Het aantal jongeren met mentale problemen is fors toegenomen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ondersteunt sinds kort  MIND Us zowel financieel als inhoudelijk. Dit platform voor en door jongeren richt zich op het bevorderen van de mentale gezondheid van de jeugd. Door jongeren in een vroeg stadium te ondersteunen kunnen gezondheidsklachten op latere leeftijd worden voorkomen.

Het aantal jongeren met mentale problemen is fors toegenomen. Eén op de 7 jongeren in Nederland heeft depressieve gevoelens. En 1 op de 3 jongeren voelt prestatiedruk. MIND Us richt zich op het bevorderen van mentale gezondheid en het voorkómen van mentale problemen bij jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar en de beschikbaarheid van vroegtijdige steun bij beginnende klachten. Door de juiste aandacht en ondersteuning te geven aan jongeren zijn zij weerbaar, krijgen ze inzicht en grip op hun mentale gezondheid en hebben ze toegang tot passende ondersteuning en zorg.

MIND Us
MIND Us is een nieuwe stichting die zich richt op het bevorderen van mentale gezondheid, het voorkómen van mentale problemen bij jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar en de beschikbaarheid van vroegtijdige steun bij beginnende klachten. MIND Us bundelt krachten, stimuleert (vernieuwende) initiatieven en zorgt dat de mentale gezondheid van jongeren de juiste aandacht krijgt. Samen met jongeren, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers creëert  MIND Us een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. Daarbij richt MIND Us zich op leefgebieden waar jongeren zich het meeste in bewegen: wijk/vrije tijd, opleiding en online. Op 6 december presenteert MIND Us hun actieprogramma.

Partner
De focus in de zorg verschuift van behandeling naar preventie en gezondheid. Deze trend komt ook terug in het Integraal Zorgakkoord. Het initiatief MIND Us sluit hier naadloos op aan. Bovendien hebben zorgverzekeraars ook zelf in 2020 al de ambitie uitgesproken om onnodige medicalisering van psychische problemen te voorkomen en meer in te zetten op het vergroten van weerbaarheid en oplossingsvermogen van de samenleving. Dat is de reden waarom ZN een bijdrage van 500.000 euro heeft geleverd aan het startkapitaal waarmee MIND Us structureel kan worden opgezet. Naast ZN hebben ook VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bijgedragen. ZN wil ook als inhoudelijk partner van MIND Us de komende jaren een bijdrage leveren aan het bevorderen van de mentale gezondheid van jongeren. Dat begint bij meer aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren en dit onderwerp op de agenda te krijgen en te houden.

Bezoek inloophuis
Om te horen en voelen wat laagdrempelige ondersteuning voor jongeren betekent, ging Petra van Holst, algemeen directeur van ZN, op 15 november jl. op bezoek bij een inloophuis van stichting TEJO Nederland in Breda. Dit TEJO-huis is een voorbeeld van de laagdrempelige voorzieningen die MIND Us in heel Nederland wil ondersteunen. Tijdens het bezoek ging Petra van Holst in gesprek met jongeren, bestuurders van TEJO en de voorzitter en bestuurder van MIND Us. Ook de gemeente Breda en de ggz-instelling GGZ Breburg waren bij de ontmoeting aanwezig. Het inloophuis is onlangs geopend, door een goede lokale samenwerking. Jongeren kunnen nu gratis, laagdrempelig, veilig en in vertrouwen bij vrijwillig werkende professionals terecht voor ondersteuning. Van het bezoek is een korte video gemaakt.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Zorgverzekeraars Nederland
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Zorgverzekeraars Nederland
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: ZN steunt MIND Us om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 20 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!