(advertentie)

Met de geraamde oplopende tekorten aan arbeidskrachten, wordt deskundige ggz steeds meer een schaars goed

Op dit moment is een tekort van 4.200 arbeidskrachten in de ggz. In 2031 zal dat aantal oplopen tot 9.300 werknemers. “Een verder oplopend tekort aan arbeidskrachten in de ggz dwingt de minister om de uitvoering en aansturing van de ggz onder de loep te nemen”, schrijven MIND en de Nederlandse ggz in een brief aan de Tweede Kamer voor het commissiedebat op 6 juli. Door de instroom, doorstroom en uitstroom van mensen die ggz-zorg ontvangen te verbeteren, zal de zorg beter beschikbaar en uitvoerbaar worden. Door onder andere samen te werken met welzijns-, maatschappelijk werk en huisartsen kan de schaarse capaciteit van zorgprofessionals meer ingezet worden voor mensen die het het hardste nodig hebben.

Met de geraamde oplopende tekorten aan arbeidskrachten, wordt deskundige ggz steeds meer een schaars goed. Mensen met ernstige of complexe aandoeningen moeten veel te lang - en vaak het langst - wachten op passende zorg waardoor de problematiek intussen nog verder verergert en zij in crisissituaties komen. Huisartsen dreigen te bezwijken onder de overbruggingszorg. Het ziekteverzuim leidt vervolgens tot regelmatige wisseling van zorgverleners. Dit maakt het lastig voor cliënten om een vertrouwensrelatie met hun zorgverlener op te bouwen.

Investeren in preventieve voorzieningen
Volgens MIND en de Nederlandse ggz moeten de cliëntstromen in de zorgketens verbeteren en beter worden gemanaged zodat de triage/instroom, doorstroom en uitstroom weer in balans komen. En er moet meer worden geïnvesteerd in mentale gezondheid en preventie. Met name in voorzieningen buiten de reguliere zorg zoals zelfregiecentra, laagdrempelige voorzieningen en lotgenotencontact die bijdragen aan herstel en aan (terugval-) preventie.

Samenhang in de plannen ontbreekt
Om duurzame verandering te realiseren, is samenhang in de plannen en financiering noodzakelijk. Branche en cliënten zijn blij met aanpak ‘Mentale Gezondheid: van ons allemaal’ van de samenwerkende ministeries VWS, SZW en OCW.  Onduidelijk is echter hoe het kabinet deze nieuwe aanpak gaat financieren en hoe het de relatie ziet tot het nieuwe Preventieakkoord, de Hervormingsagenda Jeugd en het Integrale Zorgakkoord waarover momenteel onderhandeld wordt. De beweging van zorgstelsel naar gezondheidsstelsel, met meer aandacht voor preventie aan de voorkant, wordt in de laatste alleen vanuit de curatieve zorg (Zvw) geschreven. MIND en de Nederlandse ggz dringen erop aan om het eerder gestarte traject van de ‘Contourennota zorg’ voort te zetten. Het veld is hier uitgebreid bij betrokken geweest. In de reacties van MIND en de Nederlandse ggz is toen al meegenomen dat domein overstijgende samenwerking en bekostiging, een belangrijke randvoorwaarde is om de zorg anders en beter te organiseren.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: MIND / Marielle van den Berg
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : MIND
Wat is de URL bij deze bron?: https://wijzijnmind.nl/
Originele titel: Los oplopend tekort aan ggz-personeel duurzaam op
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-07-04

Relevante artikelen ...

Ziekteverzuim in tweede kwartaal sterk gestegen De toename van het ziekteverzuim in de zorg baart NU’91 zorgen Uit gegevens van verzuimdatabedrijf Vernet blijkt dat het ziekteverzuim in het tweede ... Arbeid & CAO Sat, 30 Jul 2022, 12:36:36
Ziekteverzuim zorgsector gestegen naar 8,24 procent Hoogste niveau ziekteverzuim sinds 2001 Verzuimdatabedrijf Vernet, dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, stelt vast dat het ver... Arbeid & CAO Wed, 26 Jan 2022, 12:56:10
Aantal zorgmedewerkers dat vraagt om compensatie eigen risico na corona groeit Met de compensatie biedt IZZ haar leden extra steun in coronatijd Stichting IZZ gaat zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering ook in 2... Arbeid & CAO Tue, 09 Nov 2021, 10:52:30
Ziekteverzuim zorg en welzijn blijft hoog Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn In het tweede kwartaal van 2021 was het ziektever... Arbeid & CAO Tue, 14 Sep 2021, 12:35:11
Ziekteverzuim gezondheidszorg gestegen naar 8,5 procent Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en wel... Arbeid & CAO Tue, 23 Mar 2021, 11:23:40
Ziekteverzuim in de zorgsector door corona enorm gestegen Personeelsuitval in 2020 ruim 11 procent hoger dan in 2019. Verzuim piekt in december Het verzuim in de zorgsector is in het coronajaar 2020 sterk ... Arbeid & CAO Thu, 28 Jan 2021, 08:34:04

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com