Europees netwerk van kankerzorgcentra beoogt gelijke toegang tot de beste kankerzorg voor alle EU-inwoners

Mensen die kanker krijgen hebben niet overal in Europa een gelijke kans op genezing of overleving. De Europese Unie (EU) wil daarom een Europees netwerk opzetten van centra die kankerzorg bieden op basis van de meest recente inzichten en richtlijnen en ook zelf wetenschappelijk onderzoek doen. Dergelijke centra zijn op dit moment nog ongelijk verspreid over Europa. Dit blijkt uit onderzoek van het EUHealthSupport Consortium, geleid door het Nivel, dat onderzoek doet in het kader van de Horizon Europe Missie tegen Kanker.

In het EUHealthSupport Consortium werkt het Nivel samen met Europese partnerinstituten aan het ondersteunen van de Europese Commissie op verschillende beleidsterreinen. Een van de activiteiten is het ondersteunen van de EU Missie tegen Kanker. 

In bijna elke lidstaat minstens één centrum dat in het Europese netwerk zou passen
Uit de quickscan die het Nivel uitvoerde, blijkt dat in vrijwel alle lidstaten van de EU minstens één centrum is dat (op termijn) deel zou kunnen uitmaken van het beoogde Europese netwerk. Wel zijn in de meeste landen nog maar weinig van dergelijke centra of zijn ze alleen in enkele grote steden te vinden.

Volgende stap: landelijke infrastructuren optimaliseren en integreren in Europees netwerk
De Europese Commissie gaat samen met de lidstaten kijken hoe binnen de landen zelf een goede infrastructuur kan worden opgezet en hoe deze landelijke structuren in een Europees netwerk kunnen worden geïntegreerd.

Over het onderzoek
Een onafhankelijke commissie van internationale experts (Cancer Mission Board) bepleit het opzetten van een Europees netwerk van centra die kankerzorg van hoge kwaliteit bieden op basis van de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, zodat alle inwoners van de EU gelijke toegang hebben tot de beste kankerzorg. Het EUHealthSupport Consortium verkende voor de Europese Commissie in welke EU-lidstaten dergelijke centra al bestaan en of er kankercentra zijn die wellicht in de toekomst onderdeel kunnen gaan uitmaken van het beoogde Europese netwerk.

Lees hier de publicatie Quick scan of cancer infrastructures in European countries

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/europees-netwerk-van-kankerzorgcentra-beoogt-gelijke-toegang-tot-de-beste-kankerzorg-voor
Originele titel: Europees netwerk van kankerzorgcentra beoogt gelijke toegang tot de beste kankerzorg voor alle EU-inwoners
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-09-22

Relevante artikelen ...

Strategieën voor betere borging innovaties in de palliatieve zorg Het Nivel identificeerde zes strategieën die de kans op borging van innovaties in de palliatieve zorg vergroten Veel innovaties in de palliatieve zor... Management & beleid Wed, 19 Aug 2020, 12:37:08
Coronavaccin voor Europa gecontracteerd Of het vaccin daadwerkelijk in productie kan worden genomen, is helaas met veel onzekerheden omkleed De vaccinalliantie, bestaande uit Nederland, Ita... Management & beleid Mon, 15 Jun 2020, 09:32:12
Subsidies voor academische zorg inzichtelijker Per 2020 wordt de subsidie bepaald op het aantal behandelde academische patiënten en de omvang van de (kennis)infrastructuur De Nederlandse Zorgautor... Management & beleid Thu, 21 Nov 2019, 10:33:43
Samenwerking tussen zorg- en welzijn vraagt voortdurende aandacht De motivatie om samen te werken is groot bij organisaties en professionals uit medisch en sociaal domein binnen de wijk In de Utrechtse achterstandsw... Management & beleid Wed, 14 Aug 2019, 14:01:23
Effectiever jeugdstelsel nog niet gerealiseerd. De beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel is nog niet gerealiseerd. De Eerste evaluatie Jeugdwet laat zien dat de beoogde transforma... Management & beleid Tue, 30 Jan 2018, 12:56:16
Rolverdeling gemeentelijke zorg onderzocht Voorzieningen moeten meer vraaggericht georganiseerd worden en er moet meer samenwerking en samenhang tussen verschillende voorzieningen komen. Gemee... Management & beleid Tue, 31 Oct 2017, 14:03:06