(advertentie)

Naar aanleiding van aanhoudende gezondheidsklachten van vrouwen over hun borstimplantaten heeft het RIVM een inventarisatie van deze klachten gemaakt

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft naar aanleiding van aanhoudende klachten van vrouwen over hun borstimplantaten, in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in oprichting, geïnventariseerd welke gezondheidsklachten vrouwen met een siliconen borstimplantaat ervaren. De resultaten van deze inventarisatie maakte het RIVM  donderdag 5 oktober openbaar.

Aanleiding

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer signalen van vrouwen met siliconen borstimplantaten die serieuze klachten ervaren na plaatsing van de implantaten. Dit was voor de inspectie reden om het RIVM te vragen om deze klachten in kaart te brengen. Het doel van het onderzoek is om een goed beeld te krijgen van de verschillende gezondheidsklachten en of hierin patronen te ontdekken zijn.

Resultaten

  • In totaal zijn de vragenlijsten van 976 vrouwen geanalyseerd;
  • 695 vrouwen gaven aan klachten te ervaren na implantatie;
  • 281 vrouwen gaven aan geen klachten te ervaren na implantatie;
  • De gemiddelde leeftijd bij het invullen van de vragenlijst was 47 jaar;
  • Driekwart van alle vrouwen die de vragenlijst heeft ingevuld, heeft borstimplantaten gekregen voor een cosmetische borstvergroting;
  • Er waren vaak zowel lokale klachten (pijn in de borst, kapselvorming) als algemene klachten (chronische vermoeidheid, gewichtspijn, spierpijn).

Hoe nu verder?

Om vast te stellen welke klachten veroorzaakt worden door siliconen borstimplantaten is uitgebreider onderzoek nodig. Dit rapport biedt aanknopingspunten voor verder wetenschappelijk onderzoek door het veld.

Daarom vraagt de minister van VWS het RIVM een vervolgonderzoek te starten. Op dit moment wordt door de inspectie en de minister besproken wat de inhoud moet zijn van de nieuwe onderzoeksvraag.

In Nederland zijn er ongeveer tweehonderdduizend vrouwen met borstimplantaten. Het exacte aantal is niet bekend, ook niet hoeveel vrouwen met borstimplantaten klachten ontwikkelen.

Documenten

Vragen en antwoorden naar aanleiding van inventarisatie borstimplantaten door RIVM

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2017/10/05/gezondheidsklachten-vrouwen-met-siliconen-borstimplantaten-in-kaart-gebracht
Originele titel: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2017/10/05/gezondheidsklachten-vrouwen-met-siliconen-borstimplantaten-in-kaart-gebracht
Datum: 2020-06-03

Relevante artikelen ...

Toename meldingen over bijwerkingen van implantaten in 2019 Dat blijkt uit de Jaarrapportage 2019 van het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten. In 2019 ontving het Meldpunt en Expertisecentrum... Anders Tue, 28 Apr 2020, 11:00:14
Verbetering luchtkwaliteit door coronacrisis De afname van verkeer en industriële activiteiten leiden naar verwachting ook tot een tijdelijke daling van de stikstofdepositie en uitstoot van broei... Anders Sat, 28 Mar 2020, 11:08:33
Sommige afvalwaterzuiveringsinstallaties verspreiden Legionella Daarom is het belangrijk dat installaties met een verhoogd risico op verspreiding van Legionella metingen laten doen en geschikte maatregelen nemen H... Anders Tue, 14 Jan 2020, 14:02:12
Zijn ballonnen veilig Ballonnen worden vooral van latex gemaakt Een kwart van de ballonnen in Nederland bevat te veel nitrosamines. Dat blijkt uit onderzoek van de NVWA Ne... Anders Tue, 17 Sep 2019, 20:02:37
Hergebruik van luier- en incontinentiemateriaal Elk jaar komen in Nederland meer dan 160 miljoen kilo gebruikte luiers en incontinentiemateriaal bij het afval terecht Het RIVM Rijksinstituut voor V... Anders Sun, 15 Sep 2019, 13:12:40
Voor delen van het land is het hitteplan actief Het hitteplan geldt voor de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg Het is warm komende dagen. En ... Anders Sun, 23 Jun 2019, 09:18:07