Er zijn veel te weinig betaalbare en geschikte woningen, juist voor patiënten en cliënten uit de opvang, beschermd wonen en ggz

Er zijn niet alleen méér woningen nodig in Nederland, maar vooral ook andere woningen. Dat bepleiten Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland. Er zijn veel te weinig betaalbare en geschikte woningen, juist voor patiënten en cliënten uit de opvang, beschermd wonen en ggz, dat vraagt om rigoreuze oplossingen. Op 7 juni debatteert de Tweede Kamer over de Staat van de Volkshuisvesting met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken presenteerde een Woonagenda met een ambitie om, met  partners als Aedes, Vastgoed belang en de Woonbond, 75.000 woningen per jaar bij te bouwen. Dit geldt dan de hele woningmarkt. Het woningtekort stijgt echter op korte termijn van 134.000 naar 200.000 lezen we in de Staat van de Volkshuisvesting. Op 7 juni wordt deze Staat van de Volkshuisvesting besproken. Als branches met leden die opvang, beschermd wonen en ggz verzorgen, doen wij een oproep om te komen tot een stevig plan, een Masterplan Sociale Woningbouw, waardoor juist aan de onderkant van de woningmarkt ruimte ontstaat. Het gaat dan niet alleen om betaalbare woningen, maar juist ook andere woningen: voor eenpersoonshuishoudens. Voldoende geschikte woonruimte voor deze doelgroepen zorgt er immers voor dat mensen niet onnodig lang in de opvang, beschermd wonen of ggz-instelling hoeven te verblijven.

Meedoen vraagt meer dan alleen een woning
Dit vraagt niet alleen daadkracht, maar ook inzet van creativiteit. Waarom zouden Tiny Houses of appartementen in een leegstaand kantoorpand niet snel kunnen worden gerealiseerd? Wel willen we inzetten op duurzaamheid en geen snelle, tijdelijke oplossingen. Mensen moeten wonen in een gewone wijk. Dat betekent overigens ook, dat een woning alleen niet genoeg is. Begeleiding, schuldhulp, zorg, er kan van alles nodig zijn om mensen deel te laten nemen aan de samenleving. Daarom dringen we er bij minister Ollongren aan om het vraagstuk wonen integraal en met haar collega bewindslieden van andere ministeries, op te pakken.  

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : GGZ Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: http://www.ggznederland.nl/actueel/tijd-voor-masterplan-sociale-woningbouw
Originele titel: Tijd voor masterplan sociale woningbouw
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2018-06-06

Relevante artikelen ...

Voor een betere ggz Input van de Nederlandse ggz voor de verkiezingsprogramma’s en de contourennota VWS. Een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving is ... GGZ Mon, 31 Aug 2020, 06:47:12
De ggz pleit voor ruimhartige regeling zorgbonus Begin september maakt VWS meer bekend over de definitieve inhoud van de bonusregeling De Nederlandse ggz en andere zorgbranches vinden het maken va... GGZ Sun, 23 Aug 2020, 05:55:56
Toezicht op de ggz Zorgverleners binnen de ggz staan voor grote uitdagingen om de zorgverlening door te laten gaan De periode waar we nu in zitten is voor veel mensen s... GGZ Fri, 27 Mar 2020, 10:15:25
GGZ Nederland blij met uitspraak kort geding over tarieven forensische zorg GGZ Nederland verwacht van de minister dat hij met de zorgaanbieders in gesprek gaat over een passende vergoeding Aanbieders van forensische zorg moe... GGZ Tue, 28 Jan 2020, 16:31:00
Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte ggz (Wvggz) in Bij de wet verplichte ggz staat behandelen voorop in plaats van gedwongen opname Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte ggz (Wvggz) in. De nieuwe w... GGZ Sun, 29 Dec 2019, 11:22:44
Problemen bijcontractering GGZ Gesprekken tussen de zorgverzekeraar en GGNet hebben tot nu toe nog niet geleid tot bijcontracteringsafspraken Afgelopen maandag kondigde GGNet een p... GGZ Wed, 23 Oct 2019, 10:12:52