Naar aanleiding van aanhoudende gezondheidsklachten van vrouwen over hun borstimplantaten heeft het RIVM een inventarisatie van deze klachten gemaakt

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft naar aanleiding van aanhoudende klachten van vrouwen over hun borstimplantaten, in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in oprichting, geïnventariseerd welke gezondheidsklachten vrouwen met een siliconen borstimplantaat ervaren. De resultaten van deze inventarisatie maakte het RIVM  donderdag 5 oktober openbaar.

Aanleiding

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer signalen van vrouwen met siliconen borstimplantaten die serieuze klachten ervaren na plaatsing van de implantaten. Dit was voor de inspectie reden om het RIVM te vragen om deze klachten in kaart te brengen. Het doel van het onderzoek is om een goed beeld te krijgen van de verschillende gezondheidsklachten en of hierin patronen te ontdekken zijn.

Resultaten

 • In totaal zijn de vragenlijsten van 976 vrouwen geanalyseerd;
 • 695 vrouwen gaven aan klachten te ervaren na implantatie;
 • 281 vrouwen gaven aan geen klachten te ervaren na implantatie;
 • De gemiddelde leeftijd bij het invullen van de vragenlijst was 47 jaar;
 • Driekwart van alle vrouwen die de vragenlijst heeft ingevuld, heeft borstimplantaten gekregen voor een cosmetische borstvergroting;
 • Er waren vaak zowel lokale klachten (pijn in de borst, kapselvorming) als algemene klachten (chronische vermoeidheid, gewichtspijn, spierpijn).

Hoe nu verder?

Om vast te stellen welke klachten veroorzaakt worden door siliconen borstimplantaten is uitgebreider onderzoek nodig. Dit rapport biedt aanknopingspunten voor verder wetenschappelijk onderzoek door het veld.

Daarom vraagt de minister van VWS het RIVM een vervolgonderzoek te starten. Op dit moment wordt door de inspectie en de minister besproken wat de inhoud moet zijn van de nieuwe onderzoeksvraag.

In Nederland zijn er ongeveer tweehonderdduizend vrouwen met borstimplantaten. Het exacte aantal is niet bekend, ook niet hoeveel vrouwen met borstimplantaten klachten ontwikkelen.

Documenten

Vragen en antwoorden naar aanleiding van inventarisatie borstimplantaten door RIVM


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : IGZ
 • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
 • Originele titel: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2017/10/05/gezondheidsklachten-vrouwen-met-siliconen-borstimplantaten-in-kaart-gebracht
 • Datum: 28 mei 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!