Bij de keuze voor verblijf in een politiecel of op een alternatieve locatie is het belang van het kind leidend

De RSJ wil dat het verblijf van minderjarige verdachten in een politiecel zo kort mogelijk duurt. Daarom adviseert de RSJ dat minderjarigen die worden verdacht van een strafbaar feit maximaal 24 uur vastgehouden mogen worden. Hierna beslist een rechter of de minderjarige in vrijheid wordt gesteld of in voorlopige hechtenis wordt genomen.

Daarnaast wil de RSJ dat minderjarige verdachten niet in een politiecel, maar op een meer kindvriendelijke alternatieve locatie ondergebracht worden. Als dat niet mogelijk is, zou de minderjarige maximaal één nacht in een politiecel mogen verblijven.

Dit adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming in het advies Minderjarigen in een politiecel – Een advies over duur, verblijf en alternatieve locaties.

Praktijk
Meestal is het zo dat minderjarigen die worden verdacht van een strafbaar feit tijdens het onderzoek naar het strafbare feit verblijven en overnachten in een reguliere, kale politiecel, in een cellencomplex tussen volwassen arrestanten. Dit is geen wenselijke situatie, staat in het RSJ-adviesrapport. Het verblijf in de cel kan oplopen tot maximaal drie dagen en 18 uur voordat de rechter beslist over het vervolg.

De wet laat toe dat minderjarigen tijdens de inverzekeringstelling op een zogeheten alternatieve locatie verblijven, bijvoorbeeld thuis bij de ouders, in een kleinschalige voorziening of in een justitiële jeugdinrichting. Dit wordt in de praktijk echter nog weinig toegepast.

Advies
De RSJ is van mening dat justitie in de eerste fase van het strafproces, tijdens ophouden voor onderzoek en inverzekeringstelling, meer rekening moet houden met de belangen van minderjarigen. Dit betekent dat het vasthouden van minderjarigen zo min mogelijk moet plaatsvinden en zo kort mogelijk moet duren.  

Bovendien zou het uitgangspunt in de wet of in beleid moeten zijn dat een minderjarige verdachte tijdens het ophouden voor onderzoek en de inverzekeringstelling niet in een politiecel maar op een andere meer geschikte plaats verblijft en overnacht, tenzij dat niet mogelijk is.

Bij de keuze voor verblijf in een politiecel of op een alternatieve locatie is het belang van het kind leidend. Daarnaast worden het onderzoeksbelang, de belangen van de maatschappij en slachtoffers en nabestaanden betrokken en ook praktische vragen gesteld. Die praktische vragen hebben betrekking op de veiligheid thuis of in de instelling en de afspraken die met de politie gemaakt worden.

Inrichting en bejegening
Voor minderjarigen die toch in een politiecel moeten verblijven, kan het verblijf met een goede bejegening van minderjarigen en een aantal aanpassingen van de politiecel ‘kindvriendelijker’ worden gemaakt.

De politie heeft al regels opgesteld voor de omgang met minderjarigen. Zo wordt een speciale arrestantenverzorger ingezet, die tijdens zijn dienst extra aandacht heeft voor minderjarige arrestanten. Opleiding en training van arrestantenverzorgers in de omgang met minderjarigen is wenselijk.

Ook eenvoudige aanpassingen als een andere kleur dan het grijs van beton, een stoel of bank, een klok, een (elektronisch) spelletje en communicatiemogelijkheden in de cel kunnen het verblijf in de cel ‘kindvriendelijker’ maken.

Lees het volledige advies Minderjarigen in een politiecel.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RSJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rsj.nl/actueel/nieuws/2020/01/28/rsj-advies-minderjarigen-niet-vasthouden-in-politiecel
Originele titel: RSJ-Advies: Minderjarigen niet vasthouden in politiecel
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-01-30

Relevante artikelen ...

Drop je knife en doe wat met je life De campagne ontmoedigt wapenbezit door jongeren op te roepen hun messen in te leveren De nieuwe campagne Drop je knife en doe wat met je life begint ... Jeugdzorg Mon, 13 Sep 2021, 18:23:41
Voorkomen van strafbaar gedrag kinderen door ouders meer aan te spreken Ouders meer nadrukkelijker wijzen op de verantwoordelijkheid voor hun kinderen De verantwoordelijkheid om jongeren op het rechte pad te houden ligt i... Jeugdzorg Tue, 11 May 2021, 07:13:00
1 op de 6 kinderen woont in een eenouderhuishouden In Heerlen en Rotterdam is het aandeel minderjarigen in een eenouderhuishouden het grootst In 2019 woonde 16 procent van de kinderen in een eenouderh... Jeugdzorg Mon, 23 Dec 2019, 14:01:24
Geen recente cijfers van het aantal kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld Dit roept de vraag op of kinderbeschermingsmaatregelen na seksueel geweld effectief worden uitgevoerd Er zijn geen recente cijfers van het aantal kin... Jeugdzorg Thu, 21 Nov 2019, 10:13:43
Jongvolwassenen zonder startkwalificatie moeilijk aan het werk Het is voor jongvolwassenen lastig om een startkwalificatie te halen en een baan te vinden of op een andere manier deel te nemen aan de maatschappij. ... Jeugdzorg Mon, 23 Apr 2018, 17:04:39
Jeugdhulpinstellingen bieden goede hulp aan slachtoffers loverboys Uit onderzoek blijkt dat de meeste instellingen goede hulp bieden aan slachtoffers van loverboys De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichtin... Jeugdzorg Thu, 29 Mar 2018, 12:22:56