(advertentie)

Hoogste niveau ziekteverzuim sinds 2001

Verzuimdatabedrijf Vernet, dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, stelt vast dat het verzuim in de zorgsector in het vierde kwartaal van 2021 is gestegen naar 8,24 procent. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat 7,49 procent. Dit is een toename van 10 procent in één jaar tijd, waarmee het op het hoogste niveau in twee decennia is beland. Met name het langdurig verzuim is afgelopen jaar sterk toegenomen.

Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en Verzorging, Verpleging en Thuiszorg. In totaal werken er circa 960 duizend mensen in deze vier sectoren. Dat betekent dat er in het vierde kwartaal 2021 dagelijks gemiddeld ongeveer 79 duizend werknemers niet inzetbaar waren.

Jaarcijfers 2021 – uitgebreide analyse
Vernet heeft ook de verzuimcijfers van heel 2021 afgezet tegen voorgaande jaren. Het verzuimpercentage voor 2021 komt uit op 7,29. In 2020 was dit 6,83 procent. Daarmee is het verzuim gestegen met 6,7 procent in een jaar tijd. In het jaar 2001 was het verzuim 7,7 procent, daarmee ligt het huidig verzuim dus op een vergelijkbaar niveau als 20 jaar terug. Dit is nog voor de invoering van de wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (VLZ) met het tweede ziektejaar in 2004. 

Meldingsfrequentie en gemiddelde duur
De meldingsfrequentie - hoe vaak werknemers zich gemiddeld in een jaar ziekmelden - is in het jaar 2021 gestegen naar 1,07, in 2020 was dit 1,02. Deze stijging is met name te verklaren door de ontwikkeling in het vierde kwartaal. De gemiddelde duur van het verzuim was in 2021 bijna 29 dagen.

Verzuimontwikkeling per jaar per duurklasse
Vernet constateert dat het verzuim in alle vier de duurklassen (kort-middel-lang-extra lang) gestegen is. De stijging is het grootst in de categorie langdurig verzuim. Het percentage in de categorie 92 tot 365 dagen is 3,3. Een jaar geleden was dit nog 2,98 procent, een stijging van bijna 11 procent. De stijging in de laatste twee duurklassen is geen positieve ontwikkeling voor een sector die al kampt met structurele arbeidsmarkttekorten. 

Branches
In alle vier de zorgbranches: ziekenhuizen, verzorging, verpleging, thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Zie ook bijlage 3.

Verdere verdieping en Inspiratie
Op onze website www.vernet.nl is een uitgebreide analyse gepubliceerd van de jaarcijfers 2021. Om kennisdeling verder te stimuleren gaat Vernet elk jaar met de best presterende organisaties op gebied van verzuim in gesprek om het verhaal achter de cijfers op te halen. Hoe zijn deze organisaties ondanks corona in staat geweest om het verzuim onder controle te houden? Uitkomsten hiervan worden samen met de werkgevers in de loop van het eerste kwartaal 2022 gedeeld.

Samenwerking Vernet PGGM PFZW
De dienstverlening van Vernet is onderdeel van een gezamenlijke inspanning van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen met arbeidsmarktdata, als aanvulling op bestaande pensioendiensten. Werkgevers gebruiken deze data bij de aanpak van personeelstekorten in de sector zorg en welzijn.

Vernet en PFZW verzamelen sinds het uitbreken van de Covid-19 crisis ook cijfers op maandbasis die op regionaal en landelijk niveau inzicht geven in de ontwikkeling van het verzuim en het actuele personeelsverloop in de sector. Deze data zijn openbaar beschikbaar en wordt ontsloten via de website https://inzetzorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/inzetzorg-landelijk-dashboard?sectionId=5486.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: PGGM / Maurice Wilbrink
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : PGGM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.pggm.nl/
Originele titel: Verzuim zorgsector op hoogste niveau sinds 2001
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-01-26

Relevante artikelen ...

Ziekteverzuim in de zorgsector blijft stijgen In eerste kwartaal 2022 is het ziekteverzuim gestegen naar 9,83% Verzuimdatabedrijf Vernet, dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGG... Arbeid & CAO Tue, 26 Apr 2022, 12:27:41
Verzuimmeldingen door griepgolf en corona op recordhoogte Verzuimpercentage in Nederland blijft stijgen In maart 2022 steeg het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland verder door naar 5,6% (ten opzichte v... Arbeid & CAO Thu, 21 Apr 2022, 06:19:39
Nog steeds ongekende hoge druk in de (thuis)zorg Heb begrip van de nog bestaande maatregelen vraagt ActiZ De zorg voor ouderen en chronisch zieken is nog lang niet op het oude niveau. Het verzuim is... Arbeid & CAO Sun, 27 Mar 2022, 09:38:04
Flinke stijging ziekteverzuim Corona blijft belangrijkste oorzaak van verzuim Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland steeg in februari 2022 verder naar 5,5% (ten opzichte... Arbeid & CAO Wed, 23 Mar 2022, 13:27:33
Actiedreiging in ziekenhuizen NVZ laatste strohalm geboden door de zorgbonden De vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben de Nederlandse Vereniging van Zieke... Arbeid & CAO Wed, 12 Jan 2022, 08:09:13
FNV start meldpunt voor zorgprofessionals met Long Covid Volgens de bond moet de overheid snel werk maken van een zogeheten Long Covid-fonds Vakbond FNV start een meldpunt voor werknemers uit zorg & welzijn... Arbeid & CAO Wed, 29 Dec 2021, 11:37:11