De veiligheid van zorgmedewerkers is van groot belang, omdat deze medewerkers ook het virus kunnen overdragen op kwetsbare cliënten

Er zijn meer COVID-19 testen beschikbaar voor zorgmedewerkers. Daarom kunnen zorgmedewerkers zich laten testen als zij klachten als hoesten, verkoudheid of koorts hebben. De veiligheid van zorgmedewerkers is van groot belang, omdat deze medewerkers ook het virus kunnen overdragen op kwetsbare cliënten. De inspectie vraagt aan zorgmedewerkers om gebruik te maken van deze extra testmogelijkheid. Daarbij verwacht de inspectie dat zorgbestuurders hun medewerkers een snelle triage en toegang tot een testlocatie bieden.

GGD’en zijn klaar om zorgmedewerkers te testen
De GGD’en zijn klaar om zorgmedewerkers te testen op de daarvoor ingerichte testfaciliteiten. Alle zorgmedewerkers met klachten die zich aanmelden via de geëigende routes zullen door de lokale GGD worden geregistreerd en getest als dat uit de aangeleverde triage volgt. Mocht dit bij grote toestroom leiden tot te ver oplopende wachttijden, organiseren de GGD’en bijstand.

Voor de triage zijn de instellingen (via bedrijfsarts of arbodienst) zelf verantwoordelijk. De GGD registreert alle aanmeldingen en gaat deze inplannen voor testafname. Deze werkwijze betekent dat de GGD’en zich alleen de triage doen als er geen (bedrijfs-)arts is die dat kan doen. Daarnaast kan ook de eigen huisarts deze test aanvragen. Dat maakt dat de artsen infectieziektebestrijding van de GGD zich volledig kunnen concentreren op de positieve uitslagen.

Informatie voor zorgmedewerkers
De meest actuele versie voor de sectoren vindt u hier:

Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen
Gehandicaptenzorg
Wijkverpleging en huishoudelijke hulp


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Zorgmedewerkers met milde klachten, laat je testen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers
  • Datum: 16 apr 2020

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!