(advertentie)

Het praktijkteam palliatieve zorg gaat ook in 2017 door. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer.

Het praktijkteam voorziet nog steeds in een behoefte, sinds maart 2016 kwamen ongeveer tweehonderd meldingen binnen. Ook gaat het praktijkteam op bezoek bij vertegenwoordigers van patiënten, huisartsen, de GGZ, verstandelijk gehandicapten en gemeenten om te horen wat er beter kan.

Praktijkteam lost problemen op

Het praktijkteam palliatieve zorg beantwoordt vragen van zorgprofessionals over het regelen van palliatieve zorg en pakt samen met de regionale vertegenwoordigers van netwerken, verzekeraars en zorgkantoren knelpunten op. Om inzicht te bieden in de werkwijze van het praktijkteam palliatieve zorg is een korte film ontwikkeld die een casus van begin tot het eind in beeld brengt. Hierin is te zien welke stappen het team doorloopt van melding tot oplossing. Kijk hier: http://bit.ly/2qDJxDP

Elkaar goed weten te vinden

Rode draad in het werk van het team is een sterke verbinding tussen mensen die betrokken zijn bij beleid en mensen in de praktijk. Als die elkaar goed weten te vinden en goed op elkaar ingespeeld zijn, komt er vaak sneller een oplossing voor een ervaren knelpunt.  Zorgprofessionals, patiënten en naasten kunnen knelpunten rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden bij het team. Ook kunnen zij goede voorbeelden delen waar anderen van kunnen leren.

Wie zijn het praktijkteam

Het praktijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, verzekeraars, netwerken palliatieve zorg, het CIZ en diverse mensen die werken in de dagelijkse praktijk van deze zorg. Zij werken samen, verzamelen knelpunten uit de praktijk en lossen die op. Dat gebeurt in overleg met de betrokkenen en vaak op dagelijkse basis. 


Het praktijkteam heeft ook een publieksbrochure [AE1] over de bekostiging van palliatieve zorg gemaakt.
 [AE1]https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/palliatieve-zorg/documenten/brochures/2016/11/03/informatiekaart-palliatieve-terminale-zorg

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-03-07

Relevante artikelen ...

Zorg en jeugdhulp bereiden zich voor op eventuele derde golf coronavirus Een derde golf kan leiden tot nog grotere druk op de zorg en de jeugdhulp De zorg en de jeugdhulp in heel Nederland bereiden zich voor op een mogelij... Management & beleid Wed, 17 Feb 2021, 10:55:39
Ernstige bezorgdheid over isolatie van vreemdelingen Binnen de GGZ is het gebruik van isolatie drastisch teruggebracht omdat het heel schadelijk kan zijn voor de gezondheid Mensen die in vreemdelingende... Management & beleid Tue, 26 Jan 2021, 11:39:36
Oproep Borstkankervereniging en KWF bevolkingsonderzoek te heroverwegen Het bevolkingsonderzoek is bedoeld voor vrouwen tussen de 50 en 75 jaar, met het idee om borstkanker zo vroeg mogelijk op te sporen Door personeelste... Management & beleid Wed, 02 Dec 2020, 15:47:37
Het programma Zinnige Zorg heeft nauwelijks kostenbesparingen opgeleverd Onderzoek van de Algemene Rekenkamer wijst uit dat het programma de verwachtingen niet heeft waargemaakt Het is de afgelopen zes jaar niet gelukt om ... Management & beleid Wed, 14 Oct 2020, 18:09:27
Volgens VWS zijn er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar Zorgmedewerkers moeten kunnen rekenen op de persoonlijke beschermingsmiddelen die zij nodig hebben om hun werk veilig te kunnen doen Er zijn voldoend... Management & beleid Mon, 12 Oct 2020, 19:10:17
Positiviteit over samenwerking bij het werken met integrale bekostiging van de geboortezorg Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Zorgprofessionals, bestuurders en zorgverzekeraars zijn positief ... Management & beleid Wed, 09 Sep 2020, 14:57:24