Het praktijkteam palliatieve zorg gaat ook in 2017 door. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer.

Het praktijkteam voorziet nog steeds in een behoefte, sinds maart 2016 kwamen ongeveer tweehonderd meldingen binnen. Ook gaat het praktijkteam op bezoek bij vertegenwoordigers van patiënten, huisartsen, de GGZ, verstandelijk gehandicapten en gemeenten om te horen wat er beter kan.

Praktijkteam lost problemen op

Het praktijkteam palliatieve zorg beantwoordt vragen van zorgprofessionals over het regelen van palliatieve zorg en pakt samen met de regionale vertegenwoordigers van netwerken, verzekeraars en zorgkantoren knelpunten op. Om inzicht te bieden in de werkwijze van het praktijkteam palliatieve zorg is een korte film ontwikkeld die een casus van begin tot het eind in beeld brengt. Hierin is te zien welke stappen het team doorloopt van melding tot oplossing. Kijk hier: http://bit.ly/2qDJxDP

Elkaar goed weten te vinden

Rode draad in het werk van het team is een sterke verbinding tussen mensen die betrokken zijn bij beleid en mensen in de praktijk. Als die elkaar goed weten te vinden en goed op elkaar ingespeeld zijn, komt er vaak sneller een oplossing voor een ervaren knelpunt.  Zorgprofessionals, patiënten en naasten kunnen knelpunten rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden bij het team. Ook kunnen zij goede voorbeelden delen waar anderen van kunnen leren.

Wie zijn het praktijkteam

Het praktijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, verzekeraars, netwerken palliatieve zorg, het CIZ en diverse mensen die werken in de dagelijkse praktijk van deze zorg. Zij werken samen, verzamelen knelpunten uit de praktijk en lossen die op. Dat gebeurt in overleg met de betrokkenen en vaak op dagelijkse basis. 


Het praktijkteam heeft ook een publieksbrochure [AE1] over de bekostiging van palliatieve zorg gemaakt.
 [AE1]https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/palliatieve-zorg/documenten/brochures/2016/11/03/informatiekaart-palliatieve-terminale-zorg


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 16 apr 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!