Sinds 2019 hebben de inspecties gezamenlijk meerdere keren vastgesteld dat de kwaliteit van de jeugdbescherming ernstig onder druk staat

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid constateren al geruime tijd dat de jeugdbescherming in heel Nederland door structurele problemen onder druk staat. In juli 2021 besloten de inspecties verscherpt toezicht uit te voeren in een aantal regio’s, waaronder Brabant. Het is de jeugdbeschermingsregio Brabant ondanks grote inzet nog niet gelukt een aanpak te vinden die leidt tot tijdige passende hulp voor kinderen met een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel. Daarom verlengen de inspecties het verscherpte toezicht op de regio Brabant met zes maanden. 

Kwetsbare kinderen 
Sinds 2019 hebben de inspecties gezamenlijk meerdere keren vastgesteld dat de kwaliteit van de jeugdbescherming ernstig onder druk staat. 

In de zomer van 2021 constateerden de inspecties dat alle inzet op veel plekken in het land heeft geleid tot verbetering voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Maar op een aantal plekken moesten kinderen nog te lang wachten op passende hulp. De inspecties besloten in vier jeugdbeschermingsregio’s (Brabant, Noord-Holland/Amsterdam, Rijnmond en Zuid West) verscherpt toezicht uit te voeren en indringende gesprekken te hebben met betrokken gemeenten en regio’s. Dit omdat het in deze regio’s nog niet goed ging.

Verscherpt toezicht 
De inspecties hebben de ontwikkelingen in deze regio’s sinds de zomer van 2021 intensief gevolgd. Er is onder meer gesproken met verschillende professionals die een rol spelen in de jeugdbescherming en met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen in de regio’s.

In februari 2022 is het verscherpte toezicht in de regio’s Rijnmond en Zuid West beëindigd. Zij bleken erin geslaagd te zijn een aanpak te kiezen die leidt tot tijdige passende hulp voor kinderen met een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel. Het verscherpte toezicht in Noord-Holland/Amsterdam verlengden de inspecties met een half jaar. 

Het rapport over jeugdbeschermingsregio Brabant is later doordat de  inspecties extra bezoeken hebben gebracht. 

Brabant
De inspecties constateren dat, ondanks het harde werk, de regio Brabant nog onvoldoende controle heeft over het gezamenlijk oplossen van problemen. In juli 2021 rapporteerden de inspecties dat factoren zoals wachtlijsten, inhoudelijke bemoeienis van de gemeenten bij de inzet van jeugdhulp en tekort aan specifiek hulpaanbod het inzetten van tijdige passende hulp voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel moeilijk maakt. Deze problemen bestaan nog steeds. Daarnaast leidde de krapte op de arbeidsmarkt tot een tijdelijke cliëntenstop. De ingezette maatregelen hebben nog niet geleid tot de gewenste verbetering. Hierdoor ontvangt een deel van de kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel in Brabant niet tijdig een vaste jeugdbeschermer en passende hulp.  

Hoe nu verder
De inspecties verlengen het verscherpt toezicht op de regio Brabant met een half jaar. Verder blijven de inspecties het Rijk en alle partijen in de jeugdbeschermingshulpregio’s aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor passende hulp die snel kan starten.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Inspecties verlengen verscherpt toezicht op jeugdbeschermingsregio Brabant
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 25 mrt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!