(advertentie)

Op de korte termijn ziet de raad voor Volksgezondheid & Samenleving een nationale saneringsopgave als begin van benodigde hervormingen

Problematische schulden zijn een individueel én een maatschappelijk probleem: een probleem dat met de huidige stijging van de prijzen voor energie en levensmiddelen snel groter dreigt te worden. Voor het voorkómen van risicovolle en problematische schulden is snel nieuw beleid nodig dat de bestaanszekerheid van mensen centraal stelt. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in het advies ‘Van schuld naar schone lei’ dat 20 April wordt aangeboden aan minister Carola Schouten. Op de korte termijn ziet de raad een nationale saneringsopgave als begin van benodigde hervormingen.

Nationale Saneringsopgave
Voor het voorkómen van risicovolle en problematische schulden op de middellange termijn is nieuw beleid nodig dat de bestaanszekerheid van mensen centraal stelt. Op de korte termijn ziet de RVS een nationale saneringsopgave als begin van benodigde hervormingen. Voor nieuwe wetgeving zijn er twee leidende beginselen: de norm dat de overheid niemand in een perspectiefloze situatie mag brengen of houden, en dat de overheid haar burgers die met schulden te maken hebben een menswaardig bestaan moet bieden. De saneringsopgave bestaat uit drie delen;

  1. Stel preventie van problematische schulden centraal in al het beleid, bijvoorbeeld door het opzetten van een centraal schuldenregister.
  2. Richt een schuldhulpverleningstraject op perspectief bieden. Hierin moet het saneringskrediet altijd primaat krijgen boven schuldbemiddeling. Zodat mensen met problematische schulden snel geholpen worden en zeker zijn van een schone lei aan het einde van het traject.
  3. Biedt mensen die succesvol uit de schulden zijn gekomen passende nazorg. Gemeenten moeten actieve vinger-aan-de-pols hulp aanbieden aan mensen die schuldenvrij zijn, zodat ze niet terugvallen in schulden.

De overheid is aan zet om hier een leidende rol te nemen door wetgeving te veranderen. De zorg voor inwoners in kwetsbare omstandigheden moet voorrang krijgen boven de angst voor individuele fraude.

Voorkomen is beter dan genezen
Investeren in schuldhulpverlening is ook investeren in gezondheid en kwaliteit van leven. Daarom acht de raad het van belang om op de langere termijn een andere manier met schulden en schuldhulpverlening om te gaan. Vanuit haar zorgplicht kan de Rijksoverheid bijdragen aan werk dat loont, betaalbare huisvesting, toegankelijk onderwijs en een betrouwbare en voorspelbare overheid. Dit zal tijd kosten maar is van fundamenteel belang om een menswaardig bestaan en perspectief te bieden.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Raad voor Volksgezondheid & Samenleving
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Raad voor Volksgezondheid & Samenleving
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2022/04/20/van-schuld-naar-schone-lei
Originele titel: Stel bestaanszekerheid van mensen centraal bij brede armoede- en schuldenaanpak
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-04-20

Relevante artikelen ...

Eerste stap naar passende zorg De ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA) op vrijdag 16 september is een mooie eerste stap volgens de NZa De Nederlandse Zorgautoriteit (N... Management & beleid Sun, 02 Oct 2022, 10:27:00
17 miljard euro voor koopkrachtreparatie Veel mensen maken zich zorgen of zij hun rekeningen wel kunnen blijven betalen Nederland kampt met een historisch hoge inflatie. De energierekening i... Management & beleid Tue, 20 Sep 2022, 14:48:50
Overkoepelende aanpak op armoede en schulden door het kabinet Armoede blijft vaak verborgen Voor een grote groep Nederlanders staat de bestaanszekerheid onder druk. Voor hen is de dagelijkse zorg om rond te kome... Management & beleid Wed, 13 Jul 2022, 10:18:43
In 2021 457 signalen over zorgfraude Ten opzichte van 2020 is het aantal signalen in 2021 gedaald met 7% Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn in 2021 457 signalen over zorg... Management & beleid Thu, 07 Jul 2022, 05:50:45
Financiële producten voor mensen die in het verleden kanker moeten verbeteren De Europese Commissie streeft ernaar dat mensen die genezen zijn van kanker behandeld worden als iedere andere burger Mensen die in het verleden kank... Management & beleid Tue, 14 Jun 2022, 18:11:30
Strengere regels voor in-vitro diagnostica De nieuwe Europese wetgeving In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation (IVDR) is van kracht geworden In-vitro diagnostica (IVD’s) zijn een bel... Management & beleid Sat, 28 May 2022, 09:07:38

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com