De Europese Commissie streeft ernaar dat mensen die genezen zijn van kanker behandeld worden als iedere andere burger

Mensen die in het verleden kanker hadden, kunnen tegen problemen aanlopen wanneer zij gebruik willen maken van financiële producten. Zelfs jaren nadat zij genezen zijn blijkt het soms onmogelijk om een verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld een levensverzekering die nodig kan zijn voor een hypotheek. Veel EU-landen en stakeholders zijn dan ook een voorstander van het nader verkennen van beleidsacties op Europees niveau, om de toegang tot financiële producten voor mensen die kanker hebben gehad te verbeteren. Dit blijkt uit verkennend onderzoek dat het EUHealthSupport consortium, onder leiding van het Nivel, uitvoerde in opdracht van de Europese Commissie.

De Europese Commissie streeft ernaar dat mensen die genezen zijn van kanker behandeld worden als iedere andere burger bij de aanvraag van een financieel product. De meeste EU-landen moedigen het aan dat problemen op dit vlak op Europees niveau wordt aangepakt. Zij onderstrepen met name dat ze meer bewustwording willen met betrekking tot deze problemen. Ook zijn de EU-landen voorstander van de uitwisseling van kennis en ervaringen en vinden ze het belangrijk dat er op Europees niveau een instantie wordt opgezet om landen in actuele (wetenschappelijke) kennis te voorzien rond gelijke behandeling bij het aanvragen van financiële producten. Een aantal landen zou ook de ontwikkelingen steunen van een Code of Conduct, of gelijksoortig beleid, op Europees niveau.

Ook verschillende stakeholders ondersteunen Europese maatregelen
Dat er EU-breed actie moet komen om financiële producten toegankelijker te maken voor mensen die in het verleden kanker hadden, wordt ook breed onderschreven door stakeholders. Dit zijn onder andere vertegenwoordigers van mensen met kanker, zorgprofessionals en wetenschappers. Stakeholders vanuit de verzekerings- en financiële sectoren zijn echter wat terughoudender vanwege de complexiteit van grootschalige maatregelen. Zij benoemen dat er eerst verdiepende analyses en evaluaties van huidige maatregelen op nationaal niveau nodig zijn.

Diversiteit aan nationale maatregelen bestuderen
Er is een enorme diversiteit aan reguleringen binnen de EU. Zo hebben België, Frankrijk, Nederland en sinds kort ook Portugal en Italië wetgeving die financiële producten voor mensen die kanker hadden toegankelijker moet maken. Daarnaast werkt de Luxemburgse overheid niet met wetgeving, maar sloot een akkoord met verzekeringsmaatschappijen. Sommige landen hanteren zelfregulerende maatregelen binnen de verzekerings- en financiële sector, anderen hebben een meer algemene anti-discriminatie wetgeving. Een volgende stap om tot een EU-brede actie te komen is het evalueren van de huidige verschillende reguleringen en de impact daarvan. Uitwisseling van elkaars ervaringen met deze reguleringen kunnen een mooie basis zijn voor de implementatie van meer maatregelen om mensen met kanker beter toegang te geven tot financiële hulpmiddelen, op nationaal en Europees niveau.

Over het onderzoek
Het Nivel voerde deze verkennende studie uit in samenwerking met het RIVM, binnen het EUHealthSupport consortium. Het project was een wetenschappelijke ondersteuning van het “Europe’s Beating Cancer Plan” van de Europese Commissie dat geleid wordt door de Directorate-General for Health and Food Safety (DG SANTE). Om de huidige maatregelen en standpunten van verschillende landen en stakeholders in de EU te begrijpen, verkenden we de (wetenschappelijke en grijze) literatuur en gingen we in gesprek met meerdere experts, vertegenwoordigers van EU-landen en stakeholders uit diverse sectoren.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/meeste-eu-landen-vinden-het-belangrijk-om-de-toegang-tot-financiele-producten-voor-mensen
Originele titel: Meeste EU-landen vinden het belangrijk om de toegang tot financiële producten voor mensen die in het verleden kanker hadden te verbeteren
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-06-14

Relevante artikelen ...

Verslechtering kwaliteit van het farmacotherapieoverleg (FTO) Vrijwel alle Nederlandse huisartsen en apothekers zijn aangesloten bij een FTO-groep De kwaliteit van het farmacotherapieoverleg (FTO) tussen huisart... Management & beleid Mon, 30 May 2022, 15:40:47
Verbied promotie van tabaksproducten! Op dit moment zijn tabaksaccessoires in Nederland niet verboden Het RIVM adviseert om de promotie en de verkoop van tabaksaccessoires te beperken. He... Management & beleid Mon, 04 Apr 2022, 19:52:11
Nederland tot 22.00 uur voor groot deel met veel restricties van het slot Er geldt ook een versoepeling van het quarantaineadvies voor kinderen tot 18 jaar De meeste locaties in ons land gaan woensdag 26 januari weer open... Management & beleid Tue, 25 Jan 2022, 16:27:08
Plannen in de regio's klaar voor voldoende verpleegzorg in 2025 De plannen voor uitbreiding van de verpleegzorg zijn landelijk gezien voldoende om de komende jaren aan de toenemende vraag te kunnen voldoen Voor ... Management & beleid Wed, 15 Dec 2021, 16:41:26
Stichting Amsta in Amsterdam onder verscherpt toezicht Amsta moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen negen maanden, de nodige verbeteringen doorvoeren De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heef... Management & beleid Mon, 19 Apr 2021, 15:25:32
Stichting Present, locatie Meesplein in Leerdam geen last onder dwangsom meer De zorgaanbieder heeft voldoende maatregelen genomen om de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weg te nemen Stichting Present (locat... Management & beleid Fri, 18 Dec 2020, 15:31:12

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com