Er moet worden nagedacht over hoe de arbeidsomstandigheden kunnen worden verbeterd en de werkdruk verlaagd kan worden

Steeds meer a(n)ios dreigen uit te vallen, 24% kampt met burn-out klachten
Om goed inzicht te krijgen in de huidige werk- en opleidingsomstandigheden van de achterban van De Jonge Specialist (DJS) en hen daarmee zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen, zet DJS sinds 2015 periodiek de Nationale a(n)ios Gezond en veilig werken enquête uit. Dit jaar is de enquête iets eerder dan gepland uitgezet, omdat DJS verontrustend geluiden hoorde vanuit haar achterban dat het gevoel heerste dat het aantal a(n)ios met burn-out zou stijgen. 

Rapport nationale a(n)ios enquête Gezond en veilig werken 2022

Resultaten 2022
Algemene arbeidsomstandigheden
Gemiddeld werken a(n)ios 7,7 uur per week over, waarbij 66% hiervoor geheel niet wordt gecompenseerd. Ongeveer een kwart van alle anios werkt volgens een foutief contract van 38 betaalde arbeidsuren en 10 onbetaalde opleidingsuren. In instellingen waar contracten voor anios wel zijn aangepast geven aios aan een hogere werkdruk te ervaren en/of minder opleiding-gerelateerde taken te doen.

Werkbeleving
Bijna alle a(n)ios (97%) zijn trots op het werk dat zij doen. Echter, bijna de helft (44%) ervaart de werkdruk als te hoog en 35% van de a(n)ios is ontevreden tot zeer ontevreden over de werk-privé balans. Meer dan de helft van de respondenten (54%) geeft aan slechts soms tot nooit pauze te kunnen nemen zonder dat deze gevuld wordt met werk of opleidingsgerelateerde taken. 

Veiligheid vakgroep
De sfeer in de vakgroep wordt met een gemiddelde van 7,6 beoordeeld. De overdracht wordt door 78% van de a(n)ios altijd of vaak als veilig ervaren, 11% geeft echter aan zich slechts soms of helemaal nooit gesteund te voelen tijdens de overdracht. Van de respondenten geeft 84% aan zijn supervisor vaak tot altijd te kunnen bereiken. Indien er wordt gevraagd of de supervisor fysiek komt, gebeurt dit bij slechts 55% van de a(n)ios altijd. Hierbij worden in 18% van de gevallen niet voldoende handvatten gegeven om verder te kunnen, waarbij vervolgens in 11% van de gevallen door de a(n)ios wordt ervaren dat dit tot een onveilige situatie leidt. 

Ongewenst gedrag
Bijna een derde van de a(n)ios heeft in zijn huidige functie te maken gehad met ongewenst gedrag, waarbij intimidatie door bezoekers of patiënten (55%), intimidatie door collega’s of leidinggevenden (28%) en ongewenste seksuele aandacht door bezoekers of patiënten (27%) het vaakst voorkwamen. Onjuiste bejegening door een supervisor gebeurt bij 38% van de a(n)ios soms tot regelmatig. Bij bijna de helft van de a(n)ios (46%) worden er seksistische opmerkingen gemaakt in de werkomgeving. Eén op de vier a(n)ios doet niets als zij te maken krijgen met ongewenst seksueel gedrag. 

Opleidingsomstandigheden
Bijna 90% van de aios zou opnieuw kiezen voor hetzelfde specialisme. Desondanks heeft meer dan een kwart (26%) van de aios enkele tot meerdere keren serieus overwogen te stoppen met de opleiding, waarbij slechts 20% dit bespreekt met zijn opleider. Argumenten om te overwegen te stoppen met de opleiding hebben veelal te maken met de werk-privé balans (46%), maar ook het slechte baanperspectief en de cultuur binnen het vak worden vaak genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden en begeleiding
24% van de a(n)ios heeft klachten die passen bij een burn-out (UBOS). Op de vraag of a(n)ios zelf denken dat ze klachten hebben die bij een burn-out passen, antwoordt 17% bevestigend. De a(n)ios zijn bovengemiddeld bevlogen (UBES). Meer dan drie op de vier (77%) van de a(n)ios heeft wel eens gebruik gemaakt van een vorm van persoonlijke begeleiding. Het merendeel van de respondenten (59%) geeft de voorkeur aan coaching als vorm van persoonlijke begeleiding die zij het liefst zouden ontvangen. 

En nu?
We moeten gaan nadenken over hoe we de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren en de werkdruk kunnen verlagen voor de bevlogen jonge dokters. DJS roept daarom alle instellingen, vakgroepen en opleiders op om zich in te zetten voor het behoud van deze enthousiaste jonge dokters. Hierbij moet de aandacht liggen op een goede werk-privé balans en preventie van burn-out en uitval. Dit kan worden bewerkstelligd door de arbeidsomstandigheden te verbeteren. 

Lees hier het volledige rapport of bekijk voor een kort overzicht de infographic.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: De Jonge Specialist
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : De Jonge Specialist
Wat is de URL bij deze bron?: https://dejongespecialist.nl/2022/nationale-anios-enquete-gezond-en-veilig-werken-2022/
Originele titel: Resultaten: Nationale a(n)ios enquête Gezond en veilig werken 2022
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2022-10-04

Relevante artikelen ...

Voorstel voor salaris umc-medewerkers door NFU De vakbonden hebben het voorstel afgewezen. Partijen zijn zonder resultaat uit elkaar gegaan De NFU heeft op dinsdag 29 november 2022 tijdens het ove... Arbeid & CAO Tue, 29 Nov 2022, 22:48:30
Corona nog altijd hoge impact op de zorg Met de wintermaanden voor de boeg weten we dat het ziekteverzuim voorlopig niet snel afneemt Het ziekteverzuim in de zorg is nog altijd hoog. In 60% ... Arbeid & CAO Tue, 25 Oct 2022, 15:26:06
Toename personeelsknelpunten in huisartsenpraktijken Sinds 2018 monitort het Nivel of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en zo ja, welke dat zijn Steeds meer huisartsenprakti... Arbeid & CAO Tue, 11 Oct 2022, 10:56:00
1 op de 5 zorg- en welzijnsmedewerkers heeft vaak hoofdpijn door werkdruk en -stress Ondanks de recente vakantieperiode, voelt de helft van de zorg- en welzijnsmedewerkers zich mentaal niet fitter Zorg- en welzijnsmedewerkers zijn men... Arbeid & CAO Mon, 26 Sep 2022, 07:35:05
Oproep verpleegkundigen en verzorgenden om zorgakkoord niet te tekenen Het is voor NU’91 volstrekt onbegrijpelijk dat het IZA voorbij gaat aan het grootste kapitaal wat we in de zorg hebben, onze verzorgenden en verpleegk... Arbeid & CAO Tue, 13 Sep 2022, 06:12:14
Onder jongeren in de zorgsector neemt verzuim sterk toe Een stijging van 26 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden Het voortschrijdend jaarpercentage van het verzuim onder jonge werknem... Arbeid & CAO Thu, 08 Sep 2022, 13:02:43

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com