Per 1 januari 2025 geldt er één basisberoep voor de psychologische zorg in de Wet BIG: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vereenvoudigt de beroepenstructuur. Met dit besluit komt er per 1 januari 2025 één basisberoep voor de psychologische zorg in de Wet BIG. Deze wijziging moet professionals én cliënten meer duidelijkheid geven bij wie men terecht kan voor de best passende behandeling in de GGZ. Het besluit wordt genomen op basis van een breed gedragen advies van beroepsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). 

Sneller de juiste behandelaar
Per 1 januari 2025 geldt er één basisberoep voor de psychologische zorg in de Wet BIG: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. In dit nieuwe beroep worden de bestaande gezondheidszorgpsychologen en de kinder- en jeugdpsychologen samengebracht. Ook gaan het huidige basisberoep van psychotherapeut en het specialisme van klinisch psycholoog samen in het nieuwe specialisme van klinisch psycholoog-psychotherapeut. Beroepsverenigingen creëren in hetzelfde traject een privaat register waarin BIG-geregistreerde psychologen aangemerkt kunnen worden als aanbieders van methodisch, doelgroep- of referentiekadergebonden expertise. Ook dit draagt eraan bij dat cliënten sneller de juiste behandelaar kunnen vinden voor de psychologische zorg.

Integraal Zorgakkoord
De wijziging sluit aan bij de afspraken van het Integraal Zorg Akkoord om de beschikbare capaciteit optimaal in te zetten. Met de vereenvoudiging van de psychologische beroepenstructuur in de Wet BIG is een bredere inzet van de juiste behandelaars sneller mogelijk. Het ministerie van VWS en de beroepsverenigingen in de psychologische zorg werken samen aan de wijzigingen in de beroepenstructuur. De voorbereidingen voor de wijziging worden uitgevoerd door het NIP, NVP en hun partners in het programma Beroepenstructuur psychologische zorg. Na deze voorbereidingen kan de verduidelijking van de beroepen op 1 januari 2025 ingaan. Het is uniek dat de beroepsverenigingen voor psychologen en psychotherapeuten in een nauwe samenwerking zowel de voorbereiding als de daadwerkelijke uitvoer van de wijziging van de beroepenstructuur in de psychologische zorg realiseren. 

Documenten
Kamerbrief over wijziging structuur postacademische beroepen psychologische zorg


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Meer duidelijkheid in beroepenstructuur psychologische zorg
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 07 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!