(advertentie)

Samen met een op maat gemaakte leergang Ervaringsdeskundigheid van Hogeschool Windesheim aan de studie

Zorgprofessionals en (ex-)cliënten van IrisZorg gaan een bijzondere uitdaging aan: in één groep, met een op maat gemaakte leergang Ervaringsdeskundigheid van Hogeschool Windesheim aan de studie. ‘Het is voor het eerst in Nederland dat huidige en voormalige cliënten en zorgprofessionals gezamenlijk een zorgopleidingstraject volgen’, zegt Karin Damen, bestuurssecretaris IrisZorg. Gelijkwaardig samenwerken wordt in deze leergang op een radicale manier doorgevoerd. 

Alie Weerman, associate Lector Ervaringskennis en Participatie van Hogeschool Windesheim, is in 2016 gepromoveerd op ervaringsdeskundigheid bij zorg- en dienstverleners in de verslavingszorg: ‘Er is nog veel verbetering van de zorg mogelijk door het adequaat benutten van ervaringsdeskundigheid. Hulpverleners kunnen ook ex-verslaafd zijn of andere ontwrichtende ervaringen hebben en deze  als ervaringsdeskundigheid willen ontwikkelen. Iriszorg leidt hulpverleners en cliënten op in één groep. Dat is een spannende en vooruitstrevende stap. Het delen van je eigen herstelverhaal over verslaving of psychisch ingrijpende gebeurtenis vergt lef. Zeker in een groep waarin de rollen van cliënt en hulpverlener niet gescheiden zijn. Je moet je kwetsbaar durven opstellen. We verwachten dat de deelnemers na dit jaar de eigen ervaring én die van anderen beter kunnen benutten in hun werk.’

VERMINDERING VAN STIGMA VERSLAVING

Het programma-op-maat sluit aan bij het landelijke beroepscompetentieprofiel en is geënt op de bestaande en beproefde leergang Ervaringsdeskundigheid. Vanwege het innovatieve karakter vindt een zorgvuldige monitoring plaats. ‘Het gaat niet alleen om het beter benutten van ervaringsdeskundigheid, maar ook om kennisontwikkeling’, zegt Weerman. Bovendien biedt het IrisZorg de mogelijkheid om deze kennis op een krachtige manier in de breedte van de organisatie in te zetten, zonder onderscheid in rol of functie. De relatie tussen zorgverlener en cliënt wordt hierdoor écht gelijkwaardiger en wederkerig. ‘Als we het hebben over cliëntparticipatie in de zorg, dan is dit er bij uitstek een voorbeeld van’, meent Damen. ‘Daarnaast draagt het bij aan vermindering van het stigma van verslaving en aan het herstel van cliënten. Ik ben erg trots op onze mensen die dit avontuur met elkaar aangaan.’

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : GGZ Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: http://www.ggznederland.nl/actueel/innovatie-uitgelicht--verslavingszorgprofessionals-en--clienten-samen-aan-de-studie
Originele titel: INNOVATIE UITGELICHT: VERSLAVINGSZORGPROFESSIONALS EN -CLIËNTEN SAMEN AAN DE STUDIE
Datum: 2020-10-25

Relevante artikelen ...

Dimence Groep heeft tabak van tabak Dimence Groep op weg naar een rookvrije omgeving De Dimence Groep is op weg naar een rookvrije organisatie waarin gezond en veilig gewerkt en verblev... GGZ Mon, 28 Sep 2020, 15:55:47
Voor een betere ggz Input van de Nederlandse ggz voor de verkiezingsprogramma’s en de contourennota VWS. Een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving is ... GGZ Mon, 31 Aug 2020, 06:47:12
De ggz pleit voor ruimhartige regeling zorgbonus Begin september maakt VWS meer bekend over de definitieve inhoud van de bonusregeling De Nederlandse ggz en andere zorgbranches vinden het maken va... GGZ Sun, 23 Aug 2020, 05:55:56
GGZ Nederland blij met uitspraak kort geding over tarieven forensische zorg GGZ Nederland verwacht van de minister dat hij met de zorgaanbieders in gesprek gaat over een passende vergoeding Aanbieders van forensische zorg moe... GGZ Tue, 28 Jan 2020, 16:31:00
Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte ggz (Wvggz) in Bij de wet verplichte ggz staat behandelen voorop in plaats van gedwongen opname Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte ggz (Wvggz) in. De nieuwe w... GGZ Sun, 29 Dec 2019, 11:22:44
43 procent van begeleiders gebruiken een digitaal cliëntenportaal In een digitaal cliëntenportaal kunnen cliënten en hun familie het eigen dossier inzien en soms ook informatie toevoegen In 2019 werkt 43 procent v... GGZ Tue, 26 Nov 2019, 12:20:07