Het afdoen van een valpartij als een ongelukje bij 65-plussers betekent miskenning van een belangrijk probleem

Elke vier minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp (SEH) vanwege een val. Eén op de 5 van deze ouderen komt binnen een maandweer terug na een val. Herhaling van valincidenten kan worden vermeden als de oorzaak ervan direct aangepakt wordt. Daarom is in het Amsterdam UMC op 16 mei een nazorgtraject gestart.
Het traject begint bij medewerkers van de spoedeisende hulp. Hen wordt gevraagd om de kwetsbare patiënten te herkennen en aan te melden voor het traject. De patiënt krijgt dan na ontslag uit het ziekenhuis een thuisanalyse, waarna gericht preventieve maatregelen worden genomen.

“Het afdoen van een valpartij als een ongelukje bij 65-plussers betekent miskenning van een belangrijk probleem. De oorzaak van het valincident wordt dan niet in kaart gebracht en weggenomen, waardoor het risico op herhaling groot is. En de gevolgen van een nieuwe val kunnen groot zijn: de mobiliteit en zelfstandigheid van de patiënt kunnen afnemen. We willen bereiken dat behandelend personeel op de SEH mogelijk kwetsbare ouderen herkent, en laten zien waarom nazorg belangrijk is voor deze patiëntengroep”, aldus Prabath Nanayakkara, hoofd Interne geneeskunde.

Valpreventiecursus of oogmeting
Zodra een oudere door de SEH-medewerker is aangemeld, krijgt hij of zij na ontslag uit het ziekenhuis binnen een week een fysio- of ergotherapeut in huis voor een valrisicoanalyse. Uit deze analyse komen adviezen over welke zorg de patiënt nodig heeft. De huisarts ontvangt deze resultaten en kan hierdoor gemakkelijk benodigde zorg inschakelen. Enkele voorbeelden van deze zorg zijn: een valpreventiecursus bij een fysiotherapeut, een oogmeting bij een opticiën of het inschakelen van thuiszorg. Nanayakkara: “Met dit nazorgtraject begeleiden we deze patiënten vanaf de SEH naar interventies die passen bij de behoeften van de patiënt. Hiermee willen we voorkomen dat patiënten snel terugkomen op de spoedeisende hulp vanwege een nieuwe val.”

Maatschappelijk probleem
Jaarlijks belanden ongeveer 103.000 ouderen op de spoedeisende hulp. Los van het persoonlijke leed is vallen ook een maatschappelijk probleem. De kosten die uit valgerelateerde letsels voortkomen zijn enorm. Ook de werklast van de professionals in de zorgsector neemt hierdoor toe. Valincidenten bij ouderen zijn daarmee niet alleen een zorg voor politici en beleidsmakers, maar ook voor de zorgverleners.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Amsterdam UMC
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Amsterdam UMC
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Nazorgtraject kan herhaling valpartij bij ouderen voorkomen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 16 mei 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!