(advertentie)

Deze beoordeling heeft als doel de farmacotherapie van de patiënt te optimaliseren 

Naast geneesmiddelen leveren apothekers ook andere farmaceutische zorg, zoals medicatiebeoordelingen. Deze worden vooral uitgevoerd voor patiënten met intensieve farmaceutische zorg: 83% van hen gebruikt chronisch vijf of meer geneesmiddelen. Gemiddeld zijn zij 76 jaar. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Een medicatiebeoordeling is een vorm van multidisciplinaire zorg waarbij apotheker en (huis)arts gezamenlijk een systematische beoordeling uitvoeren van de farmacotherapeutische behandeling van een patiënt. Deze beoordeling heeft als doel de farmacotherapie van de patiënt te optimaliseren en de mogelijke risico’s van geneesmiddelgebruik te verminderen. Van de in de apotheekinformatiesystemen geregistreerde medicatiebeoordelingen die in 2021 aan de SFK zijn aangeleverd, zijn de kenmerken van de betreffende patiënten onderzocht.

Leeftijd en geslacht
Van de patiënten voor wie apothekers in 2021 een medicatiebeoordeling uitvoerden is driekwart 70 jaar of ouder. De meeste medicatiebeoordelingen – 57% – werden uitgevoerd voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 76 jaar, waarbij vrouwen gemiddeld iets ouder zijn dan mannen: 78 jaar om 74 jaar. Het aandeel vrouwen loopt op met de leeftijd: in de leeftijdscategorie tot en met 70 jaar is het aandeel mannen en vrouwen ongeveer gelijk. Van de 70- tot 80-jarigen met een medicatiebeoordeling is 54% vrouw, bij de 80- tot 90-jarigen is dat 61% en boven de 90 zelfs 74%.

Medicatiebeoordelingen worden vooral uitgevoerd voor polyfarmaciepatiënten. Voor het label ‘polyfarmacie’ kijkt de SFK of iemand in 2021 vijf of meer geneesmiddelen op ATC3-niveau chronisch – negentig dagen of langer – gebruikt. Van alle patiënten met een medicatiebeoordeling in 2021 is 83% een polyfarmaciepatiënt. Ook ontvangen patiënten met een medicatiebeoordeling hun medicatie vaak in een geïndividualiseerde distributievorm (GDV).

Polyfarmaciepatiënten met een GDV vormen 55% van de medicatiebeoordelingen. Polyfarmaciepatiënten zonder GDV zijn goed voor 28% en 10% is wel een GDV-gebruiker, maar voldoet (nog) niet aan het label polyfarmacie. Van de overige 7% gebruikt twee derde van de patiënten wel vijf of meer geneesmiddelen maar (nog) niet chronisch, of slechts drie of vier geneesmiddelen chronisch.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: SFK
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : SFK
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2022/medicatiebeoordeling-vooral-bij-polyfarmacie
Originele titel: Medicatiebeoordeling vooral bij polyfarmacie
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-01-16

Relevante artikelen ...

Minder Astma-COPD-medicatie verstrekt Bijna 1,5 miljoen mensen ontvingen in 2021 een middel dat wordt gebruikt bij astma of COPD Openbare apotheken verstrekten in 2021 6,3 miljoen keer me... Chronisch zieken Thu, 17 Mar 2022, 13:40:34
Gebruik van biologicals neemt toe Biologicals worden zo genoemd omdat ze zijn gemaakt van eiwitten van levende organismen Het gebruik van biologicals neemt ook in 2020 weer toe. Naar ... Chronisch zieken Fri, 04 Dec 2020, 15:27:21
Ook in coronatijd moeten beschikbaarheid medicijnen en hulpmiddelen gegarandeerd zijn Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland met KBO-PCOB en Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer Ook in tijden van corona moeten mensen tijdig ov... Chronisch zieken Mon, 12 Oct 2020, 12:59:26
Levensverwachting van iemand met Cystic Fibrosis nu veel hoger Cystic Fibrosis (CF) wordt ook wel taaislijmziekte genoemd, want patiënten maken slijm aan dat niet vloeibaar is, maar dik en taai   Kors van... Chronisch zieken Wed, 12 Aug 2020, 11:42:12
Verdubbeling geneesmiddelentekorten in 2019 Patiënten, apothekers en andere zorgverleners hebben hier dagelijks enorme hinder van Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland is in 2019 nagen... Chronisch zieken Mon, 20 Jan 2020, 20:30:52
Fampyra het MS-middel in basispakket Het Zorginstituut concludeert dat Fampyra (fampidrine) effectief is bij Multiple sclerosepatiënten van 18 jaar en ouder met ernstige loopbeperkingen ... Chronisch zieken Wed, 07 Aug 2019, 16:49:00