Naast druk op de zorg en de financiële risico's die dit met zich meebrengt, zijn er ook zorgen over de sterk stijgende kosten in 2022

In 2021 heeft het UMCG een resultaat geboekt van 10,0 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarrekening 2021 van het UMCG die op 31 mei is gepubliceerd.

De omzet van de UMCG-groep in 2021 bedroeg 1,61 miljard euro en het resultaat van de groep - inclusief onder andere het Ommelander Ziekenhuis Groningen en de stichting Triade - bedroeg 17,2 miljoen euro. 

Het jaarverslag 2021 van het UMCG is te vinden via deze link

Ook 2021 in het teken van Covid-19 
Meer dan gehoopt en verwacht, stond ook 2021 in het teken van de gevolgen van Covid-19. Het hele jaar stond het UMCG voor de taak om zorg aan zeer veel Covid-19-patiënten te verlenen, waardoor veel zorg uitgesteld moest worden. Ook op het gebied van onderzoek en onderwijs moest opnieuw onze manier van werken aangepast worden. De coronapandemie heeft dan ook grote impact gehad op het leven en werk van alle UMCG’ers. 

Het resultaat over 2021 wordt in belangrijke mate beïnvloed door vangnetregelingen die daarvoor landelijk zijn gemaakt. 

Druk op de zorgcapaciteit blijft, ook na corona  
De koepels van ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben in 2021 en ook in 2020 samen afspraken gemaakt om ziekenhuizen en umc’s die zorg leveren aan Covid-19 dekking te bieden voor Covid-19 kosten en hierdoor gederfde inkomsten. Ook voor het eerste kwartaal in 2022, waarin het UMCG wederom veel reguliere zorg heeft moeten uitstellen, is een regeling afgesproken. 

Voor 2022 staat het UMCG nu voor de uitdaging om deze uitgestelde zorg in te halen. Dat vraagt extra inzet van medewerkers waar dat mogelijk is en zorgvuldige aandacht voor een optimale planning om ontstane wachtlijsten te kunnen wegwerken. 

Zorgen over sterk stijgende kosten 
Naast deze druk op de zorg en de financiële risico's die dit met zich meebrengt, zijn er ook zorgen over de sterk stijgende kosten in 2022. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot verder stijgende kosten van bijvoorbeeld energie en middelen en materialen. Alleen al de energiekosten van het UMCG vallen dit jaar drie tot vier keer hoger uit dan de kosten over 2021. Daarom zet het UMCG nog sterker in op verduurzaming en energiebesparende maatregelen. Zo staat in de kantoren van het UMCG de thermostaat een graad lager en zetten we in op minder gebruik van grondstoffen en materialen en verduurzaming van gebouwen. Ook zijn in het UMCG meer dan twintig Green Teams actief die verduurzaming op de afdeling stimuleren. 

Aanscherping missie en visie 
Ondanks de coronapandemie is het afgelopen jaar dankzij de inzet van velen en in samenwerking met stakeholders de missie en visie van het UMCG aangescherpt: Samen verleggen we grenzen voor een duurzame toekomst van gezondheid. Het UMCG biedt grensverleggende en hoogwaardige complexe zorg, doet onderzoek naar nieuwe en innovatieve diagnostiek en behandelingen en leidt de artsen van de toekomst op. Het UMCG is een innovatiemotor voor (Noord-)Nederland, met als prioriteiten healthy ageing (gezond oud worden), een mensgerichte en waardegedreven aanpak en data-geïnformeerd werken en digitalisering.  

Kijk hier voor verdere informatie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: UMCG / Lex Kloosterman, Joost Wessels
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : UMCG
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.umcg.nl/s/jaarrekening-2021
Originele titel: Jaarrekening UMCG: positief resultaat 2021, zorgen over 2022
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-06-01

Relevante artikelen ...

Explosieve stijging zorgkosten verwacht Alle zorginstellingen kampen met fiks oplopende personeelskosten en extra kosten voor flexibel personeel De totale kosten aan ouderenzorg, thuiszorg,... Management & beleid Mon, 31 Jan 2022, 13:17:23
Zorguitgaven blijven gemiddeld met 2,8 procent per jaar stijgen Door nieuwe mogelijkheden om ziekten vroegtijdig op te sporen en door toenemende medische kennis komen steeds meer mensen eerder in de zorg terecht T... Management & beleid Mon, 20 Apr 2020, 14:41:57
Compensatieregeling voor zorgaanbieders in de maak Zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt de afspraken tussen z... Management & beleid Tue, 14 Apr 2020, 14:53:42
Beschermingsmiddelen hebben nieuw verdeelmodel Tot nu toe was de verdeling van middelen sterk gebaseerd op het uitgangspunt dat patiënten vooral in de acute zorg terechtkomen Minister Martin van R... Management & beleid Sat, 11 Apr 2020, 19:34:27
Hogere zorgkosten door toename personeelskosten De solvabiliteit van de geestelijke gezondheidszorg heeft in 2018 haar dalende trend voortgezet Door de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt worden ... Management & beleid Mon, 17 Feb 2020, 08:43:53
Lachgas verboden door plaatsing onder Opiumwet Medicinaal lachgas in de zorg wordt niet door de maatregel geraakt Staatssecretaris Blokhuis gaat lachgas voor oneigenlijk recreatief gebruik verbi... Management & beleid Mon, 09 Dec 2019, 10:17:34

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com