Het is nog niet duidelijk of de ambities voor 2040 verder in de knel komen doordat sommige doelen in 2021 niet behaald zijn

Van de tot en met 2021 gestelde doelen (41) in het Nationaal Preventieakkoord (NPA) zijn er 22 behaald. Dat blijkt uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het RIVM. Dit akkoord sloot de rijksoverheid in 2018 met meer dan 70 partijen zodat in 2040 minder mensen roken, overgewicht hebben of te veel alcohol drinken. 

Voorbeelden van behaalde doelen zijn dat schoolterreinen en kinderdagopvanglocaties zo goed als rookvrij zijn. Een ander behaald doel is dat 57% van de gemeenten een gezonde leefstijl bij jongeren stimuleert. Dit zijn JOGG-gemeenten. Ook maakt 26% van de scholen gebruik van het ondersteuningsaanbod Gezonde School

Nog niet behaalde doelen
Naast de 22 behaalde doelen, werden er 13 niet behaald en 2 net niet. Van 4 doelen is er te weinig informatie om te bepalen of het gelukt is. 

Eind 2021 had maar 27% van alle opvangorganisaties een medewerker die getraind is op de Gezonde Kinderopvang. Het doel was dat 50% van alle organisaties een getrainde medewerker in dienst heeft. 

Ook hebben nog niet alle steden met universiteiten en grote hogescholen plannen gemaakt voor ‘alcoholpreventie en studie’. In 2021 hadden 5 steden (33%) hier plannen voor. Daarnaast kreeg slechts 47% van alle zwangere vrouwen die roken een advies van de verloskundige om te stoppen, terwijl het doel voor 2020 was dat alle zwangere vrouwen een stopadvies zouden krijgen. 

In sommige gevallen waarbij doelen niet behaald zijn, komt dit volgens partijen zoals koepelorganisaties van de horeca en sportverenigingen door de corona-epidemie. 

Gevolgen onduidelijk voor ambities 2040
Het is nog niet duidelijk of de ambities voor 2040 verder in de knel komen doordat sommige doelen in 2021 niet behaald zijn. Het RIVM rekent in 2023 door in hoeverre ambities van het Nationaal Preventieakkoord in 2040 kunnen worden behaald.

Rapport
Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2021


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: 22 doelen uit het Nationaal Preventieakkoord behaald
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 05 jul 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!