(advertentie)

De aanwijzing voor Midgaard bestond uit twee delen. Het eerste deel van de aanwijzing is al eerder beëindigd

De aanwijzing die Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Midgaard, in Den Haag heeft gegeven is beëindigd.  Midgaard heeft een verbetertraject in gang gezet, waarbij de meest urgente verbeteringen inmiddels zijn doorgevoerd. Daarom mag de jeugdhulpaanbieder die plek heeft voor 36 jeugdigen nu ook weer nieuwe cliënten aannemen. De aanwijzing voor Midgaard bestond uit twee delen. Het eerste deel van de aanwijzing is al eerder beëindigd.

Wat is er veranderd?
De inspectie heeft vastgesteld dat Midgaard passende hulp biedt aan de jeugdigen die momenteel op de locatie verblijven. Zo slaagt de zorgaanbieder er in om voldoende personeel in te zetten en is het behandelaanbod toereikend. Midgaard heeft voor alle jeugdigen een (voorlopig) perspectiefplan opgesteld. Jeugdigen krijgen begeleiding en behandeling die geïndiceerd is, of deze hulp is aangevraagd. Midgaard heeft een opnameprotocol opgesteld, zodat in de toekomst alleen jeugdigen worden opgenomen aan wie Midgaard passende hulp kan bieden.

De jeugdhulporganisatie heeft twee groepen gesloten en beschikt daarmee over voldoende personeel voor de vier overige groepen. Door de ruime personeelsbezetting ontvangen medewerkers met minder opleiding en/of ervaring voldoende coaching en ondersteuning bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Jeugdigen benoemen dat medewerkers tijd en aandacht voor ze hebben.

Het management heeft zich ingespannen om de relatie met ketenpartners en gemeenten te verbeteren. Midgaard heeft er door een grondige verbouwing voor gezorgd dat het pand veilig is voor de jeugdigen die er verblijven. Zij hebben een plan opgesteld dat ervoor moet zorgen dat de veiligheid van het pand structureel op orde blijft.

Wat was er aan de hand?
Uit het inspectieonderzoek, dat plaatsvond op 12 maart 2020, bleek dat de hulpverlening bij Midgaard niet voldeed aan de Jeugdwet en de geldende normen. Met name de onveiligheid van het gebouw en het gebrek aan toezicht op de jeugdigen in de nacht vond de inspectie  buitengewoon zorgelijk. Verder was er sprake van een tekort aan voldoende toegerust personeel om de veelal zeer complexe doelgroep passende hulp te bieden. Met een aanwijzing verplichtte de inspectie de zorgaanbieder de zorg te verbeteren. De inspectie zal de komende tijd het verbetertraject nauwlettend blijven volgen.

Documenten
Einde aanwijzing voor Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Midgaard

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/07/09/tweede-deel-aanwijzing-voor-horizon-jeugdzorg-en-onderwijs-locatie-midgaard-beeindigd
Originele titel: Tweede deel aanwijzing voor Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Midgaard, beëindigd
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-07-09

Relevante artikelen ...

Zorginstellingen mogen hun jaarverslagen later indienen Met dit uitstel komt de minister tegemoet aan de diverse zorginstellingen die zwaar belast worden door de coronapandemie Ziekenhuizen en andere (jeug... Management & beleid Thu, 01 Apr 2021, 19:15:43
Cliëntenstop bij Majestic Home Care in Amsterdam omgezet naar cliëntenplafond In totaal mag MHC acht cliënten hebben De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de cliëntenstop die sinds 29 januari gold voor thuiszorgor... Management & beleid Wed, 31 Mar 2021, 19:20:50
Geen bevel meer voor PCRtestNederland Het bedrijf heeft een contract gesloten met een geaccrediteerd laboratorium De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het bevel voor PCRtestNederla... Management & beleid Mon, 15 Feb 2021, 15:08:37
Relaunch Nederland in Tiel heeft aanwijzing gekregen Relaunch mag nu al geen cliënten meer aannemen, en moet de huidige cliënten overdragen aan andere zorgaanbieders De Inspectie Gezondheidszorg en Jeug... Management & beleid Wed, 27 Jan 2021, 16:23:23
AZR-Zorg heeft aanwijzing gekregen De geconstateerde tekortkomingen brengen risico’s met zich mee voor de veiligheid van cliënten en de kwaliteit van de zorg De Inspectie Gezondheidszo... Management & beleid Thu, 21 Jan 2021, 18:39:07
Het Schild niet meer onder verscherpt toezicht Het bestuur en het interne toezicht bij Het Schild is vernieuwd en werken goed samen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt... Management & beleid Mon, 21 Dec 2020, 14:30:20