Personeelsuitval in 2020 ruim 11 procent hoger dan in 2019. Verzuim piekt in december

Het verzuim in de zorgsector is in het coronajaar 2020 sterk toegenomen, met ruim 11 procent ten opzichte van 2019. Gemeten over het hele jaar waren dagelijks gemiddeld 63 duizend werknemers in de zorgsector niet inzetbaar. Dit rapporteert verzuimdatabedrijf Vernet, een PGGM-dochteronderneming, op basis van gegevens van circa vierhonderd zorginstellingen. De nieuwste maandcijfers van Vernet laten zien dat het verzuimpercentage in december was opgelopen tot 7,75.

Gemeten over de hele zorgsector kwam het verzuimpercentage afgelopen jaar uit op 6,83 (2019: 6,14 procent). Dit is het hoogste percentage sinds 2004, het moment waarop de wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (VLZ) van kracht werd met de invoering van het tweede ziektejaar. Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT). In totaal werken er circa 930 duizend mensen in deze vier sectoren. In de gehele zorg- en welzijnssector werken op dit moment circa 1,3 miljoen mensen.

Waar de maandcijfers van Vernet afgelopen jaar al duidelijk meebewogen met de Covid-19 besmettingen onder zorgmedewerkers, laten nu ook de jaarcijfers zien hoezeer 2020 afwijkt van de jaren ervoor. Waar in 2018, het jaar waarin Nederland werd getroffen door een griepgolf, de stijging 8 procent bedroeg ten opzichte van het jaar daarvoor, laat 2020 een veel grotere stijging zien, namelijk van 11 procent ten opzichte van 2019.

Edwin Velzel, CEO van PGGM: ,,De nieuwe cijfers van Vernet laten zien onder welke druk de mensen in de zorgsector hebben gewerkt in het afgelopen jaar. Omdat de zorgsector ook op de lange termijn een structureel tekort heeft aan medewerkers, is het heel belangrijk dat werkgevers goed inzicht krijgen in de arbeidsmarktdata van de zorg. Zo kunnen ze met hun strategische personeelsplanning anticiperen op dat tekort. De verzuimcijfers van Vernet in combinatie met geaggregeerde data uit de pensioenadministratie van Pensioenfonds Zorg en Welzijn bieden dat inzicht. Het doel is dat iedereen ook in de toekomst de zorg krijgt die hij nodig heeft.’’

Verzuim uitgesplitst naar sectoren
De ziekenhuizen (ZKH), gehandicaptenzorg (GHZ) en verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT) tonen een stijgende trend in het verzuimpercentage. In de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is dit stabiel:
• Verzuimpercentage VVT-sector: 8,03, stijging van 16% ten opzichte van 2019
• Verzuimpercentage ZKH-sector: 5,73, stijging van 10% ten opzichte van 2019
• Verzuimpercentage GHZ-sector: 7,08, stijging van 11% ten opzichte van 2019
• Verzuimpercentage GGZ-sector: 6,19, stabiel ten opzichte van 2019

Opvallende zaken
Vernet ziet dat het verzuimpercentage relatief snel stijgt. Op https://www.vernet.nl/vernet-verdieping-verzuimontwikkeling-2020 staat een volledige analyse van de verzuimcijfers over 2020.
• Het aantal ziekmeldingen per werknemer daalt licht, is 1,02 in 2020 (in 2019: 1,07)
• Een stijgend verzuimpercentage in combinatie met een dalend aantal ziekmeldingen per werknemer wijst op toenemend langdurig verzuim.
• Het gemiddeld aantal dagen dat een werknemer in een bepaalde periode ziek is geweest, loopt in 2020 flink op: 28,2 dagen ten opzichte van 23,7 dagen in 2019. Nooit eerder was de gemiddelde duur van ziekteverzuim zo hoog.

December 2020
Het verzuim in de maand december is opnieuw toegenomen. Op basis van gegevens van ruim vierhonderd zorginstellingen komt Vernet voor deze maand uit op een landelijk verzuimpercentage van 7,75 in deze sector. Dat betekent dat in de maand december dagelijks ongeveer 72 duizend werknemers niet inzetbaar waren. In november was het landelijk verzuimpercentage 7,59.

De dienstverlening van Vernet is onderdeel van het gezamenlijke doel van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen met arbeidsmarktdata, als aanvulling op bestaande pensioendiensten.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Vernet
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Vernet
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.vernet.nl/persbericht-corona-stuwt-ziekteverzuim-in-zorgsector-tot-hoogste-niveau-sinds-2004
Originele titel: Corona stuwt ziekteverzuim in zorgsector tot hoogste niveau sinds 2004
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-01-28


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com