(advertentie)

William Schrikker Stichting voldoet aan alle onderdelen van de aanwijzing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor de William Schrikker Stichting beëindigd. De William Schrikker Stichting is een gecertificeerde instelling die in heel Nederland jeugdbeschermingsmaatregelen over kinderen uitvoert. Dit gaat om kwetsbare jeugdigen waarvan de (kinder)rechter vaststelt dat het niet goed met ze gaat doordat ze bijvoorbeeld verwaarloosd of mishandeld worden. De inspectie vond de kwaliteit van de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen onvoldoende. De Raad van Bestuur van de William Schrikker Stichting heeft gestuurd op de nodige kwaliteitsverbetering. Hierdoor hebben jeugdzorgwerkers nu onder andere meer zicht op de veiligheid van de jeugdigen en zijn verbetermaatregelen doorgevoerd.

Dit is er aan de hand
In januari 2020 concludeerde de inspectie na een langdurig toezichttraject dat de stappen die de William Schrikker Stichting tot dan toe had genomen, onvoldoende waren om de zorgen van de inspectie weg te nemen. De inspectie gaf de organisatie een aanwijzing. Met een aanwijzing kan de inspectie een organisatie verplichten maatregelen te nemen om de zorg te verbeteren. De inspectie eiste van de William Schrikker Stichting dat zij de opvoedsituatie en de veiligheid van alle jeugdigen over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert in beeld hebben en hierop - waar nodig – handelen. Daarnaast moest de William Schrikker Stichting laten zien welke verbetermaatregelen zij treft om de kwaliteit van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen te verbeteren en hoe deze worden geïmplementeerd.

Beëindiging aanwijzing
De aanwijzing bestond uit drie onderdelen. In juni 2020 concludeerde de inspectie dat de William Schrikker Stichting voldeed aan het eerste onderdeel van de aanwijzing. Zo hadden ze onder andere een volledig beeld van de opvoedsituatie en veiligheid van elke jeugdige van 0 tot 4 jaar over wie een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken.

Op het moment van het toezicht in oktober 2020 voldeed de William Schrikker Stichting ook aan het tweede en derde onderdeel van de aanwijzing. De William Schrikker Stichting heeft veel tijd en energie gestoken in het doorvoeren van verbeteringen. Zo was er op het moment van het toezicht ook volledig zicht op de jeugdigen van 4 jaar en ouder en wanneer er acute veiligheidsrisico’s werden vastgesteld, zijn er direct passende maatregelen getroffen. Daarnaast heeft de William Schrikker Stichting laten zien welke verbetermaatregelen zijn doorgevoerd en hoe deze worden geïmplementeerd.

Hoe nu verder?
De William Schrikker Stichting voldoet op dit moment aan de vereisten uit de aanwijzing. Hiermee is het handhavingstraject tot een einde gekomen. De inspectie heeft een aantal aandachtspunten meegegeven om ervoor te zorgen dat de op dit moment bereikte kwaliteitsverbetering ook in de toekomst is geborgd. De inspectie vertrouwt er op dat de William Schrikker Stichting de in gang gezette verbeteringen verder doorvoert en bestendigt. Om de voortgang hiervan te monitoren zal de inspectie dit proces, samen met de inspectie Justitie en Veiligheid volgen.

Publicaties
Rapportbrief einde tweede en derde onderdeel aanwijzing WSS JBJR
Zakelijke weergave Beëindiging aanwijzing William Schrikker Stichting

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/11/25/william-schrikker-stichting-jeugdbescherming-voldoet-aan-aanwijzing-van-de-inspectie
Originele titel: William Schrikker Stichting Jeugdbescherming voldoet aan aanwijzing van de inspectie
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-11-25

Relevante artikelen ...

Zorginstellingen mogen hun jaarverslagen later indienen Met dit uitstel komt de minister tegemoet aan de diverse zorginstellingen die zwaar belast worden door de coronapandemie Ziekenhuizen en andere (jeug... Management & beleid Thu, 01 Apr 2021, 19:15:43
Cliëntenstop bij Majestic Home Care in Amsterdam omgezet naar cliëntenplafond In totaal mag MHC acht cliënten hebben De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de cliëntenstop die sinds 29 januari gold voor thuiszorgor... Management & beleid Wed, 31 Mar 2021, 19:20:50
Woonzorgvoorziening Altenastaete in Werkendam heeft aanwijzing Altenastaete voldoet niet (of grotendeels niet) aan verschillende normen voor goede zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de woonzorgvoorz... Management & beleid Mon, 22 Mar 2021, 14:41:26
AZR-Zorg heeft een last onder dwangsom gekregen AZR voldoet niet aan het eerste deel van een eerder opgelegde aanwijzing De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft AZR-Zorg bv (AZR), een thuiszorg... Management & beleid Wed, 10 Mar 2021, 16:24:59
Team voor Zorg niet meer onder verscherpt toezicht TVZ heeft verbeteringen doorgevoerd en het vertrouwen van de inspectie in de organisatie is toegenomen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) he... Management & beleid Thu, 21 Jan 2021, 18:29:50
Om zorg voor corona- en niet-coronapatiënten toegankelijk te houden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk Sinds de uitbraak van corona monitort de NZa de gevolgen van de pandemie voor de toegankelijkheid van zorg Als het aantal coronabesmettingen niet sne... Management & beleid Tue, 15 Dec 2020, 19:20:10