(advertentie)

Er is over die onafhankelijkheid de meeste discussie in media en politiek

In een brief aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet de Inspectieraad vijf concrete voorstellen om een nieuwe stap te kunnen zetten in een ontwikkeling die vijf jaar geleden is ingezet. Toen ging de regeling Aanwijzingen inzake rijksinspecties in werking waarmee de relatie tussen ministeries en inspecties formeel werd gereguleerd. Onder andere een Wet op de rijksinspecties en eenduidige afspraken over totstandkoming en verdeling van budgetten kunnen de onafhankelijke positionering van de rijksinspecties nog steviger verankeren.

De Inspectieraad bestaat uit de inspecteurs-generaal en hoofden van de samenwerkende rijksinspecties. De rijksinspecties werken samen om effectiever op te treden en beter toezicht te houden. Verder gaan ze een onnodige stapeling van inspecties tegen.  

Focus op onafhankelijke positionering
De brief focust op het thema ‘onafhankelijke positionering van de rijksinspecties’, omdat dit het centrale onderwerp is in de Aanwijzingen, en dus het meest relevant voor de evaluatie daarvan. Bovendien is over die onafhankelijkheid de meeste discussie in media en politiek. Het gaat dan vooral om de relatie tussen de rijksinspecties en de ministeries en bewindspersonen. De Aanwijzingen geven spelregels voor die relatie en stellen grenzen aan de bemoeienis door de ministers en staatssecretarissen.

Tijd voor nieuwe stap
In zijn brief aan de staatssecretaris schrijft de voorzitter van de Inspectieraad Jan van den Bos dat de inspecties positief oordelen over de veranderingen die de Aanwijzingen hebben gebracht. “Tegelijk zien ze dat de (maatschappelijke en bestuurlijke) ontwikkelingen verder gaan, en dat het nodig is de condities voor hun onafhankelijk optreden verder te verbeteren.”

Vijf voorstellen
De Inspectieraad doet in zijn brief hiervoor vijf concrete voorstellen:  

  • Regel de onafhankelijkheid in een Wet op de rijksinspecties;
  • Waar dat nog niet het geval is: maak de inspecteurs-generaal budgetverantwoordelijke voor de middelen die voor de betreffende inspecties beschikbaar zijn;
  • Zorg voor een adequate onderbouwing van het jaarlijks beschikbare budget en benut daarvoor instrumenten als risicoanalyses;
  • Geef rijksinspecties bestedingsvrijheid binnen het (als lumpsum uitgekeerde) budget;
  • Ontwikkel een nieuw governancemodel voor de relatie tussen inspectie en de rest van het ministerie waar alle departementen/onderdelen van kunnen profiteren. Besteed daarin aandacht aan thema’s als (de dialoog over) planvorming en verantwoording, en de relatie tussen nieuwe taken en bijbehorende financiële middelen.

Met deze voorstellen willen de inspecties zichzelf nog beter in staat stellen om publieke belangen te behartigen. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/06/29/vijf-concrete-voorstellen-om-onafhankelijkheid-inspecties-steviger-te-verankeren
Originele titel: Vijf concrete voorstellen om onafhankelijkheid inspecties steviger te verankeren
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-06-29

Relevante artikelen ...

Tien bedrijven krijgen schriftelijke waarschuwing De IGJ heeft in samenwerking met de NVWA het toezicht op producten die melatonine bevatten sinds eind 2019 geïntensiveerd De Inspectie Gezondheidszor... Management & beleid Wed, 03 Jun 2020, 10:50:18
Uitbreiding verscherpt toezicht voor Het Schild Bij het Schild ontbreekt het nu aan goede samenwerking en onderling vertrouwen bij de besturing De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het versc... Management & beleid Mon, 11 May 2020, 13:50:35
Zuster Norma Het Witte Huis en Zuster Norma Johan de Witt hebben last onder dwangsom Zuster Norma voldoet niet volledig aan een eerder opgelegde aanwijzing De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft zowel Zuster Norma Het Witte Huis ... Management & beleid Mon, 16 Mar 2020, 20:37:08
Stichting Roebia Zorg heeft geen cliënten meer in zorg Roebia Zorg voldeed niet aan de normen voor goede en veilige zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing bij Stichting Roebia Zorg... Management & beleid Thu, 27 Feb 2020, 15:27:08
Stichting Welstee Zorgvilla’s, locatie Huize den Oostenborgh niet meer onder toezicht Eerdere tekortkomingen zijn verbeterd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht beëindigd voor Stichting Welstee Zorgvilla’... Management & beleid Wed, 01 Jan 2020, 11:08:39
HappyNurse niet meer onder verscherpt toezicht HappyNurse heeft voldoende maatregelen genomen om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren HappyNurse staat niet langer onder verscherpt t... Management & beleid Thu, 19 Dec 2019, 14:29:03