(advertentie)

William Schrikker Stichting voldoet aan alle onderdelen van de aanwijzing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor de William Schrikker Stichting beëindigd. De William Schrikker Stichting is een gecertificeerde instelling die in heel Nederland jeugdbeschermingsmaatregelen over kinderen uitvoert. Dit gaat om kwetsbare jeugdigen waarvan de (kinder)rechter vaststelt dat het niet goed met ze gaat doordat ze bijvoorbeeld verwaarloosd of mishandeld worden. De inspectie vond de kwaliteit van de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen onvoldoende. De Raad van Bestuur van de William Schrikker Stichting heeft gestuurd op de nodige kwaliteitsverbetering. Hierdoor hebben jeugdzorgwerkers nu onder andere meer zicht op de veiligheid van de jeugdigen en zijn verbetermaatregelen doorgevoerd.

Dit is er aan de hand
In januari 2020 concludeerde de inspectie na een langdurig toezichttraject dat de stappen die de William Schrikker Stichting tot dan toe had genomen, onvoldoende waren om de zorgen van de inspectie weg te nemen. De inspectie gaf de organisatie een aanwijzing. Met een aanwijzing kan de inspectie een organisatie verplichten maatregelen te nemen om de zorg te verbeteren. De inspectie eiste van de William Schrikker Stichting dat zij de opvoedsituatie en de veiligheid van alle jeugdigen over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert in beeld hebben en hierop - waar nodig – handelen. Daarnaast moest de William Schrikker Stichting laten zien welke verbetermaatregelen zij treft om de kwaliteit van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen te verbeteren en hoe deze worden geïmplementeerd.

Beëindiging aanwijzing
De aanwijzing bestond uit drie onderdelen. In juni 2020 concludeerde de inspectie dat de William Schrikker Stichting voldeed aan het eerste onderdeel van de aanwijzing. Zo hadden ze onder andere een volledig beeld van de opvoedsituatie en veiligheid van elke jeugdige van 0 tot 4 jaar over wie een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken.

Op het moment van het toezicht in oktober 2020 voldeed de William Schrikker Stichting ook aan het tweede en derde onderdeel van de aanwijzing. De William Schrikker Stichting heeft veel tijd en energie gestoken in het doorvoeren van verbeteringen. Zo was er op het moment van het toezicht ook volledig zicht op de jeugdigen van 4 jaar en ouder en wanneer er acute veiligheidsrisico’s werden vastgesteld, zijn er direct passende maatregelen getroffen. Daarnaast heeft de William Schrikker Stichting laten zien welke verbetermaatregelen zijn doorgevoerd en hoe deze worden geïmplementeerd.

Hoe nu verder?
De William Schrikker Stichting voldoet op dit moment aan de vereisten uit de aanwijzing. Hiermee is het handhavingstraject tot een einde gekomen. De inspectie heeft een aantal aandachtspunten meegegeven om ervoor te zorgen dat de op dit moment bereikte kwaliteitsverbetering ook in de toekomst is geborgd. De inspectie vertrouwt er op dat de William Schrikker Stichting de in gang gezette verbeteringen verder doorvoert en bestendigt. Om de voortgang hiervan te monitoren zal de inspectie dit proces, samen met de inspectie Justitie en Veiligheid volgen.

Publicaties
Rapportbrief einde tweede en derde onderdeel aanwijzing WSS JBJR
Zakelijke weergave Beëindiging aanwijzing William Schrikker Stichting

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/11/25/william-schrikker-stichting-jeugdbescherming-voldoet-aan-aanwijzing-van-de-inspectie
Originele titel: William Schrikker Stichting Jeugdbescherming voldoet aan aanwijzing van de inspectie
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-11-25

Relevante artikelen ...

Wmo-toezicht moet verbeterd worden Vanaf het begin had de opbouw van het toezicht bij de gemeenten een lage prioriteit Het tempo waarin gemeenten het Wmo-toezicht invullen blijft te la... Management & beleid Tue, 08 Dec 2020, 14:47:53
Stichting Senioren Zorg heeft aanwijzing gekregen De kwaliteit van zorg schiet er tekort De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Stichting Senioren Zorg een aanwijzing gegeven. De aanwijzin... Management & beleid Thu, 03 Dec 2020, 14:37:27
Stichting Malderburch niet meer onder verscherpt toezicht Het verscherpt toezicht had betrekking op hoofdlocatie Malderburch in Malden, die verpleeghuiszorg biedt De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ... Management & beleid Tue, 01 Dec 2020, 06:06:15
Stichting Stepwork GGZ geen last onder dwangsom meer De zorgaanbieder heeft voldoende maatregelen genomen om de last onder dwangsom te beëindigen Stichting Stepwork GGZ voldoet aan de last onder dwangso... Management & beleid Mon, 23 Nov 2020, 20:33:47
Stichting Present in Leerdam heeft aanwijzing Present bewaakt, beheerst en verbetert onvoldoende systematisch de kwaliteit en veiligheid van zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft... Management & beleid Tue, 20 Oct 2020, 18:49:02
Nazra Zorg heeft geen aanwijzing meer Nazra Zorg bv heeft geen cliënten meer in zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing bij Nazra Zorg bv beëindigd. De reden hier... Management & beleid Wed, 22 Jul 2020, 18:19:44