(advertentie)

De verwachting is dat er de komende weken nog meer testen een CE-certificaat krijgen

Afgelopen maart is een ontheffingsprocedure gestart om de antigeen zelftesten, die aantoonbaar betrouwbaar en veilig gebruikt kunnen worden, beschikbaar te krijgen voor de consumentenmarkt. Deze procedure was nodig omdat er op dat moment geen CE-gemarkeerde zelftesten beschikbaar waren. Op dat moment was er veel behoefte om versneld zelftesten beschikbaar te maken voor burgers en voor grootschalige inzet in het onderwijs. 

CE-certificaat
Inmiddels zijn de ontheffingen verleend. Daarnaast zijn er enkele fabrikanten die via een zogenaamde notified body een CE-certificaat voor gebruik van de test als zelftest hebben verkregen. Daarmee worden deze zelftesten volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en zonder ontheffing op de markt gebracht. De verwachting is dat er de komende weken nog meer testen een CE-certificaat krijgen en het aanbod van CE-gecertificeerde zelftesten nog verder zal toenemen. 

Ontheffingsaanvragen
Het doel om met deze ontheffingsprocedure in de opstartfase betrouwbare zelftesten beschikbaar te stellen voor de markt is bereikt. Daarom wordt op vrijdag 28 mei deze procedure beëindigd. Er worden dan geen nieuwe ontheffingsaanvragen meer toegewezen. Partijen die al een aanvraag hebben ingediend maar nog aanvullende stukken moeten aanleveren, krijgen daarvoor tot uiterlijk vrijdag 4 juni de tijd. Besluitvorming over al ingediende en compleet bevonden aanvragen zal worden afgerond. 

Testen van een fabrikant die al een ontheffing hebben gekregen, mogen tot 31 december 2021 onder de ontheffing verkocht en gebruikt blijven worden.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/18/ontheffingsprocedure-antigeen-zelftesten-stopt
Originele titel: Ontheffingsprocedure antigeen zelftesten stopt
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-05-18

Relevante artikelen ...

Dringende oplossing noodzakelijk voor kwetsbaren Snel ingrijpen noodzakelijk voor passend thuis met ondersteuning voor aandachtsgroepen Er moet dringend een oplossing komen voor de huisvesting van k... Management & beleid Thu, 08 Jul 2021, 13:30:41
6 miljoen extra Moderna-vaccins aangekocht Moderna en Pfizer hebben een hoge werkzaamheid en beschermen goed tegen de nu bekende virusvarianten Nederland koopt nog ruim 6 miljoen doses Moderna... Management & beleid Mon, 28 Jun 2021, 19:38:45
Meer zicht op het coronavirus door grootschalig testen Dat is de belangrijkste conclusie uit het eindrapport over vier pilots met grootschalig testen Risicogericht grootschalig testen kan een bijdrage lev... Management & beleid Thu, 22 Apr 2021, 10:25:12
Aanvraag subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’ van start gegaan Zorgorganisaties vragen de subsidie aan bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, via coronabanen in de zorg Zorgorganisaties kunnen vanaf... Management & beleid Mon, 01 Mar 2021, 15:03:13
Partijen over de toekomst van de zorg door het kabinet geconsulteerd Nederland heeft een goede gezondheidszorg, maar de houdbaarheid daarvan staat steeds meer onder druk Hoe kunnen we de Nederlandse zorg in de toekom... Management & beleid Thu, 17 Dec 2020, 14:20:24
Voedselbanken krijgen extra financiële steun Gezien de uitzonderlijke situatie is het kabinet bereid om het Europees Sociaal Fonds aan te spreken voor ondersteuning van de voedselbanken Het kabi... Management & beleid Tue, 17 Nov 2020, 08:40:58