De jaarlijkse opleidingsinstroom zal flink moeten stijgen

Bij zowel artsen infectieziektebestrijding als artsen jeugdgezondheid dreigt er een groot tekort als er op korte termijn niet meer mensen worden opgeleid. De jaarlijkse opleidingsinstroom zal flink moeten stijgen; niet alleen om aan de toekomstige vraag te voldoen, maar ook om ¬– in beide beroepsgroepen – te zorgen voor een juiste balans tussen opgeleide artsen in de eerste fase en de tweede fase. Dit zijn de adviezen die het Capaciteitsorgaan heeft opgesteld, mede op basis van capaciteitsramingen van het Nivel, in het Capaciteitsplan Artsen Infectieziektebestrijding en Jeugdartsen.

Het Nivel heeft in zijn capaciteitsramingen voor de beroepsgroepen artsen infectieziektebestrijding en artsen jeugdgezondheid uitgezocht hoe groot het verwachte tekort over twaalf jaar zal zijn en hoeveel personen er idealiter jaarlijks opgeleid moeten worden om deze tekorten te verkleinen en evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van deze beroepen.

Kijk hier voor het gehele rapport.

Het onderzoek
Voor onze capaciteitsramingen hebben we gebruikgemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en van data uit de Registratie Geneeskundig Specialisten. Ook hebben we een vragenlijst uitgezet onder werkgevers van artsen infectieziektebestrijding en artsen jeugdgezondheid. Ten slotte hebben we ondersteuning geboden bij de focusgroepen die het Capaciteitsorgaan heeft gehouden met beroepsgroepen en stakeholders.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/meer-artsen-infectieziektebestrijding-en-artsen-jeugdgezondheid-nodig-nabije-toekomst
Originele titel: Meer artsen infectieziektebestrijding en artsen jeugdgezondheid nodig in nabije toekomst
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-12-09

Relevante artikelen ...

Mensen met een chronische beperking hebben minder vaak betaald werk Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS In 2020 had ruim 60 procent van de 15- tot 75-jarigen met een chronische beperking en/of een langdurige p... Arbeid & CAO Mon, 28 Feb 2022, 14:31:13
Mensen met een beperking blijven achter in de arbeidsparticipatie Het UWV monitort de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking Mensen met beperking zijn in de crisis harder getroffen, dan mensen zon... Arbeid & CAO Mon, 05 Jul 2021, 10:59:19
Zorgverleners moeten anders gewaardeerd worden Waar nu 1 op de 7 mensen in de zorg werkt, zal die behoefte in 2040 1 op de 4 zijn als er niets verandert In de afgelopen jaren zijn de tekorten aan ... Arbeid & CAO Tue, 10 Nov 2020, 14:18:30
Meer dan 9 miljoen werkenden 4,0 miljoen mensen hadden in december 2019 om uiteenlopende redenen geen betaald werk Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maa... Arbeid & CAO Thu, 16 Jan 2020, 15:23:28
Toename aantal verpleegkundigen Vooral in instellingen voor verpleging, verzorging en thuiszorg nam het aantal verpleegkundigen toe, met ongeveer 7,7 duizend In 2017 nam het aantal ... Arbeid & CAO Fri, 10 May 2019, 13:24:13
Artsen ervaren louter negatieve gevolgen van een tuchtzaak Tijdens hun tuchtzaak voelen artsen zich vaak aangevallen, gecriminaliseerd, machteloos en boos Artsen voelen zich tijdens een tuchtzaak vaak aangeva... Arbeid & CAO Tue, 26 Mar 2019, 13:26:08

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com