Het verduurzamen van de zorg is een gezamenlijke opgave

Afgelopen maanden hebben partijen uit de zorgsector, ondersteund door het ministerie van VWS, gewerkt om te komen tot nieuwe en betere afspraken over het verduurzamen voor de zorg in de Green Deal 3.0 'Samen werken aan Duurzame Zorg'. Deze Green Deal zet in op de verduurzamingstransitie in de zorgsector en maakt de acties voor de komende jaren concreter. Vandaag hebben verschillende ministeries en partijen uit de zorgsector hun handtekening onder de Green Deal 3.0 gezet en op 8 december is het landelijke ondertekenmoment waar partijen uit de gehele zorgsector hun duurzaamheidsambities bekend maken.

Ernst Kuipers: “De noodzaak om te verduurzamen in de zorg is groter dan ooit. Het is een noodzakelijke opgave en zeker geen makkelijke. Ik heb er vertrouwen in dat we met de Green Deal 3.0 samen met de sector concrete stappen zetten naar een duurzame toekomst.”

De thema’s en doelstellingen
Het verduurzamen van de zorg is een gezamenlijke opgave. De concrete doelen dragen bij aan een onomkeerbare transformatie naar een zorgstelsel en zorgsector met minimale impact op klimaat en milieu in 2050.

Het akkoord bestaat uit vijf thema’s: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-uitstoot, circulair werken en medicatie. Aan deze thema’s wordt door in de periode 2023 tot en met 2026 gewerkt om te komen tot meer duurzame zorg.

Het eerste doel is meer inzet op gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers in de zorg. Het tweede doel is het vergroten van de bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu. Op het gebied van CO2-uitstoot wordt gestreefd naar 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 2018 en klimaatneutrale zorg in 2050. Met de deal wordt ook gewerkt aan 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 (t.o.v. 2016) en maximaal circulaire zorg in 2050. Ten slotte moet de deal bijdragen aan het verminderen van de milieubelasting van medicatie.

Green Deal: Samen werken aan een duurzame zorg
Klimaatverandering en milieuverontreiniging zorgen voor een stijgende en veranderende zorgvraag. De toenemende zorgvraag leidt op zijn beurt tot stijgende druk op de zorg en op de zorgkosten. Veel zorgprofessionals zijn dan ook voor een snelle transitie naar een klimaatneutraal zorgstelsel.

De nieuwe deal is een samenwerkingen tussen de Rijksoverheid en vertegenwoordigende organisaties uit de zorg, zorgverzekeraars en banken, als vervolg op twee eerdere Green Deals. Er wordt ingezet op meer concrete afspraken en minder vrijblijvendheid.

De deal is ondertekend door Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en minister Jetten (Klimaat en Energie). Minister Kuipers heeft de deal ook ondertekend namens minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid Welzijn en Sport).

Meer informatie en de deal zelf zijn te vinden op https://www.greendeals.nl/green-deals/green-deal-30-samen-werken-aan-duurzame-zorg


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Handtekening gezet onder nieuwe afspraken over verduurzamen van de zorg
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 05 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!