Van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hebben mensen met psychische aandoeningen de meeste problemen bij het vinden van een baan, terwijl werk juist kan bijdragen aan psychisch welbevinden.

Ggz-instellingen, gemeenten en UWV gaan daarom de komende jaren nauw samenwerken om deze mensen naar werk te begeleiden. Staatssecretaris Klijnsma stelt voor de komende twee jaar 3,5 miljoen euro beschikbaar voor de arbeidsmarktregio's die actief aan de slag gaan met het helpen van deze mensen. 31 arbeidsmarktregio's gaan binnenkort met een eigen samenwerkingsplan aan de slag. SZW zal stimuleren dat regio's tijdens de uitvoering van de plannen zoveel mogelijk van elkaar kunnen leren.

ONDERZOEK

Uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitgevoerd door het CBS en Harvard University. Blijkt dat 31 procent van de mensen met een uitkering psychische zorg ontvangt. Bij mensen die werken of schoolgaand zijn, krijgt 10 procent psychische zorg. Deze zorg omvat geestelijke (ggz) zorg en/of het gebruik van medicijnen vanwege psychische klachten. Uitkeringsgerechtigden nemen 58.2 procent van de totale kosten van de geestelijke zorg voor hun rekening.

REACTIES

Staatssecretaris Jetta Klijnsma: ''Samenwerking tussen gemeenten, UWV, GGZ en werkgevers is cruciaal om mensen met een psychische aandoening naar werk te helpen. Dit geld moet de regionale samenwerking een extra impuls geven. Naast dit geld zijn er nog allerlei andere middelen om mensen aan het werk te helpen. Het kan en het moet.''

Jacobine Geel, GGZ Nederland: "Werken is meedoen. Het helpt enorm bij het herstel van een psychische aandoening. En dat is logisch, want zo tellen mensen weer mee, staan ze in contact met anderen en hebben ze een zinvolle daginvulling. Laten we samen het verschil maken voor alle mensen met psychische problemen, die nu ongewild zonder baan aan de kant staan."

Fred Paling, UWV: ''Goed werk speelt voor bijna iedereen een belangrijke rol bij de ervaren gezondheid. Door deze samenwerking bieden we meer mensen met een psychische kwetsbaarheid perspectief op werk.''

Marleen Damen, wethouder gemeente Leiden: ''Mensen met een psychische aandoening verdienen een extra investering als het gaat om hulp bij het vinden van werk. In de regio Holland Rijnland willen we vooral lessen leren uit de huidige praktijk, daaruit blijkt immers vaak het best wat er nodig is in de samenwerking om hen goed te kunnen ondersteunen op weg naar werk.''

Convenant UWV GGZ Nederland

Het initiatief van Jetta Klijnsma voor de verbetering van samenwerking in de regio om mensen met een psychische aandoening naar werk te helpen, sluit aan bij acties die UWV en GGZ Nederland ondernemen vanuit het convenant dat zij in 2012 met elkaar sloten. Dit convenant heeft als doel het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening en loopt tot 2018.

Bron: GGZ Nederland


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 28 sept 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!