(advertentie)

Moeilijk voldoende gekwalificeerde zorgmedewerkers te vinden en te behouden

Voor de medische zorg in gevangenissen, huizen van bewaring, detentiecentra en forensisch psychiatrische centra is het moeilijk voldoende gekwalificeerde zorgmedewerkers te vinden en te behouden.

Dat knelpunt heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gesignaleerd in gesprekken met alle instellingen.

Andere punten die opvielen
Hoewel de situatie per instelling verschilt, kwamen er uit de gesprekken ook punten naar voren die - meer of minder - overal spelen. Een greep daaruit:

  • Als een gedetineerde vrij komt, moet de zorg die hij nodig heeft wel doorlopen bij andere zorgverleners. De instellingen hebben steeds meer aandacht voor een goede overdracht.
  • In de instellingen is er steeds meer aandacht voor persoonsgerichte zorg, bijvoorbeeld voor personen met een licht verstandelijke beperking. Screening hierop is nog in ontwikkeling.
  • Het aantal plaatsen in de vier penitentiair psychiatrische centra (PPC) is uitgebreid, maar blijft beperkt. Daardoor moeten gedetineerden die psychische zorg nodig hebben, soms in een gewone penitentiaire inrichting wachten tot er plek is in een PPC.
  • Alle instellingen hebben aandacht voor medicatieveiligheid (opslag, verstrekking, registratie), maar dit blijft een kwetsbaar proces. De inspectie adviseert hiervoor een eenduidig auditsysteem te ontwikkelen.
  • Veel instellingen werken met verschillende huisartsen, soms via detachering. Dit maakt de continuïteit van zorg kwetsbaar. Het aanwijzen van één behandelaar per patiënt die de regie over de zorg voert, moet dan de continuïteit garanderen.
  • Informatie-uitwisseling blijft een kwetsbaar punt. Personeel is door de invoering van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) soms te voorzichtig geworden in het uitwisselen van gegevens. De inspectie heeft geadviseerd een factsheet op te stellen over wat er wel en niet mag.

Rol van de inspectie
De medische zorg in een justitiële inrichting moet dezelfde kwaliteit hebben als de zorg die mensen in de vrije samenleving krijgen. Maar iemand die bijvoorbeeld in een gevangenis of tbs-kliniek zit kan niet zelf kiezen voor een arts of andere behandelaar. Daarom is de controle van de inspectie op de zorg aan mensen in justitiële inrichtingen zo belangrijk.

Bij sommige instellingen heeft de inspectie om verbeteringen gevraagd. Die zijn of worden doorgevoerd.

Documenten
Jaargesprekken over medische zorg in penitentiaire centra, detentiecentra en forensisch psychiatrische centra  

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/01/29/penitentiaire-inrichtingen-personeel-voor-medische-zorg-lastig-te-vinden
Originele titel: Penitentiaire inrichtingen: personeel voor medische zorg lastig te vinden
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2020-01-29

Relevante artikelen ...

Er zijn tot nu toe 11 zorgmedewerkers aan COVID-19 overleden Zorgmedewerkers en COVID-19 tot en met 09 juni 2020 Er zijn tot en met 09 juni, 10.00 uur, 16.973 zorgmedewerkers in de leeftijd van 18 tot en met ... Arbeid & CAO Tue, 09 Jun 2020, 09:47:41
Burn-out heeft effect op hele team Ruim de helft wijt burn-out(klachten) aan het werk Alleen een individuele aanpak werkt niet De burn-out van één zorgmedewerker raakt meer mensen in ... Arbeid & CAO Sat, 01 Jun 2019, 13:10:22