Sinds 2019 hebben de inspecties gezamenlijk meerdere keren vastgesteld dat de kwaliteit van de jeugdbescherming ernstig onder druk staat

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid constateren al geruime tijd dat de jeugdbescherming in heel Nederland door structurele problemen onder druk staat. In juli 2021 besloten de inspecties verscherpt toezicht uit te voeren in een aantal regio’s, waaronder Brabant. Het is de jeugdbeschermingsregio Brabant ondanks grote inzet nog niet gelukt een aanpak te vinden die leidt tot tijdige passende hulp voor kinderen met een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel. Daarom verlengen de inspecties het verscherpte toezicht op de regio Brabant met zes maanden. 

Kwetsbare kinderen 
Sinds 2019 hebben de inspecties gezamenlijk meerdere keren vastgesteld dat de kwaliteit van de jeugdbescherming ernstig onder druk staat. 

In de zomer van 2021 constateerden de inspecties dat alle inzet op veel plekken in het land heeft geleid tot verbetering voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Maar op een aantal plekken moesten kinderen nog te lang wachten op passende hulp. De inspecties besloten in vier jeugdbeschermingsregio’s (Brabant, Noord-Holland/Amsterdam, Rijnmond en Zuid West) verscherpt toezicht uit te voeren en indringende gesprekken te hebben met betrokken gemeenten en regio’s. Dit omdat het in deze regio’s nog niet goed ging.

Verscherpt toezicht 
De inspecties hebben de ontwikkelingen in deze regio’s sinds de zomer van 2021 intensief gevolgd. Er is onder meer gesproken met verschillende professionals die een rol spelen in de jeugdbescherming en met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen in de regio’s.

In februari 2022 is het verscherpte toezicht in de regio’s Rijnmond en Zuid West beëindigd. Zij bleken erin geslaagd te zijn een aanpak te kiezen die leidt tot tijdige passende hulp voor kinderen met een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel. Het verscherpte toezicht in Noord-Holland/Amsterdam verlengden de inspecties met een half jaar. 

Het rapport over jeugdbeschermingsregio Brabant is later doordat de  inspecties extra bezoeken hebben gebracht. 

Brabant
De inspecties constateren dat, ondanks het harde werk, de regio Brabant nog onvoldoende controle heeft over het gezamenlijk oplossen van problemen. In juli 2021 rapporteerden de inspecties dat factoren zoals wachtlijsten, inhoudelijke bemoeienis van de gemeenten bij de inzet van jeugdhulp en tekort aan specifiek hulpaanbod het inzetten van tijdige passende hulp voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel moeilijk maakt. Deze problemen bestaan nog steeds. Daarnaast leidde de krapte op de arbeidsmarkt tot een tijdelijke cliëntenstop. De ingezette maatregelen hebben nog niet geleid tot de gewenste verbetering. Hierdoor ontvangt een deel van de kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel in Brabant niet tijdig een vaste jeugdbeschermer en passende hulp.  

Hoe nu verder
De inspecties verlengen het verscherpt toezicht op de regio Brabant met een half jaar. Verder blijven de inspecties het Rijk en alle partijen in de jeugdbeschermingshulpregio’s aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor passende hulp die snel kan starten.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2022/03/24/inspecties-verlengen-verscherpt-toezicht-op-jeugdbeschermingsregio-brabant
Originele titel: Inspecties verlengen verscherpt toezicht op jeugdbeschermingsregio Brabant
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-03-25

Relevante artikelen ...

Behandeling, zorg en scholing van jongeren die in JJI’s verblijven verder verslechterd Jongeren moeten nu soms een groot deel van de dag op hun kamer blijven en daar ook eten  De kwaliteit van de behandeling, zorg en scholing van j... Jeugdzorg Thu, 28 Oct 2021, 18:21:49
Valse Verklaringen Omtrent het Gedrag in omloop (Jeugd)zorginstellingen en partijen die personeel leveren aan deze instellingen moeten altijd een originele VOG vragen IGJ waarschuwt instellingen ... Jeugdzorg Sun, 11 Aug 2019, 08:03:28
Justitiële jeugdinrichtingen door IGJ onderzocht De afgelopen jaren is de samenstelling van de groep justitiabelen in JJI’s complexer geworden Vier inspecties* gaan onderzoeken of eerder door hun ... Jeugdzorg Thu, 04 Jul 2019, 17:27:41
Toezicht op kleinschalige jeugdhulpaanbieders Kinderen die uit huis worden geplaatst en niet bij pleegouders terechtkomen, worden sinds de invoering van de Jeugdwet (2015) vaker bij kleinschalige ... Jeugdzorg Tue, 12 Mar 2019, 16:40:17
Het Keerpunt niet meer onder toezicht Het keerpunt heeft de verbeterpunten goed opgepakt en staat daardoor niet meer onder toezicht Justitiële jeugdinrichting (JJI) Het Keerpunt heeft gec... Jeugdzorg Sat, 06 Jan 2018, 13:48:45
Spanning tussen verwachtingen van klagers en taken van Inspectie Jeugdzorg Veel mensen die zich melden met een klacht bij de Inspectie Jeugdzorg verwachten dat de Inspectie ingrijpt in hun persoonlijke situatie, terwijl dit n... Jeugdzorg Thu, 10 Aug 2017, 11:53:46

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com