Het verduurzamen van de zorg is een gezamenlijke opgave

Afgelopen maanden hebben partijen uit de zorgsector, ondersteund door het ministerie van VWS, gewerkt om te komen tot nieuwe en betere afspraken over het verduurzamen voor de zorg in de Green Deal 3.0 'Samen werken aan Duurzame Zorg'. Deze Green Deal zet in op de verduurzamingstransitie in de zorgsector en maakt de acties voor de komende jaren concreter. Vandaag hebben verschillende ministeries en partijen uit de zorgsector hun handtekening onder de Green Deal 3.0 gezet en op 8 december is het landelijke ondertekenmoment waar partijen uit de gehele zorgsector hun duurzaamheidsambities bekend maken.

Ernst Kuipers: “De noodzaak om te verduurzamen in de zorg is groter dan ooit. Het is een noodzakelijke opgave en zeker geen makkelijke. Ik heb er vertrouwen in dat we met de Green Deal 3.0 samen met de sector concrete stappen zetten naar een duurzame toekomst.”

De thema’s en doelstellingen
Het verduurzamen van de zorg is een gezamenlijke opgave. De concrete doelen dragen bij aan een onomkeerbare transformatie naar een zorgstelsel en zorgsector met minimale impact op klimaat en milieu in 2050.

Het akkoord bestaat uit vijf thema’s: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-uitstoot, circulair werken en medicatie. Aan deze thema’s wordt door in de periode 2023 tot en met 2026 gewerkt om te komen tot meer duurzame zorg.

Het eerste doel is meer inzet op gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers in de zorg. Het tweede doel is het vergroten van de bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu. Op het gebied van CO2-uitstoot wordt gestreefd naar 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 2018 en klimaatneutrale zorg in 2050. Met de deal wordt ook gewerkt aan 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 (t.o.v. 2016) en maximaal circulaire zorg in 2050. Ten slotte moet de deal bijdragen aan het verminderen van de milieubelasting van medicatie.

Green Deal: Samen werken aan een duurzame zorg
Klimaatverandering en milieuverontreiniging zorgen voor een stijgende en veranderende zorgvraag. De toenemende zorgvraag leidt op zijn beurt tot stijgende druk op de zorg en op de zorgkosten. Veel zorgprofessionals zijn dan ook voor een snelle transitie naar een klimaatneutraal zorgstelsel.

De nieuwe deal is een samenwerkingen tussen de Rijksoverheid en vertegenwoordigende organisaties uit de zorg, zorgverzekeraars en banken, als vervolg op twee eerdere Green Deals. Er wordt ingezet op meer concrete afspraken en minder vrijblijvendheid.

De deal is ondertekend door Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en minister Jetten (Klimaat en Energie). Minister Kuipers heeft de deal ook ondertekend namens minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid Welzijn en Sport).

Meer informatie en de deal zelf zijn te vinden op https://www.greendeals.nl/green-deals/green-deal-30-samen-werken-aan-duurzame-zorg

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/04/handtekening-gezet-onder-nieuwe-afspraken-over-verduurzamen-van-de-zorg
Originele titel: Handtekening gezet onder nieuwe afspraken over verduurzamen van de zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-11-05

Relevante artikelen ...

VieCuri Venlo en Venray hebben financiering rond voor investeringen De financiering ondersteunt een groot investeringsplan van VieCuri VieCuri Medisch Centrum heeft een lening van €160 miljoen afgesloten met de Europe... Management & beleid Sun, 04 Dec 2022, 11:56:21
Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid naar Raad van State Met het vooruitzicht van een mogelijke nieuwe opleving van het coronavirus in het najaar, is het belangrijk ons daar goed op voor te bereiden De mins... Management & beleid Sun, 17 Jul 2022, 06:28:15
Belang van cliënt of patiënt moet altijd voorop staan als de zorg stopt of verminderd Zorgaanbieders zetten zich doorgaans actief in om onder alle omstandigheden de best mogelijke zorg te blijven verlenen aan hun cliënten Zorgaanbieder... Management & beleid Wed, 29 Jun 2022, 17:47:55
Anderhalve meter afstand niet meer verplicht en mondkap mag af De normale openingstijden gelden weer en is een vaste zitplaats niet meer verplicht Vanaf vrijdag 25 februari 2022 geldt de verplichte afstand van 1,... Management & beleid Fri, 25 Feb 2022, 08:23:29
Boosteroffensief door samenwerking GGD’en en huisartsen Het boosteren van alle 18-plussers is een gigantische operatie In verband met de oprukkende omikronvariant is het belangrijk dat alle 18-plussers een... Management & beleid Tue, 21 Dec 2021, 13:07:55
Onzekerheid bij zorgaanbieders en zorgkantoor door herschikking Wlz-budget Het budget dat dit jaar in die regio’s nodig is om alle geleverde verpleegzorg te kunnen vergoeden, schiet tekort Brancheorganisaties ActiZ en Zorgve... Management & beleid Mon, 15 Nov 2021, 15:08:21

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com