren en voor volwassenen en kinderen uit medisch hoog-risicogroepen die door hun behandelend arts worden doorverwezen voor een coronaprik. De coronaprik draagt bij aan de bescherming tegen ernstige ziekte door corona. Dit is terug te zien in de resultaten van het onderzoek naar COVID-19 ziekenhuis- en IC(intensive care)-opnames per vaccinatiestatus.

Bron: RIVM


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Ruim 2,7 miljoen coronaprikken gezet in de najaarsronde van 2023
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers
  • Datum: 18 jan 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!