Mensen met een beperking die afhankelijk zijn van een hulpmiddel voor hun dagelijks leven lopen nog te vaak vast

Het gaat nog steeds niet goed met de toegang tot hulpmiddelen. Mensen met een beperking die afhankelijk zijn van een hulpmiddel voor hun dagelijks leven lopen nog te vaak vast. Dit staat in de jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Zij monitoren de naleving van het VN verdrag Handicap. Het College roept op om wetgeving en uitvoering te verbeteren.

Volgens het College is de overheid met het actieplan hulpmiddelen een goede weg ingeslagen om de toegang tot hulpmiddelen te verbeteren. Toch roept het College de overheid op verder te gaan. Ieder(in) ondersteunt deze oproep: het is belangrijk dat zowel landelijk als in gemeenten wordt gewerkt aan een betere wetgeving en uitvoeringspraktijk van hulpmiddelen. En dat mensen met een beperking hier goed bij betrokken worden. Wij zetten de belangrijkste bevindingen uit het rapport hieronder op een rij.

Toegang moet makkelijker
Hoe je een hulpmiddel krijgt, hangt af van verschillende wetten. De versnippering die hier door ontstaat brengt veel knelpunten mee voor mensen met een beperking. Het College wil dat mensen niet steeds opnieuw moeten bewijzen dat zij een hulpmiddel nodig hebben om zich te verplaatsen. Het College adviseert een onderzoek te doen naar hoe het verstrekken van hulpmiddelen onder één regeling kan komen.

Betrek ervaringsdeskundigen bij zorginkoop
Het rapport beveelt gemeenten aan om ervaringsdeskundigheid te betrekken bij het afsluiten van contracten met hulpmiddelenleveranciers. Ook adviseert het College om voordat een gemeente een contract afsluit te onderzoeken of het aanbod van leveranciers voldoende is om vakkundige en goede service te bieden bij aankoop, onderhoud en reparaties.

Stapeling zorgkosten
De stapeling van zorgkosten is voor mensen met een beperking een knelpunt. De kans op financiële problemen is groot. Het College roept de centrale overheid op te onderzoeken welke aanvullende maatregelen de stapeling van zorgkosten voor mensen met een beperking kunnen verminderen.

Verder in gesprek
Op 14 december staat de leden- en netwerkbijeenkomst van Ieder(in) in het teken van hulpmiddelen en mobiliteit. Wij gaan met een vertegenwoordiger van het College en geïnteresseerden in gesprek over wat nodig is om wetgeving en uitvoering rond hulpmiddelen merkbaar te verbeteren. 

Lees hier alles over de netwerkbijeenkomst Hulpmiddelen en Mobiliteit en meld je aan.

Bekijk hier de volledige rapportage op de website van het College.

Lees hier een interview met Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen van het College voor de Rechten van de Mens.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/oproep-college-voor-de-rechten-van-de-mens-pak-door-met-toegang-tot-hulpmiddelen/
Originele titel: Oproep College voor de Rechten van de Mens: pak door met toegang tot hulpmiddelen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-12-05

Relevante artikelen ...

Verzekerden krijgen niet altijd passende hulpmiddelen In acute situaties ontvangen verzekerden het hulpmiddel niet altijd tijdig De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt signalen dat verzekerden niet a... Chronisch zieken Thu, 21 Apr 2022, 14:35:57
Actie voor verbetering uitvoering hulpmiddelen in je gemeente De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS zijn aanspreekbaar als dit niet het geval is Op maandag 26 oktober heeft mini... Chronisch zieken Thu, 28 Oct 2021, 09:23:36
Andere aanpak sociaal domein en preventie nodig Komende jaren zal door de overheid veel ingezet worden op preventie, ook om kosten te beheersen Zorg en ondersteuning via gemeenten moet beter werken... Chronisch zieken Mon, 25 Oct 2021, 11:19:23
Gebruikers van hulpmiddelen betalen een deel van hun verzekerd hulpmiddel zelf Voor mensen met een beperking zijn hulpmiddelen essentieel om te kunnen functioneren en om mee te kunnen doen in de samenleving Van de hulpmiddelgebr... Chronisch zieken Tue, 28 Sep 2021, 19:12:37
Steun voor patiënten- en gehandicaptenbewegingen Het ministerie van VWS verstrekt jaarlijks subsidie aan ongeveer 200 patiënten- en gehandicaptenorganisaties Een sterke patiënten- en gehandicaptenbe... Chronisch zieken Mon, 13 Sep 2021, 18:11:13
Voor mensen met een beperking zijn openbare plekken nog onvoldoende toegankelijk Het is voor mensen met een beperking moeilijker om winkels, cafés en verenigingen te bezoeken dan voor mensen zonder beperking De overheid streeft al... Chronisch zieken Wed, 11 Aug 2021, 18:04:23

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com