(advertentie)

De federatie en de aangesloten leden zien lichtpunten in het akkoord

Patiëntenfederatie Nederland ziet het integraal zorgakkoord IZA als een broodnodige aanzet tot verandering in de zorg. Patiënten zullen er op termijn baat bij hebben, maar veel komt wel aan op de uiteindelijke invulling van het akkoord. Dat moet de komende tijd worden gedaan, waarbij landelijk en regionaal afspraken worden gemaakt over (invulling van) de zorg. Daar willen wij, in het belang van de patiënt, bovenop zitten en over meedenken. Want goede en betaalbare zorg moet ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar zijn en blijven.

De federatie en de aangesloten leden zien lichtpunten in het akkoord. Komende week moet blijken wat andere partijen in het zorgveld doen.

Wat merkt de patiënt?
De Patiëntenfederatie kijkt naar de gevolgen voor de patiënt. Wat gaat die merken van dit akkoord? Eerst het goede nieuws. De huisarts krijgt meer tijd voor patiënten. En patiënten hoeven niet meer voor elke afspraak fysiek naar de dokter, maar krijgen de mogelijkheid van digitaal contact. Ze krijgen beter inzicht in hun medische gegevens en kunnen die ook uitwisselen met zorgverleners.

Dan de keuzevrijheid. Patiënten komen soms ongewild terecht bij ongecontracteerde zorgaanbieders. Dat moet tegengegaan worden. In het IZA is afgesproken dat zorgverzekeraars hun verzekerden uiterlijk op 12 november van het jaar laten weten welke zorg zij voor volgend jaar hebben ingekocht, zodat verzekerden op basis daarvan een keuze kunnen maken voor een nieuwe zorgverzekering. En zorgaanbieders moeten patiënten melden met welke zorgverzekeraars zij een contract hebben. Zorgverleners die geen contract hebben met een zorgverzekeraar moeten dat voor aanvang van een behandeling aan de patiënt laten weten en een prijsopgave doen. Dat voorkomt dat mensen bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder komen en achteraf onbedoeld tegen hoge kosten aanlopen.

Soms verder reizen
Ingewikkelde zorg, de zogenoemde hoogcomplexe zorg wordt straks alleen nog maar verleend door artsen met veel ervaring met die zorg en vormen van behandeling. Ziekenhuizen die te weinig ervaring hebben met bepaalde ingrepen mogen die in de toekomst niet meer doen. Maar de patiënt hoeft niet voor alle handelingen naar die specialist, de meeste zorg kan dichtbij worden verleend.

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie Nederland ziet het IZA als het begin van een grote verandering in de zorg. “Als we niets doen, loopt de zorg helemaal vast.” Veel zorg wordt voortaan regionaal geregeld, dichtbij huis als het kan, verder weg als het nodig is. Voor kwalitatief goede complexe zorg moet soms worden gereisd, terwijl de nazorg wel dichtbij huis beschikbaar is. Daarbij wordt gekeken wat mensen nodig hebben aan ondersteuning en zorg, in het medische domein of in de eigen leefomgeving. Het gaat dan allereerst om de vraag welke zorg nodig is en dus niet om de vraag hoe die wordt gefinancierd en uit welk potje. Patiënten krijgen ook meer zeggenschap over hoe de zorg in de regio wordt ingericht. En de overheid houdt de regie over de totale verandering.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Patiëntenfederatie Nederland
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Patiëntenfederatie Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/leden-patientenfederatie-nederland-steunen-het-zorgakkoord
Originele titel: Leden Patiëntenfederatie Nederland steunen het zorgakkoord
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-09-12

Relevante artikelen ...

Bezuiniging op medicijnen een jaar uitgesteld Het risico van problemen met de beschikbaarheid van medicijnen groter is dan eerder gedacht Goed nieuws voor de ruim elf miljoen Nederlanders die med... Management & beleid Wed, 28 Sep 2022, 15:27:52
Er moet meer maatwerk in het vaccinatiebeleid komen Iedereen die voor een vaccinatie in aanmerking komt moet die op tijd kunnen krijgen Het komt te veel voor dat mensen uit medische risicogroepen niet ... Management & beleid Thu, 02 Jun 2022, 15:02:04
Werkafspraken gemaakt over verantwoord wisselen medicijnen De nieuwe werkafspraken zijn beschreven in de leidraad ‘verantwoord wisselen van medicijnen’ Patiëntenfederatie Nederland, NHG, LHV en de FMS, KNMP e... Management & beleid Mon, 11 Apr 2022, 14:24:15
Er moet een keuzerecht voor digitale zorg komen Door middel van voorlichtingscampagnes willen ZN en de Patiëntenfederatie de bekendheid met het gebruik en de mogelijkheden van digitale zorg vergrote... Management & beleid Thu, 18 Mar 2021, 16:40:41
Patiëntvertegenwoordigers zijn onmisbaar Er zijn organisaties die om allerlei redenen niet in aanmerking komen voor subsidie Patiëntenorganisaties doen nuttig werk en worden steeds vaker gev... Management & beleid Mon, 18 Jan 2021, 16:00:38
Stabiele kostenstijging basispakket met 3,4% Deze ramingen blijven zeer onzeker vanwege de corona-uitbraken In de ZorgCijfers Monitor publiceert Zorginstituut Nederland elk kwartaal over de kost... Management & beleid Wed, 30 Dec 2020, 10:59:30

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com