De overheid heeft onvoldoende haar verantwoordelijkheid genomen om kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel te beschermen

Kinderen die jeugdbescherming nodig hebben, moeten snel geholpen worden. Op veel plekken in het land gaat dat beter dan in oktober 2020 en krijgen kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel direct een vaste jeugdbeschermer. Maar dit geldt nog niet overal. Daarnaast lukt het voor een derde van deze kwetsbare kinderen nu nog niet om tijdig passende hulp te organiseren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid gaan daar waar het nog niet goed gaat verscherpt toezicht uitvoeren en indringende gesprekken hebben met betrokken gemeentes en regio’s.  

Dit schrijven de inspecties gezamenlijk in een landelijk rapport en elf regiorapporten. Dit is het tweede vervolg op het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ uit 2019. 

Kwetsbare kinderen
Kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel zijn door de kinderrechter onder toezicht gesteld. Dit gebeurt alleen als de zorgen over een kind zeer groot zijn. Bijvoorbeeld bij de vijf maanden oude Jasmine. Haar ouders hebben psychiatrische problemen en zijn tijdens ruzies soms gewelddadig. Of Kevin. Hij heeft een zedendelict gepleegd en is uit huis geplaatst. En de elfjarige Ilhem. Zijn moeder heeft hem als gevolg van verslavingsproblemen ernstig verwaarloosd. Het is belangrijk dat een jeugdbeschermingsmaatregel direct verandering brengt in zo’n situatie. 

De inspecties constateerden in 2019 en 2020 dat de overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt om kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel te beschermen. De inspecties vroegen in oktober 2020 om een actiegerichte aanpak van alle betrokken partijen in de regio’s om elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig een vaste jeugdbeschermer, een gedragen koers en passende hulp te bieden. 

Onderzoek in het hele land
De inspecties bezochten alle regio’s en kregen in dit onderzoek zicht op de situatie van 400 kinderen en gezinnen. Zij constateren dat de situatie in de jeugdbescherming heel kwetsbaar blijft. Jeugdbeschermers doen met veel toewijding hun werk. Onder druk van de omstandigheden kunnen zij slechts het minimale doen. En kinderen moeten na een ingreep van de rechter vervolgens maanden wachten op hulp. Dit heeft naast regionale oorzaken ook te maken met een aantal breder geldende oorzaken. Het is een wankel evenwicht: de regio die vandaag “groen” is kan morgen “rood” zijn.

Oorzaken
Structurele problemen maken dat de jeugdbescherming onder druk blijft staan. Het zware werk en de krapte op de arbeidsmarkt blijven zorgen voor een hoog ziekteverzuim en verloop van jeugdbeschermers. Daarnaast is er, vooral voor kinderen die specialistische hulp nodig hebben, een tekort aan goed hulpaanbod, onder andere door onvoldoende bovenregionale samenwerking. Daarbij zorgen gemeentelijke procedures zoals verschillende manieren van inkoop van jeugdhulp en aanmeldprocedures ervoor dat passende hulp niet snel kan worden gerealiseerd. 

De inspecties stelden vast dat met name in regio’s waar actieve samenwerking en gezamenlijk urgentiebesef zijn, verbeteringen zichtbaar zijn. 

Vervolg
De inspecties spreken het Rijk en alle partijen in de regio’s aan op hun verantwoordelijkheid voor beschikbare hulp die snel kan starten. De regio’s Friesland en Overijssel is het grotendeels gelukt om de kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp te bieden.

De regio’s Gelderland, Groningen & Drenthe, Limburg, Utrecht & Flevoland en Zeeland zijn hier nog niet in geslaagd. De inspecties gaan er vanuit dat dit op korte termijn wel gaat lukken en blijven dit volgen. 

De regio’s Brabant, Noord-Holland/Amsterdam, Rijnmond en Zuid West is het onvoldoende gelukt om elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp te bieden. De inspecties zullen in deze regio’s verscherpt toezicht uitvoeren voor een periode van een half jaar en zullen indringende gesprekken voeren met betrokken gemeentes en regio’s. 

Publicaties
Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd Landelijk rapport 2021 vervolgtoezicht

Regio Brabant Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Friesland Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Gelderland Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Groningen Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Limburg Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Noord-Holland en Amsterdam Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Overijssel Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Rijnmond Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Utrecht - Flevoland Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Zeeland Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Regio Zuid West Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/07/05/situatie-in-de-jeugdbescherming-verbeterd-maar-nog-steeds-kwetsbaar
Originele titel: Situatie in de jeugdbescherming: verbeterd maar nog steeds kwetsbaar
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-07-05

Relevante artikelen ...

Gezonde leefstijl geeft een kind levenslang profijt Jong geleerd is oud gedaan: het is een bekende wijsheid die ook opgaat voor een gezonde leefstijl Kinderen met een gezonde leefstijl hebben daar een ... Jeugdzorg Mon, 17 May 2021, 19:14:55
Stichting Kindvoorop geen last onder dwangsom meer De zorgaanbieder heeft voldoende maatregelen genomen om de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weg te nemen Stichting Kindvoorop, ... Jeugdzorg Mon, 30 Mar 2020, 14:11:46
Leefgroepen gesloten bij de Hoenderloo Groep en Juzt Als gemeenten en instellingen op de huidige weg doorgaan, valt te verwachten dat nog meer instellingen moeten sluiten De locaties voor open en geslot... Jeugdzorg Fri, 06 Dec 2019, 06:02:27
366 duizend jongeren tot 23 jaar kregen jeugdzorg Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt, stijgt vanaf 2015 In de eerste zes maanden van 2019 kregen 366 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat ... Jeugdzorg Thu, 31 Oct 2019, 11:03:58
Jeugdhulp en jeugd-ggz opereren nog te veel gescheiden De jeugd-ggz opereert nog te veel als aparte sector binnen de jeugdhulp Vier jaar na invoering van de Jeugdwet is het werkveld, waaronder ook de je... Jeugdzorg Tue, 02 Jul 2019, 08:02:07
Kinderen werden in de jeugdzorg onvoldoende beschermd tegen geweld Toezichthoudende instanties hebben bij geweld onvoldoende ingegrepen Kinderen die uithuisgeplaatst zijn, behoren in de eerste plaats veilig te zijn... Jeugdzorg Thu, 13 Jun 2019, 17:49:03