(advertentie)

Er zijn veel te weinig betaalbare en geschikte woningen, juist voor patiënten en cliënten uit de opvang, beschermd wonen en ggz

Er zijn niet alleen méér woningen nodig in Nederland, maar vooral ook andere woningen. Dat bepleiten Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland. Er zijn veel te weinig betaalbare en geschikte woningen, juist voor patiënten en cliënten uit de opvang, beschermd wonen en ggz, dat vraagt om rigoreuze oplossingen. Op 7 juni debatteert de Tweede Kamer over de Staat van de Volkshuisvesting met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken presenteerde een Woonagenda met een ambitie om, met  partners als Aedes, Vastgoed belang en de Woonbond, 75.000 woningen per jaar bij te bouwen. Dit geldt dan de hele woningmarkt. Het woningtekort stijgt echter op korte termijn van 134.000 naar 200.000 lezen we in de Staat van de Volkshuisvesting. Op 7 juni wordt deze Staat van de Volkshuisvesting besproken. Als branches met leden die opvang, beschermd wonen en ggz verzorgen, doen wij een oproep om te komen tot een stevig plan, een Masterplan Sociale Woningbouw, waardoor juist aan de onderkant van de woningmarkt ruimte ontstaat. Het gaat dan niet alleen om betaalbare woningen, maar juist ook andere woningen: voor eenpersoonshuishoudens. Voldoende geschikte woonruimte voor deze doelgroepen zorgt er immers voor dat mensen niet onnodig lang in de opvang, beschermd wonen of ggz-instelling hoeven te verblijven.

Meedoen vraagt meer dan alleen een woning
Dit vraagt niet alleen daadkracht, maar ook inzet van creativiteit. Waarom zouden Tiny Houses of appartementen in een leegstaand kantoorpand niet snel kunnen worden gerealiseerd? Wel willen we inzetten op duurzaamheid en geen snelle, tijdelijke oplossingen. Mensen moeten wonen in een gewone wijk. Dat betekent overigens ook, dat een woning alleen niet genoeg is. Begeleiding, schuldhulp, zorg, er kan van alles nodig zijn om mensen deel te laten nemen aan de samenleving. Daarom dringen we er bij minister Ollongren aan om het vraagstuk wonen integraal en met haar collega bewindslieden van andere ministeries, op te pakken.  

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : GGZ Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: http://www.ggznederland.nl/actueel/tijd-voor-masterplan-sociale-woningbouw
Originele titel: Tijd voor masterplan sociale woningbouw
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2018-06-06

Relevante artikelen ...

Problemen bijcontractering GGZ Gesprekken tussen de zorgverzekeraar en GGNet hebben tot nu toe nog niet geleid tot bijcontracteringsafspraken Afgelopen maandag kondigde GGNet een p... GGZ Wed, 23 Oct 2019, 10:12:52
Besteed meer aandacht aan LVB bij intake Er  zou bij intake meer aandacht moeten komen voor mensen met een licht verstandelijke beperking GGZ Nederland deelt graag goede voorbeelden v... GGZ Tue, 01 Oct 2019, 07:24:10
Afspraken aanpak wachttijden GGZ vernieuwd Samenwerkingspartners hebben daar afspraken gemaakt om de wachttijden terug te dringen In het gezamenlijke actieprogramma van GGZ Nederland, MeerGGZ,... GGZ Thu, 26 Sep 2019, 20:29:09
Geen steun meer van GGZ Nederland aan regeling regieverpleegkundige GGZ Nederland neemt afstand van de verankering van verpleegkundige functiedifferentiatie in de wet BIG II Onlangs heeft de minister het invoeringstra... GGZ Thu, 19 Sep 2019, 14:44:12
GGZ Nederland kritisch over artikel AD wat betreft dwangzorg Het onveilig maken van iemands eigen plek is het laatste wat hulpverleners willen Het AD en andere media schetsen een beeld alsof hulpverleners str... GGZ Thu, 15 Aug 2019, 16:35:04
GGZ Nederland tegen verlaging ggz-tarieven per 2020 Als de bezwaarprocedure niets oplevert, volgt mogelijk een gang naar de rechter GGZ Nederland gaat bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bezwaar ... GGZ Mon, 12 Aug 2019, 10:33:17

(advertentie)