(advertentie)

De overheid heeft onvoldoende haar verantwoordelijkheid genomen om kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel te beschermen

Kinderen die jeugdbescherming nodig hebben, moeten snel geholpen worden. Op veel plekken in het land gaat dat beter dan in oktober 2020 en krijgen kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel direct een vaste jeugdbeschermer. Maar dit geldt nog niet overal. Daarnaast lukt het voor een derde van deze kwetsbare kinderen nu nog niet om tijdig passende hulp te organiseren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid gaan daar waar het nog niet goed gaat verscherpt toezicht uitvoeren en indringende gesprekken hebben met betrokken gemeentes en regio’s.  

Dit schrijven de inspecties gezamenlijk in een landelijk rapport en elf regiorapporten. Dit is het tweede vervolg op het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ uit 2019. 

Kwetsbare kinderen
Kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel zijn door de kinderrechter onder toezicht gesteld. Dit gebeurt alleen als de zorgen over een kind zeer groot zijn. Bijvoorbeeld bij de vijf maanden oude Jasmine. Haar ouders hebben psychiatrische problemen en zijn tijdens ruzies soms gewelddadig. Of Kevin. Hij heeft een zedendelict gepleegd en is uit huis geplaatst. En de elfjarige Ilhem. Zijn moeder heeft hem als gevolg van verslavingsproblemen ernstig verwaarloosd. Het is belangrijk dat een jeugdbeschermingsmaatregel direct verandering brengt in zo’n situatie. 

De inspecties constateerden in 2019 en 2020 dat de overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt om kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel te beschermen. De inspecties vroegen in oktober 2020 om een actiegerichte aanpak van alle betrokken partijen in de regio’s om elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig een vaste jeugdbeschermer, een gedragen koers en passende hulp te bieden. 

Onderzoek in het hele land
De inspecties bezochten alle regio’s en kregen in dit onderzoek zicht op de situatie van 400 kinderen en gezinnen. Zij constateren dat de situatie in de jeugdbescherming heel kwetsbaar blijft. Jeugdbeschermers doen met veel toewijding hun werk. Onder druk van de omstandigheden kunnen zij slechts het minimale doen. En kinderen moeten na een ingreep van de rechter vervolgens maanden wachten op hulp. Dit heeft naast regionale oorzaken ook te maken met een aantal breder geldende oorzaken. Het is een wankel evenwicht: de regio die vandaag “groen” is kan morgen “rood” zijn.

Oorzaken
Structurele problemen maken dat de jeugdbescherming onder druk blijft staan. Het zware werk en de krapte op de arbeidsmarkt blijven zorgen voor een hoog ziekteverzuim en verloop van jeugdbeschermers. Daarnaast is er, vooral voor kinderen die specialistische hulp nodig hebben, een tekort aan goed hulpaanbod, onder andere door onvoldoende bovenregionale samenwerking. Daarbij zorgen gemeentelijke procedures zoals verschillende manieren van inkoop van jeugdhulp en aanmeldprocedures ervoor dat passende hulp niet snel kan worden gerealiseerd. 

De inspecties stelden vast dat met name in regio’s waar actieve samenwerking en gezamenlijk urgentiebesef zijn, verbeteringen zichtbaar zijn. 

Vervolg
De inspecties spreken het Rijk en alle partijen in de regio’s aan op hun verantwoordelijkheid voor beschikbare hulp die snel kan starten. De regio’s Friesland en Overijssel is het grotendeels gelukt om de kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp te bieden.

De regio’s Gelderland, Groningen & Drenthe, Limburg, Utrecht & Flevoland en Zeeland zijn hier nog niet in geslaagd. De inspecties gaan er vanuit dat dit op korte termijn wel gaat lukken en blijven dit volgen. 

De regio’s Brabant, Noord-Holland/Amsterdam, Rijnmond en Zuid West is het onvoldoende gelukt om elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp te bieden. De inspecties zullen in deze regio’s verscherpt toezicht uitvoeren voor een periode van een half jaar en zullen indringende gesprekken voeren met betrokken gemeentes en regio’s. 

Publicaties
Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd Landelijk rapport 2021 vervolgtoezicht

Regio Brabant Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Friesland Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Gelderland Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Groningen Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Limburg Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Noord-Holland en Amsterdam Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Overijssel Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Rijnmond Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Utrecht - Flevoland Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Zeeland Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Zuid West Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/07/05/situatie-in-de-jeugdbescherming-verbeterd-maar-nog-steeds-kwetsbaar
Originele titel: Situatie in de jeugdbescherming: verbeterd maar nog steeds kwetsbaar
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-07-05

Relevante artikelen ...

Gemeenten besteden extra budget niet alleen aan jeugdzorg De prioriteit van gemeenten moet volgens Jeugdzorg Nederland liggen bij de juiste hulp voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen Gemeenten besteden een... Jeugdzorg Thu, 14 Oct 2021, 14:34:56
Onvoldoende vertrouwen in cliëntenoverdracht Intervence Intervence is een organisatie die jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoert Het plan van de Zeeuwse gemeenten om gezinnen en jonge... Jeugdzorg Thu, 18 Feb 2021, 14:48:10
Meerdere JeugdzorgPlus-locaties Horizon door inspectie bezocht De inspectie heeft al langer signalen dat de kwaliteit van de JeugdzorgPlus-instellingen in heel Nederland onder druk staat De Inspectie Gezondheidsz... Jeugdzorg Thu, 11 Feb 2021, 14:09:31
In jeugddetentie is medische zorg goed toegankelijk De inspectie bezocht in de tweede helft van 2019 alle zes JJI's in Nederland Jonge gedetineerden in justitiële jeugdinrichtingen kunnen makkelijk en ... Jeugdzorg Mon, 24 Feb 2020, 14:27:13
Justitiële jeugdinrichtingen door IGJ onderzocht De afgelopen jaren is de samenstelling van de groep justitiabelen in JJI’s complexer geworden Vier inspecties* gaan onderzoeken of eerder door hun ... Jeugdzorg Thu, 04 Jul 2019, 17:27:41
Niet duidelijk of verbetermaatregelen RvdK doel treffen De voortgangsrapportage meldt niet of dat zo snel gaat als het verbeterplan beoogt De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werkte de afgelopen tijd ... Jeugdzorg Sun, 28 Apr 2019, 06:19:49