Extra investeringen in de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) nog niet overal merkbaar op de werkvloer

Ondanks forse investeringen hebben de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) nog steeds een tekort aan plaatsen voor jongeren en een tekort aan personeel. De JJI’s en de voor hen verantwoordelijke Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn vanaf vorig jaar zomer hard aan de slag gegaan met verbetermaatregelen. Die zijn echter nog niet allemaal merkbaar in de praktijk. De vier inspecties(1)  die toezicht houden op de jeugdinrichtingen, verwachten dat deze maatregelen pas over enige tijd verlichting zullen bieden. Zij volgen het verbeterproces door hun intensieve toezicht te continueren. 

Bij het personeel van de JJI’s(2)  zelf, de ondernemingsraden en de commissies van toezicht leven grote zorgen of die capaciteit- en personeelsproblemen op korte termijn op te lossen zijn, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de gevolgen van corona. De tekorten leiden volgens hen tot onrust onder de jongeren en tot incidenten.

Vorig jaar oktober heeft de minister voor Rechtsbescherming geld vrijgemaakt om de situatie in de JJI’s te verbeteren. Het effect hiervan is op de werkvloer nog niet overal merkbaar. Jongeren krijgen vanwege het personeelstekort nog steeds niet altijd het aantal uren begeleiding en onderwijs die zij nodig hebben. Zij zitten soms noodgedwongen op hun kamer.

Tot begin dit jaar gingen bijvoorbeeld meer groepsleiders weg dan men nieuw personeel kon aannemen. Ook het ziekteverzuim is blijvend hoog. Dat zorgt voor nog meer druk op de overgebleven medewerkers. Er wordt extra geld en moeite gestoken in het werven van nieuw personeel maar dit kost tijd en levert nog niet voldoende medewerkers op. Er is algehele schaarste op de arbeidsmarkt, er zijn in veel sectoren vacatures. 

Wachtlijst
Ondanks de opening van de extra JJI Horsterveen in het najaar van 2021 blijft een tekort aan plekken in de inrichtingen. Hierdoor verblijven soms meer jongeren op een afdeling dan waarvoor er officieel plaatsen zijn. Daarnaast blijft het aantal jongeren op de wachtlijst voor langverblijf afdelingen onverminderd hoog. Omdat deze jongeren niet kunnen doorstromen naar de volgende afdeling, zitten zij op afdelingen waar ze niet thuishoren. Hierdoor worden ze mogelijk niet goed voorbereid op hun terugkeer naar de maatschappij.

(1) De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie.
(2) In een JJI kunnen jongeren tot 23 jaar geplaatst worden die verdacht worden van een delict of hiervoor zijn veroordeeld. Intensieve begeleiding moet voorkomen dat zij opnieuw in de fout gaan als ze vrijkomen.

Publicaties
Extra investeringen in JJI’s nog niet overal merkbaar op de werkvloer

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2022/03/10/extra-investeringen-in-jjis-nog-overal-niet-merkbaar-op-de-werkvloer
Originele titel: Extra investeringen in JJI’s nog niet overal merkbaar op de werkvloer
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-03-11

Relevante artikelen ...

Behandeling, zorg en scholing van jongeren die in JJI’s verblijven verder verslechterd Jongeren moeten nu soms een groot deel van de dag op hun kamer blijven en daar ook eten  De kwaliteit van de behandeling, zorg en scholing van j... Jeugdzorg Thu, 28 Oct 2021, 18:21:49
Vijf partijen willen doorbraak bij complexe jeugdproblematiek Deze coalitie wil zo bijdragen aan de ambitie om de zorg voor kinderen en gezinnen duurzaam te verbeteren De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Kind... Jeugdzorg Tue, 20 Apr 2021, 10:38:14
Jeugdzorg moet beter samenwerken met jeugd-ggz De kennis en ervaring van jeugd-ggz en jeugdzorg moeten meer samen worden gebracht De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft onderzoek gedaan naar ... Jeugdzorg Wed, 13 Feb 2019, 11:33:00
Inspecties positief over wijkteam Vlaardingen In de praktijk zien de inspecties echter dat het verzekeren van de veiligheid in kwetsbare gezinnen beter kan De vier samenwerkende rijksinspecties –... Jeugdzorg Wed, 02 May 2018, 18:41:36
Jeugdgezondheidsorganisaties voldoende kwaliteit De meeste jeugdgezondheidsorganisaties leveren verantwoorde zorg en hebben voldoende zicht op de kwaliteit Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheids... Jeugdzorg Thu, 21 Dec 2017, 20:33:50

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com