Het vaccin van Janssen is werkzaam bij volwassenen, ouderen en medische risicogroepen

De Gezondheidsraad adviseert het vaccin van fabrikant Janssen als eerste in te zetten bij de kwetsbaarste groepen. Dit betreft vooral ouderen boven de 60 jaar en daarnaast bepaalde medische risicogroepen. Met deze aanpak wordt de meeste ernstige ziekte en sterfte door COVID-19 voorkomen.

Het vaccin van Janssen is werkzaam bij volwassenen, ouderen en medische risicogroepen. Het vaccin wordt in één dosis toegediend en beschermt voor 66% tegen ziekte en voor 85% tegen ernstige ziekte. Ook is het voldoende veilig: er zijn alleen bijwerkingen gebleken die binnen twee dagen zijn verdwenen. De raad adviseert het vaccin in te zetten in de huidige vaccinatiestrategie, die erop is gericht als eerste de groepen te vaccineren met het hoogste risico op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19. Het gaat dan in de eerste plaats om ouderen van zestig jaar en ouder. De raad adviseert hen te vaccineren van oud naar jong. Daarnaast gaat het om groepen met specifieke medische aandoeningen, namelijk mensen met het syndroom van Down, met morbide obesitas (ernstig overgewicht, een body mass index boven de 40) en patiënten met neurologische aandoeningen die kunnen leiden tot ademhalingsproblemen.

Kijk hier voor verdere informatie