(advertentie)

De verwachting is dat er de komende weken nog meer testen een CE-certificaat krijgen

Afgelopen maart is een ontheffingsprocedure gestart om de antigeen zelftesten, die aantoonbaar betrouwbaar en veilig gebruikt kunnen worden, beschikbaar te krijgen voor de consumentenmarkt. Deze procedure was nodig omdat er op dat moment geen CE-gemarkeerde zelftesten beschikbaar waren. Op dat moment was er veel behoefte om versneld zelftesten beschikbaar te maken voor burgers en voor grootschalige inzet in het onderwijs. 

CE-certificaat
Inmiddels zijn de ontheffingen verleend. Daarnaast zijn er enkele fabrikanten die via een zogenaamde notified body een CE-certificaat voor gebruik van de test als zelftest hebben verkregen. Daarmee worden deze zelftesten volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en zonder ontheffing op de markt gebracht. De verwachting is dat er de komende weken nog meer testen een CE-certificaat krijgen en het aanbod van CE-gecertificeerde zelftesten nog verder zal toenemen. 

Ontheffingsaanvragen
Het doel om met deze ontheffingsprocedure in de opstartfase betrouwbare zelftesten beschikbaar te stellen voor de markt is bereikt. Daarom wordt op vrijdag 28 mei deze procedure beëindigd. Er worden dan geen nieuwe ontheffingsaanvragen meer toegewezen. Partijen die al een aanvraag hebben ingediend maar nog aanvullende stukken moeten aanleveren, krijgen daarvoor tot uiterlijk vrijdag 4 juni de tijd. Besluitvorming over al ingediende en compleet bevonden aanvragen zal worden afgerond. 

Testen van een fabrikant die al een ontheffing hebben gekregen, mogen tot 31 december 2021 onder de ontheffing verkocht en gebruikt blijven worden.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/18/ontheffingsprocedure-antigeen-zelftesten-stopt
Originele titel: Ontheffingsprocedure antigeen zelftesten stopt
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-05-18

Relevante artikelen ...

Preventie en intensievere samenwerking binnen de zorg inzet van het kabinet Het kabinet wil de zorg nu en ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar houden Een goede gezondheid is belangrijk voor iedereen. We willen, wanne... Management & beleid Tue, 20 Sep 2022, 15:06:10
Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid naar Raad van State Met het vooruitzicht van een mogelijke nieuwe opleving van het coronavirus in het najaar, is het belangrijk ons daar goed op voor te bereiden De mins... Management & beleid Sun, 17 Jul 2022, 06:28:15
Extra impuls nodig aantal banen voor arbeidsbeperkten te realiseren Momenteel tellen enkel mensen met een arbeidsbeperking die in het doelgroepregister staan mee voor het aantal banen in de banenafspraak Het aantal ge... Management & beleid Sun, 10 Jul 2022, 07:33:14
Voorbereidingen nieuwe vaccinatierondes gestart De kans is groot dat na de zomer een nieuwe vaccinatiecampagne zal starten Het RIVM en de GGD starten met hun voorbereidingen voor een vaccinatieca... Management & beleid Mon, 04 Jul 2022, 11:28:57
Belang van cliënt of patiënt moet altijd voorop staan als de zorg stopt of verminderd Zorgaanbieders zetten zich doorgaans actief in om onder alle omstandigheden de best mogelijke zorg te blijven verlenen aan hun cliënten Zorgaanbieder... Management & beleid Wed, 29 Jun 2022, 17:47:55
5 miljard euro uitgetrokken voor economische groei en toekomstige welvaart Economische groei geeft ruimte om te blijven investeren in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en maatregelen tegen klimaatverandering Een invest... Management & beleid Tue, 19 Apr 2022, 10:11:38

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com