De Europese Commissie streeft ernaar dat mensen die genezen zijn van kanker behandeld worden als iedere andere burger

Mensen die in het verleden kanker hadden, kunnen tegen problemen aanlopen wanneer zij gebruik willen maken van financiële producten. Zelfs jaren nadat zij genezen zijn blijkt het soms onmogelijk om een verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld een levensverzekering die nodig kan zijn voor een hypotheek. Veel EU-landen en stakeholders zijn dan ook een voorstander van het nader verkennen van beleidsacties op Europees niveau, om de toegang tot financiële producten voor mensen die kanker hebben gehad te verbeteren. Dit blijkt uit verkennend onderzoek dat het EUHealthSupport consortium, onder leiding van het Nivel, uitvoerde in opdracht van de Europese Commissie.

De Europese Commissie streeft ernaar dat mensen die genezen zijn van kanker behandeld worden als iedere andere burger bij de aanvraag van een financieel product. De meeste EU-landen moedigen het aan dat problemen op dit vlak op Europees niveau wordt aangepakt. Zij onderstrepen met name dat ze meer bewustwording willen met betrekking tot deze problemen. Ook zijn de EU-landen voorstander van de uitwisseling van kennis en ervaringen en vinden ze het belangrijk dat er op Europees niveau een instantie wordt opgezet om landen in actuele (wetenschappelijke) kennis te voorzien rond gelijke behandeling bij het aanvragen van financiële producten. Een aantal landen zou ook de ontwikkelingen steunen van een Code of Conduct, of gelijksoortig beleid, op Europees niveau.

Ook verschillende stakeholders ondersteunen Europese maatregelen
Dat er EU-breed actie moet komen om financiële producten toegankelijker te maken voor mensen die in het verleden kanker hadden, wordt ook breed onderschreven door stakeholders. Dit zijn onder andere vertegenwoordigers van mensen met kanker, zorgprofessionals en wetenschappers. Stakeholders vanuit de verzekerings- en financiële sectoren zijn echter wat terughoudender vanwege de complexiteit van grootschalige maatregelen. Zij benoemen dat er eerst verdiepende analyses en evaluaties van huidige maatregelen op nationaal niveau nodig zijn.

Diversiteit aan nationale maatregelen bestuderen
Er is een enorme diversiteit aan reguleringen binnen de EU. Zo hebben België, Frankrijk, Nederland en sinds kort ook Portugal en Italië wetgeving die financiële producten voor mensen die kanker hadden toegankelijker moet maken. Daarnaast werkt de Luxemburgse overheid niet met wetgeving, maar sloot een akkoord met verzekeringsmaatschappijen. Sommige landen hanteren zelfregulerende maatregelen binnen de verzekerings- en financiële sector, anderen hebben een meer algemene anti-discriminatie wetgeving. Een volgende stap om tot een EU-brede actie te komen is het evalueren van de huidige verschillende reguleringen en de impact daarvan. Uitwisseling van elkaars ervaringen met deze reguleringen kunnen een mooie basis zijn voor de implementatie van meer maatregelen om mensen met kanker beter toegang te geven tot financiële hulpmiddelen, op nationaal en Europees niveau.

Over het onderzoek
Het Nivel voerde deze verkennende studie uit in samenwerking met het RIVM, binnen het EUHealthSupport consortium. Het project was een wetenschappelijke ondersteuning van het “Europe’s Beating Cancer Plan” van de Europese Commissie dat geleid wordt door de Directorate-General for Health and Food Safety (DG SANTE). Om de huidige maatregelen en standpunten van verschillende landen en stakeholders in de EU te begrijpen, verkenden we de (wetenschappelijke en grijze) literatuur en gingen we in gesprek met meerdere experts, vertegenwoordigers van EU-landen en stakeholders uit diverse sectoren.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Meeste EU-landen vinden het belangrijk om de toegang tot financiële producten voor mensen die in het verleden kanker hadden te verbeteren
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 14 juni 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!