De federatie en de aangesloten leden zien lichtpunten in het akkoord

Patiëntenfederatie Nederland ziet het integraal zorgakkoord IZA als een broodnodige aanzet tot verandering in de zorg. Patiënten zullen er op termijn baat bij hebben, maar veel komt wel aan op de uiteindelijke invulling van het akkoord. Dat moet de komende tijd worden gedaan, waarbij landelijk en regionaal afspraken worden gemaakt over (invulling van) de zorg. Daar willen wij, in het belang van de patiënt, bovenop zitten en over meedenken. Want goede en betaalbare zorg moet ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar zijn en blijven.

De federatie en de aangesloten leden zien lichtpunten in het akkoord. Komende week moet blijken wat andere partijen in het zorgveld doen.

Wat merkt de patiënt?
De Patiëntenfederatie kijkt naar de gevolgen voor de patiënt. Wat gaat die merken van dit akkoord? Eerst het goede nieuws. De huisarts krijgt meer tijd voor patiënten. En patiënten hoeven niet meer voor elke afspraak fysiek naar de dokter, maar krijgen de mogelijkheid van digitaal contact. Ze krijgen beter inzicht in hun medische gegevens en kunnen die ook uitwisselen met zorgverleners.

Dan de keuzevrijheid. Patiënten komen soms ongewild terecht bij ongecontracteerde zorgaanbieders. Dat moet tegengegaan worden. In het IZA is afgesproken dat zorgverzekeraars hun verzekerden uiterlijk op 12 november van het jaar laten weten welke zorg zij voor volgend jaar hebben ingekocht, zodat verzekerden op basis daarvan een keuze kunnen maken voor een nieuwe zorgverzekering. En zorgaanbieders moeten patiënten melden met welke zorgverzekeraars zij een contract hebben. Zorgverleners die geen contract hebben met een zorgverzekeraar moeten dat voor aanvang van een behandeling aan de patiënt laten weten en een prijsopgave doen. Dat voorkomt dat mensen bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder komen en achteraf onbedoeld tegen hoge kosten aanlopen.

Soms verder reizen
Ingewikkelde zorg, de zogenoemde hoogcomplexe zorg wordt straks alleen nog maar verleend door artsen met veel ervaring met die zorg en vormen van behandeling. Ziekenhuizen die te weinig ervaring hebben met bepaalde ingrepen mogen die in de toekomst niet meer doen. Maar de patiënt hoeft niet voor alle handelingen naar die specialist, de meeste zorg kan dichtbij worden verleend.

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie Nederland ziet het IZA als het begin van een grote verandering in de zorg. “Als we niets doen, loopt de zorg helemaal vast.” Veel zorg wordt voortaan regionaal geregeld, dichtbij huis als het kan, verder weg als het nodig is. Voor kwalitatief goede complexe zorg moet soms worden gereisd, terwijl de nazorg wel dichtbij huis beschikbaar is. Daarbij wordt gekeken wat mensen nodig hebben aan ondersteuning en zorg, in het medische domein of in de eigen leefomgeving. Het gaat dan allereerst om de vraag welke zorg nodig is en dus niet om de vraag hoe die wordt gefinancierd en uit welk potje. Patiënten krijgen ook meer zeggenschap over hoe de zorg in de regio wordt ingericht. En de overheid houdt de regie over de totale verandering.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Patiëntenfederatie Nederland
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Patiëntenfederatie Nederland
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Leden Patiëntenfederatie Nederland steunen het zorgakkoord
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 12 sept 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!