Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland stijgt in september naar 4,3% ten opzichte van 4,0% in augustus 2022. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. Nu het coronavirus en de griep in oktober weer verder opleven, is het van belang alert te blijven op preventieve maatregelen voor werknemers om veilig en gezond aan het werk te blijven. En de continuïteit van bedrijven niet nog verder in gevaar te brengen.

Griep en corona belangrijkste aanjagers van verzuim
Na de daling in augustus naar nagenoeg het gebruikelijke verzuimpercentage van voor de coronapandemie in 2019, stijgt het verzuim in Nederland in september 2022 weer. Hoewel deze stijging gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar, valt de toename van het aantal ziekmeldingen veel bedrijven zwaar. “We zien de laatste weken het aantal ziekmeldingen weer toenemen met griep en corona als belangrijkste aanjagers”, vertelt Redmer van Wijngaarden, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed. “In de eerste week van oktober kwam ongeveer een derde van de ziekmeldingen bij ons door griep en griepachtige klachten en circa een kwart door corona. Vooral het aantal verzuimgevallen door corona stijgt erg hard.”

Breng continuïteit niet verder in gevaar
Het hogere aantal coronabesmettingen leidt op dit moment niet tot een zorgelijk aantal ziekenhuisopnames. Toch blijft de impact op de werkvloer zichtbaar. Er was al sprake van een hoog verzuim door onder andere psychische klachten. Daar komt de krapte op de arbeidsmarkt bij, waardoor het lastig is om hulp in te schakelen. Nu het coronavirus en griepklachten weer opleven, is aandacht vanuit werkgevers essentieel om werknemers veilig en gezond aan het werk te houden. En de continuïteit van veelal de kleinere bedrijven en druk op werkenden niet verder in gevaar te brengen.

Blijf alert op preventieve maatregelen
Van Wijngaarden: “Zorg dat je alert blijft op het coronabeleid voor de werkvloer en neem zo nodig preventieve maatregelen. Ook de kans op besmetting met griep kun je verkleinen door de basisregels na te leven. Een ‘snotneusprotocol’ kan daarbij ook weer helpen. Hierin maak je duidelijke afspraken over wanneer je wel of niet naar het werk komt en wat je kunt doen om besmetting te voorkomen. En het blijft onverminderd belangrijk om aandacht te houden voor de collega’s die het extra werk door uitval van collega’s op moeten vangen.”

Branche-specifieke aanpak
Welke maatregelen exact nodig zijn bij corona en ook bij griep, hangt met name af van het soort werk dat je doet. Verschillende branches weten uit ervaring inmiddels goed welke maatregelen wel en niet werken in hun sector. De overheid heeft de maatregelen uit de sectorplannen in een maatregelenladder gezet om te voorkomen dat een sector moet sluiten. Daarbij is het belangrijk dat werkgevers de sectorplannen vertalen naar hun eigen plan van aanpak, als onderdeel van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dat kan door een coronamodule toe te voegen en deze actueel te houden. 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: ArboNed
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : ArboNed
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Verzuim door griepklachten en corona neemt weer toe
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 20 okt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!