Deelnemers met bestaande langdurige klachten na een doorgemaakte coronainfectie (long covid) melden een hoger zorggebruik

Ruim 15.000 mensen doen mee aan het LongCOVID-onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarvan zijn 4.484 volwassen en 113 kinderen die bij de start van het onderzoek aangaven al langdurig klachten te hebben na een infectie met het coronavirus. 

Deelnemers met bestaande langdurige klachten na een doorgemaakte coronainfectie (long covid) melden een hoger zorggebruik. Twee op de drie zocht medische hulp, vooral bij de huisarts, de fysiotherapeut, ergotherapeut of de longarts. Van de deelnemende kinderen tot en met 17 jaar met bestaande langdurige gezondheidsklachten na corona,  bezocht 44% een zorgverlener zoals huisarts, fysiotherapeut of kinderarts. 

Door long covid minder productief 
Van de volwassenen gaf 7 op de 10 bij het invullen van de startvragenlijst aan door de langdurige gezondheidsklachten na corona niet (29%) of minder (40%) te kunnen werken. Ook bij kinderen is de impact groot. Meer dan de helft van de kinderen die langdurig gezondheidsklachten hadden, gingen niet (8%) of minder (43%) naar school. 

Meest voorkomende klachten
De deelnemers aan het LongCOVID-onderzoek melden in de startvragenlijst een verscheidenheid aan klachten. De meest voorkomende klachten bij deelnemers die bij de start van het onderzoek al langdurige klachten meldden, waren vermoeidheid (86%), concentratieproblemen (67%), kortademigheid (66%), moeite hebben met een drukke omgeving (60%) en hoofdpijn (54%). Bij kinderen waren de meest voorkomende klachten vermoeidheid (69%), hoofdpijn (48%), concentratieproblemen (32%), malaise (32%) en hoesten (27%). Jongens meldden daarnaast iets vaker spierpijn dan meisjes. Meisjes gaven vaker aan dat ze moeite hebben met een drukke omgeving. 

Veel van de deelnemers (volwassen en kinderen) met langdurige klachten gaven in de eerste vragenlijst  aan dat maanden na besmetting met het virus gewone dagelijkse handelingen veel moeite en inspanning kosten. 

Over het LongCOVID-onderzoek
Het onderzoek is in april 2021 gestart. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vraagt mensen die positief getest zijn op corona om zich binnen 7 dagen na de positieve testuitslag aan te melden via longcovid.rivm.nl. Ook mensen zonder (recente) positieve testuitslag kunnen meedoen. Met dit onderzoek wil het RIVM over langere tijd onderzoeken hoeveel mensen na een infectie met het coronavirus langdurig gezondheidsklachten houden. Ook wordt onderzocht wat die klachten zijn en hoe lang ze aanhouden. Het RIVM onderzoekt of voorspeld kan worden welke mensen langdurig klachten houden, en welke mensen juist niet. Zo wil het RIVM de langdurige gezondheidsimpact van een besmetting met het coronavirus in kaart brengen. 

Het onderzoek loopt nu 7 maanden, deze eerste resultaten geven een indruk over de gezondheidsklachten van mensen die bij de start aangaven al langdurig klachten te hebben. Gedurende het onderzoek komt er steeds meer informatie van mensen die zich in de eerste 7 dagen na een positieve- of negatieve coronatest voor het onderzoek hebben aangemeld en dus nog geen langdurige klachten hadden. 

Deelnemers worden over langere tijd gevolgd 
Het is belangrijk dat deelnemers een jaar lang regelmatig een vragenlijst invullen. Zo zien we het verloop van long covid en de invloed daarvan op het leven over een langere periode. De kennis die we hiermee opdoen kan in de toekomst gebruikt worden om longcovidpatiënten beter te kunnen helpen. Meer informatie over het LongCOVID-onderzoek of over het meedoen aan het onderzoek is de vinden op de website van het onderzoek, longcovid.rivm.nl.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/zorggebruik-neemt-toe-bij-langdurige-covid-19-klachten
Originele titel: Zorggebruik neemt toe bij langdurige COVID-19 klachten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-11-29

Relevante artikelen ...

Relatief weinig geïnvesteerd in gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering omvat advies en programma’s om mensen te helpen hun leefstijl te verbeteren In 2019 werd er op landelijk niveau 21 euro tot 23... Management & beleid Thu, 08 Jul 2021, 12:02:56
Positiviteit over samenwerking bij het werken met integrale bekostiging van de geboortezorg Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Zorgprofessionals, bestuurders en zorgverzekeraars zijn positief ... Management & beleid Wed, 09 Sep 2020, 14:57:24
Hoe houden we de zorg in Nederland betaalbaar? De houdbaarheid van de zorg op lange termijn staat centraal in de verkenning ‘Zorg voor de toekomst’ De zorguitgaven gaan, bij ongewijzigd beleid, de... Management & beleid Fri, 19 Jun 2020, 09:50:04
Zorguitgaven blijven gemiddeld met 2,8 procent per jaar stijgen Door nieuwe mogelijkheden om ziekten vroegtijdig op te sporen en door toenemende medische kennis komen steeds meer mensen eerder in de zorg terecht T... Management & beleid Mon, 20 Apr 2020, 14:41:57
Zorgstelsel werkt minder goed als gedacht In 2016 werd in Nederland het model van gereguleerde concurrentie geïntroduceerd in het zorgstelsel Het nieuwe zorgstelsel dat in 2016 in Nederland w... Management & beleid Mon, 17 Sep 2018, 19:54:12
Lood in de bodem risico voor de gezondheid. RIVM heeft bewoners gewaarschuwd voor de risico's van lood in de bodem. Het advies van RIVM om bewoners voor te lichten over lood in de bodem en ki... Management & beleid Fri, 08 Dec 2017, 14:30:21

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com