De ouderenzorg in Nederland is complex.

Ouderen met een kwetsbare gezondheid die steeds langer thuis wonen, redden het vaak niet alleen. Veel mantelzorgers zijn overbelast, en het regelen van hulp en hulpmiddelen is voor veel mensen ingewikkeld en kostbaar. Daarom hebben 23 organisaties de handen ineengeslagen om een stevige basis te leggen voor de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen, waarbij Patiëntenfederatie Nederland de trekker is.

Als eerste stap is een vragenlijst uitgezet (meldactie), om zicht te krijgen op algemene ervaringen, ervaren knelpunten en ideeën voor verbetering. Uit het onderzoek onder ouderen met een kwetsbare gezondheid, hun naasten, professionals en burgers met ideeën voor verbeteringen, blijkt dat er binnen de volgende vijf gebieden verbeterpunten nodig zijn: samenhang en afstemming, passende zorg, woonaanbod, ontlasting informele zorg en hulp(middelen) via de gemeente. Hieronder een toelichting op de eerste drie gebieden.

Onvoldoende samenhang en afstemming
Het stelsel voor de ouderenzorg is erg complex geworden. De overgangen, bijvoorbeeld van het ziekenhuis naar het verpleeghuis, verlopen vaak niet goed. Informatievoorziening over de mogelijkheden van zorg- en ondersteuning om een keuze voor een zorgaanbieder te maken blijft een lastig vraagstuk. Het blijkt dat 34% van de ouderen en naasten (n=879) het lastig vindt om de benodigde zorg/ondersteuning voor ouderen met een kwetsbare gezondheid te regelen. Cliëntondersteuning zou daarbij een helpende hand kunnen zijn, maar dit is onvoldoende geregeld. Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten dat ze recht hebben op deze ondersteuning. En daar komt bij dat de ondersteuning vaak ook niet wordt aangeboden.

Onvoldoende passende zorg
Ook wordt ervaren dat er niet altijd passende zorg voor handen is. Er is te weinig maatwerk en tijd voor het gesprek hierover. De professionals lopen voornamelijk tegen de volgende punten aan:

  • Er zijn te weinig passende plekken beschikbaar om de ouderen op te kunnen nemen.
  • Er zijn lange wachttijden om zaken geregeld te krijgen.
  • Men ontvangt geen indicatie die passend is bij de zorg die de oudere nodig heeft.
  • Er vindt geen goede overdracht tussen zorgverleners/instanties plaats.

Gebrek aan passende woonvormen
Ouderen met een kwetsbare gezondheid hebben behoefte aan een prettige en veilige woonruimte met zorg in de buurt. Doordat in een vrij korte tijd ouderen steeds langer thuis blijven wonen (extramuralisering), is de vraag naar beschutte en betaalbare woonvormen met zorg groter dan het aanbod. 26% van de ouderen/naasten geeft aan dat het woningaanbod niet aansluit bij wat de oudere nodig heeft.

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen onze boodschap aan het nieuwe kabinet. Investeer samen met ons in de ouderenzorg in Nederland: in voldoende middelen en reële tarieven, in voldoende en goed opgeleid personeel en in minder regels. Lees hier de hele boodschap van ActiZ aan het kabinet.

Binnenkort gaan de 23 betrokken organisaties nader invulling geven aan mogelijke acties om de verbeterpunten binnen de vijf gebieden aan te pakken.

Bron: ActiZ

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-12-05

Relevante artikelen ...

Door coronatsunami minder zorg voor ouderen Waarschuwing door ActiZ voor vastlopen zorg voor ouderen en chronisch zieken De Nederlandse ouderenzorgorganisaties, verenigd in branchevereniging Ac... Ouderenzorg Mon, 22 Nov 2021, 16:22:03
Vallen is een groot probleem bij ouderen Veel kwetsbare ouderen met mogelijk hoog valrisico ontvangt geen valpreventieve zorg Vallen is een groot probleem bij ouderen. Kwetsbare ouderen die ... Ouderenzorg Fri, 01 Oct 2021, 15:31:54
8 januari start de langdurige zorg met vaccineren Vanaf maandag 4 januari zijn de uitnodiging voor zorgmedewerkers ouderen- en gehandicaptenzorg verstuurd.   De partijen in de langdurige zorg... Ouderenzorg Mon, 04 Jan 2021, 12:09:50
De praktijk is weerbarstig wat betreft integrale zorg voor thuiswonende ouderen Het ontbreekt vaak aan tijd en middelen om te investeren in een goede samenwerking Met de toenemende vergrijzing is de zorg voor thuiswonende ouderen... Ouderenzorg Tue, 06 Oct 2020, 15:37:00
Aantal patiënten met COVID-19 in verpleeghuizen verdubbeld Van heel groot belang is dat zorgpersoneel zich snel kan laten testen Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, laat weten dat het ... Ouderenzorg Tue, 22 Sep 2020, 18:57:17
Veel ouderen extra kwetsbaar door ondervoeding Ondervoeding is al een probleem onder normale omstandigheden voor thuiswonende ouderen van boven de 70 jaar Steeds meer ouderen kampen met ondervoedi... Ouderenzorg Thu, 30 Apr 2020, 09:36:16