(advertentie)

De aanwijzing voor Midgaard bestond uit twee delen. Het eerste deel van de aanwijzing is al eerder beëindigd

De aanwijzing die Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Midgaard, in Den Haag heeft gegeven is beëindigd.  Midgaard heeft een verbetertraject in gang gezet, waarbij de meest urgente verbeteringen inmiddels zijn doorgevoerd. Daarom mag de jeugdhulpaanbieder die plek heeft voor 36 jeugdigen nu ook weer nieuwe cliënten aannemen. De aanwijzing voor Midgaard bestond uit twee delen. Het eerste deel van de aanwijzing is al eerder beëindigd.

Wat is er veranderd?
De inspectie heeft vastgesteld dat Midgaard passende hulp biedt aan de jeugdigen die momenteel op de locatie verblijven. Zo slaagt de zorgaanbieder er in om voldoende personeel in te zetten en is het behandelaanbod toereikend. Midgaard heeft voor alle jeugdigen een (voorlopig) perspectiefplan opgesteld. Jeugdigen krijgen begeleiding en behandeling die geïndiceerd is, of deze hulp is aangevraagd. Midgaard heeft een opnameprotocol opgesteld, zodat in de toekomst alleen jeugdigen worden opgenomen aan wie Midgaard passende hulp kan bieden.

De jeugdhulporganisatie heeft twee groepen gesloten en beschikt daarmee over voldoende personeel voor de vier overige groepen. Door de ruime personeelsbezetting ontvangen medewerkers met minder opleiding en/of ervaring voldoende coaching en ondersteuning bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Jeugdigen benoemen dat medewerkers tijd en aandacht voor ze hebben.

Het management heeft zich ingespannen om de relatie met ketenpartners en gemeenten te verbeteren. Midgaard heeft er door een grondige verbouwing voor gezorgd dat het pand veilig is voor de jeugdigen die er verblijven. Zij hebben een plan opgesteld dat ervoor moet zorgen dat de veiligheid van het pand structureel op orde blijft.

Wat was er aan de hand?
Uit het inspectieonderzoek, dat plaatsvond op 12 maart 2020, bleek dat de hulpverlening bij Midgaard niet voldeed aan de Jeugdwet en de geldende normen. Met name de onveiligheid van het gebouw en het gebrek aan toezicht op de jeugdigen in de nacht vond de inspectie  buitengewoon zorgelijk. Verder was er sprake van een tekort aan voldoende toegerust personeel om de veelal zeer complexe doelgroep passende hulp te bieden. Met een aanwijzing verplichtte de inspectie de zorgaanbieder de zorg te verbeteren. De inspectie zal de komende tijd het verbetertraject nauwlettend blijven volgen.

Documenten
Einde aanwijzing voor Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Midgaard

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/07/09/tweede-deel-aanwijzing-voor-horizon-jeugdzorg-en-onderwijs-locatie-midgaard-beeindigd
Originele titel: Tweede deel aanwijzing voor Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Midgaard, beëindigd
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-07-09

Relevante artikelen ...

Stichting Dahlion heeft een nieuwe aanwijzing gekregen De inspectie constateerde ernstige tekortkomingen op meerdere thema’s De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Dahlion een nieuwe aanwij... Management & beleid Thu, 07 Jan 2021, 14:02:41
Zorggroep Apeldoorn niet meer onder verscherpt toezicht Cliënten hebben meer eigen regie over hun eigen leven en welzijn De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op de Zorg... Management & beleid Wed, 23 Dec 2020, 14:13:21
Stichting Present, locatie Meesplein in Leerdam heeft een last onder dwangsom Present heeft wel verbeteringen doorgevoerd, maar nog niet genoeg om te voldoen aan de aanwijzing De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft S... Management & beleid Thu, 03 Dec 2020, 14:26:41
Zorgvilla Decor in Ede heeft aanwijzing Zorgvilla Decor biedt in Ede kleinschalige ouderenzorg op twee locaties in dezelfde straat De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft firma Co... Management & beleid Fri, 30 Oct 2020, 15:30:30
Huize Brandsen in Baarn onder verscherpt toezicht De inspectie constateert risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Woon- Zorgflat Brand... Management & beleid Wed, 28 Oct 2020, 06:55:16
Tandarts krijgt aanwijzing om onjuiste rekeningen aan patiënten De aanwijzing houdt in dat de tandarts direct moet voldoen aan de declaratievoorschriften De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een aanwijzing opgelegd... Management & beleid Mon, 13 Jul 2020, 14:13:18