Bij de keuze voor verblijf in een politiecel of op een alternatieve locatie is het belang van het kind leidend

De RSJ wil dat het verblijf van minderjarige verdachten in een politiecel zo kort mogelijk duurt. Daarom adviseert de RSJ dat minderjarigen die worden verdacht van een strafbaar feit maximaal 24 uur vastgehouden mogen worden. Hierna beslist een rechter of de minderjarige in vrijheid wordt gesteld of in voorlopige hechtenis wordt genomen.

Daarnaast wil de RSJ dat minderjarige verdachten niet in een politiecel, maar op een meer kindvriendelijke alternatieve locatie ondergebracht worden. Als dat niet mogelijk is, zou de minderjarige maximaal één nacht in een politiecel mogen verblijven.

Dit adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming in het advies Minderjarigen in een politiecel – Een advies over duur, verblijf en alternatieve locaties.

Praktijk
Meestal is het zo dat minderjarigen die worden verdacht van een strafbaar feit tijdens het onderzoek naar het strafbare feit verblijven en overnachten in een reguliere, kale politiecel, in een cellencomplex tussen volwassen arrestanten. Dit is geen wenselijke situatie, staat in het RSJ-adviesrapport. Het verblijf in de cel kan oplopen tot maximaal drie dagen en 18 uur voordat de rechter beslist over het vervolg.

De wet laat toe dat minderjarigen tijdens de inverzekeringstelling op een zogeheten alternatieve locatie verblijven, bijvoorbeeld thuis bij de ouders, in een kleinschalige voorziening of in een justitiële jeugdinrichting. Dit wordt in de praktijk echter nog weinig toegepast.

Advies
De RSJ is van mening dat justitie in de eerste fase van het strafproces, tijdens ophouden voor onderzoek en inverzekeringstelling, meer rekening moet houden met de belangen van minderjarigen. Dit betekent dat het vasthouden van minderjarigen zo min mogelijk moet plaatsvinden en zo kort mogelijk moet duren.  

Bovendien zou het uitgangspunt in de wet of in beleid moeten zijn dat een minderjarige verdachte tijdens het ophouden voor onderzoek en de inverzekeringstelling niet in een politiecel maar op een andere meer geschikte plaats verblijft en overnacht, tenzij dat niet mogelijk is.

Bij de keuze voor verblijf in een politiecel of op een alternatieve locatie is het belang van het kind leidend. Daarnaast worden het onderzoeksbelang, de belangen van de maatschappij en slachtoffers en nabestaanden betrokken en ook praktische vragen gesteld. Die praktische vragen hebben betrekking op de veiligheid thuis of in de instelling en de afspraken die met de politie gemaakt worden.

Inrichting en bejegening
Voor minderjarigen die toch in een politiecel moeten verblijven, kan het verblijf met een goede bejegening van minderjarigen en een aantal aanpassingen van de politiecel ‘kindvriendelijker’ worden gemaakt.

De politie heeft al regels opgesteld voor de omgang met minderjarigen. Zo wordt een speciale arrestantenverzorger ingezet, die tijdens zijn dienst extra aandacht heeft voor minderjarige arrestanten. Opleiding en training van arrestantenverzorgers in de omgang met minderjarigen is wenselijk.

Ook eenvoudige aanpassingen als een andere kleur dan het grijs van beton, een stoel of bank, een klok, een (elektronisch) spelletje en communicatiemogelijkheden in de cel kunnen het verblijf in de cel ‘kindvriendelijker’ maken.

Lees het volledige advies Minderjarigen in een politiecel.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RSJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: RSJ-Advies: Minderjarigen niet vasthouden in politiecel
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 30 jan 2020

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!