Moeilijk voldoende gekwalificeerde zorgmedewerkers te vinden en te behouden

Voor de medische zorg in gevangenissen, huizen van bewaring, detentiecentra en forensisch psychiatrische centra is het moeilijk voldoende gekwalificeerde zorgmedewerkers te vinden en te behouden.

Dat knelpunt heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gesignaleerd in gesprekken met alle instellingen.

Andere punten die opvielen
Hoewel de situatie per instelling verschilt, kwamen er uit de gesprekken ook punten naar voren die - meer of minder - overal spelen. Een greep daaruit:

 • Als een gedetineerde vrij komt, moet de zorg die hij nodig heeft wel doorlopen bij andere zorgverleners. De instellingen hebben steeds meer aandacht voor een goede overdracht.
 • In de instellingen is er steeds meer aandacht voor persoonsgerichte zorg, bijvoorbeeld voor personen met een licht verstandelijke beperking. Screening hierop is nog in ontwikkeling.
 • Het aantal plaatsen in de vier penitentiair psychiatrische centra (PPC) is uitgebreid, maar blijft beperkt. Daardoor moeten gedetineerden die psychische zorg nodig hebben, soms in een gewone penitentiaire inrichting wachten tot er plek is in een PPC.
 • Alle instellingen hebben aandacht voor medicatieveiligheid (opslag, verstrekking, registratie), maar dit blijft een kwetsbaar proces. De inspectie adviseert hiervoor een eenduidig auditsysteem te ontwikkelen.
 • Veel instellingen werken met verschillende huisartsen, soms via detachering. Dit maakt de continuïteit van zorg kwetsbaar. Het aanwijzen van één behandelaar per patiënt die de regie over de zorg voert, moet dan de continuïteit garanderen.
 • Informatie-uitwisseling blijft een kwetsbaar punt. Personeel is door de invoering van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) soms te voorzichtig geworden in het uitwisselen van gegevens. De inspectie heeft geadviseerd een factsheet op te stellen over wat er wel en niet mag.

Rol van de inspectie
De medische zorg in een justitiële inrichting moet dezelfde kwaliteit hebben als de zorg die mensen in de vrije samenleving krijgen. Maar iemand die bijvoorbeeld in een gevangenis of tbs-kliniek zit kan niet zelf kiezen voor een arts of andere behandelaar. Daarom is de controle van de inspectie op de zorg aan mensen in justitiële inrichtingen zo belangrijk.

Bij sommige instellingen heeft de inspectie om verbeteringen gevraagd. Die zijn of worden doorgevoerd.

Documenten
Jaargesprekken over medische zorg in penitentiaire centra, detentiecentra en forensisch psychiatrische centra  


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : IGJ
 • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
 • Originele titel: Penitentiaire inrichtingen: personeel voor medische zorg lastig te vinden
 • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
 • Datum: 29 jan 2020

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!