Jongeren moeten nu soms een groot deel van de dag op hun kamer blijven en daar ook eten 

De kwaliteit van de behandeling, zorg en scholing van jongeren die in Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI’s) verblijven, is sinds deze zomer verder verslechterd. Zeker één inrichting voldoet niet meer aan de eisen die de wet stelt aan activiteitenprogramma’s voor deze jongeren. De problemen bij de JJI’s moeten snel opgelost worden zodat zij kunnen werken met activiteitenprogramma’s zoals de wet vereist en op een manier die jongeren en personeel ten goede komt, verzoeken de vier toezichthoudende inspecties aan minister Dekker (Rechtsbescherming).

Recent hebben diverse JJI’s hun activiteitenprogramma’s ingekort. Die programma’s moeten jongeren helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. Maar jongeren moeten nu soms een groot deel van de dag op hun kamer blijven en daar ook eten zodat andere groepsgenoten bijvoorbeeld op begeleid verlof kunnen. Zeker één inrichting voldoet door de inkorting van de activiteiten niet meer aan de minimale eisen die de wet aan deze programma’s stelt. Ook zijn er interne wachtlijsten om jongeren op de juiste afdeling te plaatsen en voor therapieën waardoor behandeling niet snel mogelijk is. Daarbij is het trainingsaanbod voor het personeel versoberd en is er te weinig vast en vakbekwaam personeel. 

Deze achteruitgang komt bovenop de grote zorgen die de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie voor het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid al eerder uitten over het personeelstekort en het tekort aan plaatsen voor jongeren. Die tekorten beperken jongeren ernstig in hun resocialisatietraject en kunnen substantiële risico’s opleveren voor de veiligheid van personeel en jongeren. Ook leiden ze tot een hoge werkdruk en gezondheidsrisico’s voor het overgebleven personeel.

Personeel en management in de JJI’s doen hun uiterste best oplossingen te vinden. De Dienst Justitiële inrichtingen, verantwoordelijk voor de JJI’s, treft verbetermaatregelen zoals het inrichten van een nieuwe locatie Horsterveen waarvan de eerste leefgroep voor acht jongeren is opgeleverd. Ook worden speciale personeelswervers ingezet om nieuw personeel te werven. Tot heden hebben de getroffen maatregelen onvoldoende effect omdat de problemen DJI, de individuele inrichtingen en bijbehorende scholen overstijgen”, stellen de inspecties in hun voortgangsbrief over het intensieve toezicht dat zij uitvoeren op de JJI’s.

Het gezamenlijk verzoek om oplossingen heeft zeer recent geleid tot nieuwe verbeterplannen van de minister. De inspecties zijn hierover positief en zullen nauwgezet volgen of de JJI’s daarmee daadwerkelijk geholpen worden.

Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI’s)
In een JJI kunnen jongeren tot 23 jaar geplaatst worden die verdacht worden van een delict of hiervoor zijn veroordeeld. Intensieve begeleiding moet voorkomen dat zij opnieuw in de fout gaan als ze vrijkomen. De delicten waarvan ze worden verdacht of waarvoor ze zijn veroordeeld worden de laatste jaren steeds zwaarder. Ook stijgt het aantal jongeren dat naar een JJI moet.

Voortgangsbrief intensief toezicht inspecties JJI's

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/10/28/inspecties-dringen-aan-op-snelle-oplossing-voor-problemen-jjis
Originele titel: Inspecties dringen aan op snelle oplossing voor problemen JJI’s
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-10-28

Relevante artikelen ...

Praten over psychische problemen taboe onder jongeren Van de jongeren vindt 55% het nog steeds een taboe om te praten over psychische problemen 55% van de jongeren vindt het nog steeds een taboe om t... Jeugdzorg Mon, 10 Oct 2022, 15:00:10
Om kinderen met jeugdbeschermingsmaatregel te beschermen is een crisisaanpak nodig Al in 2019 hebben de inspecties vastgesteld dat de Nederlandse overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt De overheid faalt bij haar taak... Jeugdzorg Wed, 14 Sep 2022, 04:16:55
Gesloten jeugdzorg nam minder jongeren op Jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten In 2021 kregen 1 815 jongeren jeugdzorg in een gesloten inrichting. Dat waren er 265 minde... Jeugdzorg Fri, 29 Apr 2022, 06:08:45
Jongeren met crimineel gedrag hebben baat bij ervaringsdeskundige Voor jonge cliënten met crimineel gedrag kunnen mensen die een verleden in de criminaliteit hebben een geloofwaardig rolmodel vervullen Ervaringsdesk... Jeugdzorg Tue, 26 Apr 2022, 13:22:54
Verscherpt toezicht op jeugdbeschermingsregio Brabant verlengd Sinds 2019 hebben de inspecties gezamenlijk meerdere keren vastgesteld dat de kwaliteit van de jeugdbescherming ernstig onder druk staat De Inspectie... Jeugdzorg Fri, 25 Mar 2022, 09:35:02
Participeer 010 B.V heeft een last onder dwangsom Participeer 010 biedt ondersteuning aan kinderen met een beperking De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Participeer 010 B.V. een last onder dw... Jeugdzorg Thu, 27 May 2021, 12:56:42

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com