De jaarlijkse opleidingsinstroom zal flink moeten stijgen

Bij zowel artsen infectieziektebestrijding als artsen jeugdgezondheid dreigt er een groot tekort als er op korte termijn niet meer mensen worden opgeleid. De jaarlijkse opleidingsinstroom zal flink moeten stijgen; niet alleen om aan de toekomstige vraag te voldoen, maar ook om ¬– in beide beroepsgroepen – te zorgen voor een juiste balans tussen opgeleide artsen in de eerste fase en de tweede fase. Dit zijn de adviezen die het Capaciteitsorgaan heeft opgesteld, mede op basis van capaciteitsramingen van het Nivel, in het Capaciteitsplan Artsen Infectieziektebestrijding en Jeugdartsen.

Het Nivel heeft in zijn capaciteitsramingen voor de beroepsgroepen artsen infectieziektebestrijding en artsen jeugdgezondheid uitgezocht hoe groot het verwachte tekort over twaalf jaar zal zijn en hoeveel personen er idealiter jaarlijks opgeleid moeten worden om deze tekorten te verkleinen en evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van deze beroepen.

Kijk hier voor het gehele rapport.

Het onderzoek
Voor onze capaciteitsramingen hebben we gebruikgemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en van data uit de Registratie Geneeskundig Specialisten. Ook hebben we een vragenlijst uitgezet onder werkgevers van artsen infectieziektebestrijding en artsen jeugdgezondheid. Ten slotte hebben we ondersteuning geboden bij de focusgroepen die het Capaciteitsorgaan heeft gehouden met beroepsgroepen en stakeholders.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/meer-artsen-infectieziektebestrijding-en-artsen-jeugdgezondheid-nodig-nabije-toekomst
Originele titel: Meer artsen infectieziektebestrijding en artsen jeugdgezondheid nodig in nabije toekomst
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-12-09

Relevante artikelen ...

Zorgverzekeraars werken aan extra salarisverhoging zorgpersoneel Het zijn intensieve tijden voor de zorg Zorgverzekeraars en zorgkantoren dragen bij aan het zo snel mogelijk structureel verhogen van de salarissen i... Arbeid & CAO Tue, 23 Nov 2021, 18:41:34
Huidige verpleegkundig specialismen omgezet Dit heeft gevolgen voor de ruim 500 verpleegkundig specialisten werkzaam in de branche Per 1 januari 2021 worden de huidige verpleegkundig specialism... Arbeid & CAO Tue, 05 Jan 2021, 15:08:08
Stijging aantal mondhygiënisten Uitstroom bij tandartsen en instroom bij mondhygiënisten hoger Nederland telde in 2019 rond de 9600 werkzame tandartsen en dit aantal zal – bij een g... Arbeid & CAO Wed, 29 Jan 2020, 11:55:16
Inkomen van zelfstandigen in de dienstverlening het hoogst Meer zelfstandigen in zakelijke dienstverlening en zorg Het aantal mensen dat voornamelijk hun inkomen als zelfstandige verdient is in de periode 200... Arbeid & CAO Mon, 27 Jan 2020, 11:11:07
Meer ingevulde vacatures in de zorg Het aantal werknemers in de sector neemt toe De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn is sinds het laatste kwartaal van 2016 groter da... Arbeid & CAO Thu, 28 Nov 2019, 11:35:53
Verpleegkundige ZZP-ers worden actief belemmerd. Het beleid van werkgevers en zorgverzekeraars richting 30.000 zelfstandig verpleegkundigen heeft tot gevolg dat zij de zorg dreigen te verlaten. H... Arbeid & CAO Thu, 12 Sep 2019, 01:32:06