(advertentie)

Mensen met hogere uitgaven aan geneesmiddelen wisselen minder vaak van verzekeraar.

Bij apotheekbezoekers die in 2016 meer dan € 1000 uitgaven lag het overstappercentage ruim 40% lager dan bij mensen van wie de geneesmiddelenuitgaven onder de € 100 bleven. Dat meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.
Uit de declaraties die apothekers in het eerste kwartaal van 2017 bij verzekeraars indienden blijkt dat 4,6% van de apotheekbezoekers een andere verzekeraar had dan in 2016. Dit percentage ligt iets hoger dan een jaar geleden toen 4,3% overstapte naar een andere verzekeraar. Bij beide percentages gaat het om een overstap naar een ander verzekeraarsconcern.

Het aantal mensen dat een andere verzekeraar kiest, ligt in werkelijkheid hoger omdat verzekerden ook binnen een concern van verzekeraar kunnen wisselen. Zo bieden tien verzekeraarsconcerns gezamenlijk ruim zestig polissen aan via ongeveer vijftig verschillende UZOVI-codes. Deze afkorting staat voor Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie en dit is de code die zorgverzekeraars en apothekers in het declaratieverkeer gebruiken. Zo valt de Zekur-polis onder de UZOVI-code die hoort bij Univé, dat op zijn beurt weer onderdeel uitmaakt van het VGZ-concern.

Overstappers
De SFK heeft geen zicht op het aantal overstappers per polis, maar wel op het UZOVI-niveau. Het gemiddelde aandeel overstappende apotheekbezoekers op dat niveau kwam in 2017 uit op 6,7%. Uit de declaratiegegevens blijkt verder dat de neiging om over te stappen afneemt naarmate het geneesmiddelengebruik hoger wordt. Bij de apotheekbezoekers die in 2016 minder dan € 100 uitgaven lag het overstappercentage op 8,2. Dit percentage neemt af naarmate de geneesmiddeluitgaven toenemen. Bij apotheekbezoekers met een uitgavenniveau tussen de € 100 en de € 200 daalde dit tot 6,9% en bij mensen met een uitgavenniveau tussen de € 1000 en de € 5000 daalde dit tot 4,7%.

Opvallend is dat het percentage overstappers weer iets toeneemt als de geneesmiddeluitgaven boven de € 5000 uitkwamen, maar dat overstappercentage ligt nog altijd beduidend lager dan bij de mensen die niet meer dan € 100 besteedden.
Ondanks het relatief lage aantal overstappers zou de zorgverzekeraarsmarkt elf jaar na introductie van het huidige zorgstelsel in theorie grotendeels ververst moeten zijn. Toch laat de praktijk een totaal ander beeld zien en zijn de contouren van de voormalige ziekenfondsen in de regio nog altijd sterk zichtbaar.

Concentratie
Dit uit zich in een sterke regionale concentratie. In vrijwel alle regio’s ligt het marktaandeel van de grootste verzekeraar ruim boven de 40%. In Friesland is deze concentratie het sterkst. Zilveren Kruis heeft inclusief De Friesland in deze regio een gemiddeld marktaandeel van 77%.

Bron: SFK

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2022-05-17

Relevante artikelen ...

Overstappercentage zorgverzekering vrijwel gelijk gebleven Pas na 1 februari kan de definitieve balans worden opgemaakt Ongeveer 1,1 miljoen mensen zijn eind vorig jaar overgestapt naar een andere zorgverzeke... Anders Tue, 11 Jan 2022, 13:52:39
5,3% van zorgverzekeraar verwisseld Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad Rond de jaarwisseling 2020-2021 wisselde 5,3% van de geneesmiddelgebruikers van zorgverzekeraarsconcern, ... Anders Mon, 19 Apr 2021, 10:48:05
Overstappers van zorgverzekeraar blijft gelijk In totaal gaat het om 1,1 miljoen overstappers In het najaar van 2020 is 6,2% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, zo bl... Anders Thu, 07 Jan 2021, 13:51:18
5,3% van de medicijngebruikers stapte over van verzekeraar Binnen het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel mogen verzekerden alleen rond de jaarwisseling een andere zorgverzekeraar kiezen Rond de jaarwisseling... Anders Thu, 21 May 2020, 18:27:25
Jongeren geven vaker aan te zijn overgestapt dan ouderen Verschillen in overstappen tussen jongeren en ouderen lijken kleiner te worden In 2020 geeft 7% van de verzekerden aan te zijn overgestapt van zorgve... Anders Mon, 06 Apr 2020, 09:29:22
Definitieve overstappercentage voor 2020 bedraagt 6,5% Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars Het definitieve overstappercentage voor 2020 ... Anders Thu, 06 Feb 2020, 20:42:12