Patiënten met kanker willen geen vage beloften

Patiënten met ongeneeslijke kanker willen heldere maar ook empathische gesprekken met hun oncoloog. Directief en vaag taalgebruik ervaren ze als schadelijk. Dit blijkt uit een studie van Universiteit Leiden en het Nivel. De publicatie is ook verschenen in het wetenschappelijke Amerikaanse tijdschrift Cancer.

Het onderzoek maakt duidelijk dat communicatie met een patiënt met kanker schadelijk kan zijn op verschillende domeinen: het geven van informatie, het bespreken van een prognose, besluitvorming over een behandeling en (een gebrek aan) empathie.

Informeren zonder gebruik van jargon en vage beloftes essentieel
Het geven van informatie zonder aandacht te hebben voor de emotionele impact, of zonder tijd te reserveren om de informatie te verwerken kan schadelijk zijn, net als het gebruik van jargon en vage beloftes. In plaats van ‘Ik zal u bellen’ te zeggen tegen een patiënt kan een arts bijvoorbeeld beter zeggen: ‘Ik zal u morgen tussen 4 en 5 bellen, zodra ik het heb besproken met het team.’ Dan krijgt de patiënt direct een indicatie wanneer dit zal gebeuren.

Patiënten verschillen van mening over de schadelijkheid van communicatie rondom prognoses
Patiënten verschillen van mening over de vraag of een arts ook in een vroeg stadium van de ziekte moet zeggen dat kiezen om je niet te laten behandelen – bijvoorbeeld met een chemokuur – ook een optie is: 49 procent vindt dit schadelijk terwijl 44 procent het verzwijgen van deze optie juist schadelijk vindt. Ook over communiceren over de prognose wordt verschillend gedacht. Ongeveer de helft van de patiënten vindt het onwenselijk dat een arts te expliciet benoemt wat de prognose is. De andere helft vindt dat juist wenselijk, omdat het anders onduidelijk is waar ze staan. In deze situaties is het voor artsen dan ook raadzaam eerst te checken in hoeverre de patiënt hierover wil praten.

Empathie tonen en vermijden van directief taalgebruik cruciaal
De meeste patiënten zijn het er over eens dat te directief zijn in het besluitvormingsproces schadelijk kan zijn. Indien mogelijk willen patiënten graag van hun arts horen of er nog alternatieven zijn en wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Patiënten zijn verdeeld over wie het laatste woord moet hebben over de keuze van de behandeling. Sommigen willen samen de beslissing nemen, anderen willen dat vooral zelf doen. Vragen naar de voorkeur van de patiënt door de arts kan hier helpen. Het negeren van emoties, niet luisteren naar de patiënt, voortijdige geruststelling en de patiënt niet zien als persoon kan allemaal schadelijk zijn.

Liesbeth van Vliet
Ook het geven van complimenten waarbij geen ruimte wordt gegeven om het daar niet mee eens te zijn, kan schadelijk zijn voor de patiënt. In plaats van "U ziet er goed uit" kan een zorgverlener beter zeggen "U ziet er goed uit, maar ik weet dat dit niet automatisch betekent dat u zich ook zo voelt. Hoe voelt u zich?" Dr. Liesbeth van Vliet: Onderzoeker Universiteit Leiden

Over het onderzoek
In een online vragenlijst werd aan 74 patiënten met ongeneeslijke kanker gevraagd welke communicatie zij als mogelijk schadelijk ervaren en welke mogelijke alternatieven zij als meer behulpzaam zien. Op basis van de reacties van patiënten hebben de onderzoekers een overzicht gemaakt van mogelijk schadelijke situaties, inclusief voorbeelden van schadelijke communicatie en meer behulpzame alternatieven.

De onderzoekers van Universiteit Leiden en het Nivel brengen de resultaten onder de aandacht brengen van artsen en ziekenhuismedewerkers. Dit doen ze in samenwerking met patiëntenorganisaties, waaronder Borstkankervereniging Nederland (BVN) en de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Het onderzoek laat zien dat sommige potentieel schadelijke communicatie relatief eenvoudig te vermijden is. Door het op deze manier in te zetten kan mogelijk onnodige schade worden voorkomen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/patienten-met-kanker-willen-een-empathische-arts-en-geen-vage-beloften
Originele titel: Patiënten met kanker willen een empathische arts en geen vage beloften
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2022-03-02

Relevante artikelen ...

Wederom aandacht voor stapeling van zorgkosten gevraagd Onvoldoende vermindering van de stapeling zorgkosten door het kabinet De opeenstapeling van zorgkosten blijft een probleem, zeker voor mensen die zor... Chronisch zieken Mon, 25 Oct 2021, 14:21:56
Tijdens tweede coronagolf is de mentale gezondheid van naasten minder goed Naasten vinden het moeilijker om hun familielid te ondersteunen dan voor de coronacrisis Mentale gezondheid naasten minder goed tijdens tweede coro... Chronisch zieken Tue, 16 Mar 2021, 14:31:31
365 dagen per jaar ondersteuning voor mensen met depressie De vraag om hulp groeit de vereniging boven het hoofd Vandaag op Blue Monday, in theorie de meest sombere dag van het jaar, vraagt de Depressie Veren... Chronisch zieken Mon, 18 Jan 2021, 10:52:22
Weinig verbetering deelname in de samenleving voor mensen met een beperking Op een aantal punten is het verschil met de algemene bevolking toegenomen Mensen met een beperking doen minder naar wens en vermogen mee in de samenl... Chronisch zieken Wed, 09 Dec 2020, 11:18:52
Empathie belangrijk voor borstkankerpatiënt Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden in samenwerking met het Nivel Patiënten die ongeneeslijke borstkanker hebben, onthouden meer info... Chronisch zieken Mon, 09 Nov 2020, 15:09:10
Door Luchtbrug worden kinderen met astma beter online gevolgd en begeleid Sinds de uitbraak van het coronavirus is er veel aandacht voor zorg op afstand Het online zorgconcept Luchtbrug, initiatief van het Radboudumc, is ... Chronisch zieken Fri, 09 Oct 2020, 07:20:44

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com