De Europese Commissie streeft ernaar dat mensen die genezen zijn van kanker behandeld worden als iedere andere burger

Mensen die in het verleden kanker hadden, kunnen tegen problemen aanlopen wanneer zij gebruik willen maken van financiële producten. Zelfs jaren nadat zij genezen zijn blijkt het soms onmogelijk om een verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld een levensverzekering die nodig kan zijn voor een hypotheek. Veel EU-landen en stakeholders zijn dan ook een voorstander van het nader verkennen van beleidsacties op Europees niveau, om de toegang tot financiële producten voor mensen die kanker hebben gehad te verbeteren. Dit blijkt uit verkennend onderzoek dat het EUHealthSupport consortium, onder leiding van het Nivel, uitvoerde in opdracht van de Europese Commissie.

De Europese Commissie streeft ernaar dat mensen die genezen zijn van kanker behandeld worden als iedere andere burger bij de aanvraag van een financieel product. De meeste EU-landen moedigen het aan dat problemen op dit vlak op Europees niveau wordt aangepakt. Zij onderstrepen met name dat ze meer bewustwording willen met betrekking tot deze problemen. Ook zijn de EU-landen voorstander van de uitwisseling van kennis en ervaringen en vinden ze het belangrijk dat er op Europees niveau een instantie wordt opgezet om landen in actuele (wetenschappelijke) kennis te voorzien rond gelijke behandeling bij het aanvragen van financiële producten. Een aantal landen zou ook de ontwikkelingen steunen van een Code of Conduct, of gelijksoortig beleid, op Europees niveau.

Ook verschillende stakeholders ondersteunen Europese maatregelen
Dat er EU-breed actie moet komen om financiële producten toegankelijker te maken voor mensen die in het verleden kanker hadden, wordt ook breed onderschreven door stakeholders. Dit zijn onder andere vertegenwoordigers van mensen met kanker, zorgprofessionals en wetenschappers. Stakeholders vanuit de verzekerings- en financiële sectoren zijn echter wat terughoudender vanwege de complexiteit van grootschalige maatregelen. Zij benoemen dat er eerst verdiepende analyses en evaluaties van huidige maatregelen op nationaal niveau nodig zijn.

Diversiteit aan nationale maatregelen bestuderen
Er is een enorme diversiteit aan reguleringen binnen de EU. Zo hebben België, Frankrijk, Nederland en sinds kort ook Portugal en Italië wetgeving die financiële producten voor mensen die kanker hadden toegankelijker moet maken. Daarnaast werkt de Luxemburgse overheid niet met wetgeving, maar sloot een akkoord met verzekeringsmaatschappijen. Sommige landen hanteren zelfregulerende maatregelen binnen de verzekerings- en financiële sector, anderen hebben een meer algemene anti-discriminatie wetgeving. Een volgende stap om tot een EU-brede actie te komen is het evalueren van de huidige verschillende reguleringen en de impact daarvan. Uitwisseling van elkaars ervaringen met deze reguleringen kunnen een mooie basis zijn voor de implementatie van meer maatregelen om mensen met kanker beter toegang te geven tot financiële hulpmiddelen, op nationaal en Europees niveau.

Over het onderzoek
Het Nivel voerde deze verkennende studie uit in samenwerking met het RIVM, binnen het EUHealthSupport consortium. Het project was een wetenschappelijke ondersteuning van het “Europe’s Beating Cancer Plan” van de Europese Commissie dat geleid wordt door de Directorate-General for Health and Food Safety (DG SANTE). Om de huidige maatregelen en standpunten van verschillende landen en stakeholders in de EU te begrijpen, verkenden we de (wetenschappelijke en grijze) literatuur en gingen we in gesprek met meerdere experts, vertegenwoordigers van EU-landen en stakeholders uit diverse sectoren.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/meeste-eu-landen-vinden-het-belangrijk-om-de-toegang-tot-financiele-producten-voor-mensen
Originele titel: Meeste EU-landen vinden het belangrijk om de toegang tot financiële producten voor mensen die in het verleden kanker hadden te verbeteren
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-06-14

Relevante artikelen ...

Gerichtere crisisaanpak in toekomst voor gehele samenleving gevraagd Dit blijkt uit het tweede literatuuronderzoek van het Netwerk GOR-COVID, uitgevoerd door het Nivel en RIVM De corona-epidemie heeft ingrijpende effec... Management & beleid Wed, 02 Nov 2022, 19:11:31
Preventie en intensievere samenwerking binnen de zorg inzet van het kabinet Het kabinet wil de zorg nu en ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar houden Een goede gezondheid is belangrijk voor iedereen. We willen, wanne... Management & beleid Tue, 20 Sep 2022, 15:06:10
Steeds betere samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars De coronapandemie heeft invloed gehad op zowel het aanbod als de uitvoering van interventies Gemeenten en zorgverzekeraars werken steeds beter samen ... Management & beleid Sat, 16 Jul 2022, 13:04:28
Voorbereidingen nieuwe vaccinatierondes gestart De kans is groot dat na de zomer een nieuwe vaccinatiecampagne zal starten Het RIVM en de GGD starten met hun voorbereidingen voor een vaccinatieca... Management & beleid Mon, 04 Jul 2022, 11:28:57
Bij brede armoede- en schuldenaanpak moet bestaanszekerheid centraal staan Op de korte termijn ziet de raad voor Volksgezondheid & Samenleving een nationale saneringsopgave als begin van benodigde hervormingen Problematische... Management & beleid Wed, 20 Apr 2022, 08:24:05
Ggz-aanbieder Compass B.V.heeft last onder dwangsom gekregen Met de last onder dwangsom dwingt de inspectie af dat Compass uiterlijk op 22 april weer een raad van commissarissen heeft De Inspectie Gezondheidszo... Management & beleid Wed, 30 Mar 2022, 05:41:40

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com