Als een kind opgroeit in armoede, zien we vaker dat er sprake is van lichamelijke, psychische en sociale problematiek

De afdeling Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG en Accare, academisch centrum voor specialistische jeugdhulp, gaan samenwerken om de organisatie van zorg voor kwetsbare jeugd te verbeteren.

Onontwarbare knoop aan regels en loketten
Als een kind opgroeit in armoede, zien we vaker dat er sprake is van lichamelijke, psychische en sociale problematiek. Hulpverlening komt vanuit gemeente, GGZ , huisartsenpraktijk en vaak ook ziekenhuis. Vaak weten de verschillende hulpverleners niet van elkaars betrokkenheid. Een onontwarbare knoop aan regels en loketten bemoeilijkt transparantie in gewenste, aangeboden en genuttigde zorg. Kan dat beter? Is de inzet van een praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen effectief? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat psychische en sociale problemen bij kinderen zo snel mogelijk herkend worden?

De afdeling Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG en Accare, academisch centrum voor specialistische jeugdhulp, gaan een samenwerking aan waarin zij zich buigen over deze en andere maatschappelijke vraagstukken in de zorg voor kwetsbare jeugd.

Onderzoekskrachten bundelen
Beide organisaties hebben al een onderzoekslijn gericht op de organisatie en evaluatie van zorg voor kinderen. Zij bundelen nu hun krachten en stellen één programmaleider ‘Organisatie en evaluatie zorg in de jeugdzorgketen’ aan, in de persoon van dr. D.E.M.C. (Danielle) Jansen.

Sinds alle vormen van jeugdhulp in 2015 onder regie zijn gekomen van de gemeenten, is de zorg voor kinderen en jongeren in een nieuw speelveld terecht gekomen. Hulpverleners worden sterker dan ooit uitgedaagd om samen met gemeenten en andere aanbieders mee te denken over maatschappelijke vraagstukken rondom jeugdhulp. Juist daaraan willen we met het onderzoeksprogramma een bijdrage leveren.

Langetermijn-effecten inzichtelijk maken
Wieteke Beernink, bestuurder van Accare: “Vanuit onze kennis vanuit praktijk en wetenschap pleiten we al lang voor een lerende, innoverende en op kennis gebaseerde jeugdhulp. Het inzichtelijk maken van langetermijn-effecten van jeugdhulp, op economisch en maatschappelijk gebied, is onmisbaar als we met elkaar de juiste keuzes willen maken. De samenwerking met het UMCG is voor ons een belangrijke stap om deze ambitie verder te verwezenlijken.”

Marjolein Berger, hoogleraar huisartsgeneeskunde UMCG: “Huisartsen voelen zich verantwoordelijk voor goede medische zorg voor de jeugd. Die zorg is onlosmakelijk verbonden met de psychosociale omgeving en ontwikkeling van het kind. In de organisatie van deze psychosociale zorgkant verdwaalt de huisarts nogal eens. Het is een enorme stap in de goede richting dat we die organisatie nu samen met Accare hoog op onze agenda zetten”

Meerdere onderzoekslijnen
Binnen de samenwerking zal onder meer onderzoek worden gedaan naar de inrichting van het nationale en regionale jeugdzorglandschap, de organisatie van de jeugdzorg, de samenwerking in de keten, de effectiviteit van verschillende vormen van jeugdzorg en effectieve preventie. Door het het combineren van de expertises vanuit huisartsengeneeskunde en ggz, het doen van onderzoek en het zoeken van verbinding met andere samenwerkingspartners hopen we de zorg voor jeugdigen in de hele keten, van begin tot eind, steeds beter te maken.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: UMCG
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : UMCG
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.umcg.nl/w/nieuws/samenwerking-accare-organisatie-jeugdzorg-verbeteren
Originele titel: Samenwerking met Accare om organisatie van zorg voor kwetsbare jeugd te verbeteren
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-11-01

Relevante artikelen ...

Jeugdzorg blijft kwetsbaar Ondanks coronasteun blijft de financiële positie van de jeugdzorg zorgelijk Organisaties in de jeugdzorg zijn het jaar 2020, ondanks de coronacrisis,... Jeugdzorg Tue, 26 Oct 2021, 11:37:41
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in dertien Veilig Thuis regio’s onderzocht Bij ruim vijftig procent van de gezinnen was de thuissituatie anderhalf jaar na melding bij Veilig Thuis, nog alles behalve veilig Gezinnen waar part... Jeugdzorg Thu, 12 Nov 2020, 08:00:14
1 op de 12 jongeren ontvangt jeugdzorg Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS In de eerste zes maanden van 2020 kregen 356 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Hieronder vallen j... Jeugdzorg Fri, 30 Oct 2020, 15:10:22
Kwaliteit en financiën bij jeugdzorg staan onder druk De IGJ constateert dat veel kleine nieuwe jeugdhulpaanbieders niet voldoen aan de eisen die aan deze zorg worden gesteld De Inspectie Gezondheidszorg... Jeugdzorg Mon, 01 Jun 2020, 11:20:52
‘Zorg burn-out’ gevaar bij mantelzorg kinderen met een verstandelijke beperking De ondersteuning vanuit bijvoorbeeld dagbesteding, zorginstellingen, respijtzorg en paramedische zorg zijn bijna volledig weggevallen Ouders die thui... Jeugdzorg Sun, 26 Apr 2020, 10:32:18
In de jeugdzorg gaat leren van calamiteiten niet vanzelf Professionals in de jeugdzorg vinden het belangrijk om te leren van calamiteiten Calamiteiten in de jeugdzorg hebben een grote maatschappelijke impac... Jeugdzorg Thu, 31 Oct 2019, 14:37:51