Kwetsbare gezinnen hebben een andere aanpak nodig dan momen-teel vanuit de wijkteams wordt geboden.

De samenwerkende in-specties van Toezicht Sociaal Domein hebben gekeken naar de ef-fectiviteit van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen vanuit de wijkteams in zes gemeenten. Omdat de problemen bij kwetsbare gezinnen vaak complex zijn, is er een gerichte aanpak nodig. Maar de wijze waarop wijkteams nu zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen leveren, zorgt ervoor dat kwetsbare gezinnen niet tijdig in beeld komen en ze niet de juiste hulp krijgen. Ook wordt te weinig samengewerkt met andere instanties. Hierdoor is geen goed zicht op alle problemen binnen een kwetsbaar gezin en worden de veiligheidsrisico’s van kinderen niet voldoende ingeschat.

Om vanuit de wijkteams effectieve zorg en ondersteuning aan deze gezinnen tot stand te brengen en doen de inspecties aanbevelingen in het rapport ‘Het wijkteam en kwetsbare gezinnen’ van Toezicht Sociaal Domein, het samenwerkingsverband van vijf inspecties. De inspecties hebben gekeken naar de effectiviteit van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen vanuit de wijkteams in zes gemeenten.

Lees het volledige bericht op de website van Toezicht Sociaal Domein.

Bron: IGZ

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-10-24

Relevante artikelen ...

Gemeenten besteden extra budget niet alleen aan jeugdzorg De prioriteit van gemeenten moet volgens Jeugdzorg Nederland liggen bij de juiste hulp voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen Gemeenten besteden een... Jeugdzorg Thu, 14 Oct 2021, 14:34:56
Jeugdbescherming blijft kwetsbaar De overheid heeft onvoldoende haar verantwoordelijkheid genomen om kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel te beschermen Kinderen die jeugdbesc... Jeugdzorg Mon, 05 Jul 2021, 13:26:56
Snelle actie nodig in jeugd ggz Crisisdienst is overbelast door grote stijging aantal crisismeldingen  Er is een forste stijging van het aantal crisismeldingen bij jeugd ggz-in... Jeugdzorg Wed, 23 Dec 2020, 09:08:46
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in dertien Veilig Thuis regio’s onderzocht Bij ruim vijftig procent van de gezinnen was de thuissituatie anderhalf jaar na melding bij Veilig Thuis, nog alles behalve veilig Gezinnen waar part... Jeugdzorg Thu, 12 Nov 2020, 08:00:14
Pleegouders ervaren problemen met het pleegzorgsysteem Ieder jaar stopt zo'n 14 procent van de pleeggezinnen met het pleegouderschap Continuïteit is een belangrijk thema in de pleegzorg. Het terugdringen ... Jeugdzorg Thu, 09 Jan 2020, 14:39:44
Onvoldoende bescherming voor kwetsbare kinderen Het gaat hier om kinderen bij wie sprake is van mishandeling of verwaarlozing De overheid neemt op dit moment onvoldoende haar verantwoordelijkheid o... Jeugdzorg Sun, 10 Nov 2019, 11:43:54