Per 6 maart 2023 is Aiko de Raaf benoemd tot kwartiermaker Integraal Zorgakkoord (IZA) bij het ministerie van VWS

De vraag naar zorg gaat sneller stijgen dan het aanbod aan kan. Om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden zijn in Nederland afgelopen tijd het Integraal Zorgakkoord (IZA) en andere akkoorden gesloten. Alle akkoorden zien verdere samenwerking in de regio als deel van de oplossing. 

De beweging is gestart om de zorg toekomstig bestendig te maken. Deels wordt deze beweging vormgegeven via verschillende thematafels onder regie van het bestuurlijk overleg. Naast de landelijke bestuurlijke tafels is het essentieel dat samenwerking in de regio zelf tot stand komt. Om de transformatie in het veld aan te jagen stelt VWS een kwartiermaker IZA aan. De kwartiermaker heeft als opdracht om de samenwerking in de regio voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord en andere akkoorden te faciliteren en te versterken. Dat moet ertoe leiden dat goede regionale voorbeelden meer navolging krijgen. Naast het faciliteren en aanjagen van de samenwerking in de regio zal de kwartiermaker belemmeringen in beeld brengen en daar in overleg met VWS oplossingen voor aandragen. 
 
Drs. D.H.A. (Aiko) De Raaf werkt de laatste 18 jaar in verschillende functies in de zorgsector. Hiervan was hij de afgelopen 10 jaar manager en tevens hoofd strategie en business development bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), waar een integrale regionale coöperatieve benadering van de oncologie gemeengoed is. Aiko studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. 

Bron: Rijksoverheid


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 24 mrt 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!