Beroepsziekten zijn aandoeningen die in hoofdzaak worden veroorzaakt door werk of arbeidsomstandigheden

De meest gemelde beroepsziekten in 2023 zijn psychische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat. Deze cijfers zijn het hoogst in de branches overheid en openbaar bestuur, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en industrie.

In 2023 zijn er 2.347 meldingen van beroepsziekten geregistreerd door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) afkomstig van 590 bedrijfsartsen. Beroepsziekten zijn aandoeningen die in hoofdzaak worden veroorzaakt door werk of arbeidsomstandigheden. Bij 85% van de beroepsziektemeldingen is sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en bij 8% van blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid door een beroepsziekte.

Bedrijfsartsen rapporteerden naar schatting 107 beroepsziekten per 100.000 werknemers in 2023. De hoogste incidentiecijfers werden gerapporteerd voor psychische aandoeningen. Hierna komen de aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, neurologische aandoeningen, infectieziekten, gehooraandoeningen, long- en luchtwegaandoeningen en huidaandoeningen. De drie economische sectoren met de meeste beroepsziekten per 100.000 werknemers zijn: zakelijke dienstverlening (197), bouwnijverheid (174) en industrie (157).

Rapport
Bovenstaande blijkt uit het op 30 mei vandaag verschenen ‘Beroepsziekten in Cijfers 2024’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Public and Occupational Health, Amsterdam UMC. 'Beroepsziekten in Cijfers 2024' is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport geeft een overzicht van het aantal geregistreerde beroepsziekten, de aard ervan en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten.

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
De missie van het NCvB -  Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (Public and Occupational Health, Amsterdam UMC) - is het bevorderen van de kennis over beroepsziekten op het gebied van epidemiologie, preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen. Een belangrijke taak van het NCvB is het registreren en signaleren van beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en specifieke peilstations. Daarnaast dient het NCvB als kennisinstituut voor arboprofessionals, werkgevers- en werknemersorganisaties, overheidsinstellingen en beleidsmakers.

Bron: Amsterdam UMC