De coronacrisis heeft veel invloed op het leven van iedereen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ), de gemeenschappelijke GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en in samenwerking met GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum   Nationaal Psychotrauma Centrum - samen het Netwerk GOR - hebben een nieuwe monitor ontwikkeld: de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Dit brede, praktijkgerichte gezondheidsonderzoek helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van de coronacrisis. Het onderzoek start in september 2021 en heeft een looptijd van vijf jaar. Het wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  ).

De coronacrisis heeft veel invloed op het leven van iedereen. Om negatieve gezondheidseffecten zo klein mogelijk te houden is een passend zorg- en ondersteuningsaanbod essentieel. Daarvoor is inzicht in de fysieke en mentale gezondheidseffecten nodig. De Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 helpt hierbij.

Goede informatiebasis voor beleidsvorming over corona
De Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 geeft invulling aan ‘Gezondheidsonderzoek bij Rampen’ (GOR), een van de taken van de overheid bij een gezondheidscrisis. Het doel van de monitor is om lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   op basis van de resultaten te adviseren en te ondersteunen bij beleidsvorming. Doordat op landelijk en lokaal niveau een beeld ontstaat van hoe mensen zich voelen als gevolg van de coronacrisis, kunnen het  ministerie van VWS en gemeenten nog beter bepalen waar de nadruk moet liggen van de ondersteuning die zij inzetten. Gedurende de looptijd van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 worden per afgerond onderzoek resultaten gedeeld.

Brede monitoring door verschillende onderzoeksstructuren en -methoden
De Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 richt zich op de gezondheid van Nederlandse burgers in het algemeen en van specifieke (kwetsbare) doelgroepen in het bijzonder. Voor het monitoren maken we onder andere gebruik van bestaande onderzoeksstructuren: de gezondheidsmonitors van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek  en de huisartsenregistraties van het Nivel. In deze lopende gezondheidsmonitors is ten behoeve van ons onderzoek de komende vijf jaar extra aandacht voor COVID-effecten. Daarnaast verzamelen we – op kort-cyclische basis - data binnen bestaande panels en wordt voor kwetsbare groepen de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg-Monitor opgezet (OGGZ-Monitor). Tot slot doen we literatuuronderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis.

Eerste onderzoeken van start
Medio september 2021 is de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (CGM Jeugd 2021) gestart als een van de eerste onderdelen binnen het totaal. De GGD’en voeren deze CGM Jeugd 2021 uit in samenwerking met de middelbare scholen in de regio’s. Scholieren uit klas 2 en 4 ontvangen tussen eind september en eind november 2021 een uitnodiging om deel te nemen. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn medio 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona.

Gelijktijdig met de CGM Jeugd 2021 is een eerste panelonderzoek onder jongeren en jongvolwassenen van 12-25 jaar gestart, waarin met name aandacht is voor de mentale gezondheid. Ook bereiden we de rapportages van de eerste huisartsenregistraties voor.

Samenwerking
Bij het ontwikkelen van de monitor en het uitvoeren van het onderzoek zijn - naast eerder genoemde partijen binnen het Netwerk GOR - verschillende externe partijen betrokken, te weten: NJI, NZa Nederlandse Zorgautoriteit , het Trimbos-instituut en CBS. ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie  is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van het gezondheidsonderzoek COVID-19 en faciliteert verbinding tussen lopende onderzoeken.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/start-integrale-gezondheidsmonitor-covid-19-grootschalig-onderzoek-naar-impact-coronacrisis
Originele titel: Start Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19: grootschalig onderzoek naar impact coronacrisis op publieke gezondheid
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-09-24

Relevante artikelen ...

Geluid op snelwegen hoger dan Rijkswaterstaat berekende 'Stille banden’ zorgen in de praktijk niet voor minder geluid van snelwegen RIVM-metingen laten zien dat het verkeer op snelwegen ook in 2020 meer ge... Anders Sat, 12 Nov 2022, 11:41:33
Groen heeft effect op fysieke en mentale gezondheid Groen heeft raakvlakken met actuele maatschappelijke vraagstukken Ruisende bomen, uitnodigende parken of speelse natuurspeelplaatsen: groen in de omg... Anders Thu, 19 May 2022, 07:16:58
Nog steeds te veel zoutgebruik volwassenen De hoeveelheid zout ligt ook in 2020/2021 nog ruim boven het aanbevolen maximum van 6 gram per dag Mannen en vrouwen van 31 tot en met 50 jaar in h... Anders Sun, 27 Feb 2022, 06:26:40
Inzicht in lokale aanbieders gecombineerde leefstijlinterventie Elk kwartaal krijgt de kaart een update Wilt u weten welke organisaties in uw gemeente een GLI-programma aanbieden? Dat ziet u in de vernieuwde overz... Anders Sat, 26 Feb 2022, 08:15:37
Sterfte in week 5 op verwacht niveau Sinds de eerste week van 2022 is er geen oversterfte meer In de eerste week van februari (week 5, 31 januari tot en met 6 februari 2022) overleden na... Anders Sun, 13 Feb 2022, 06:58:48
Uitnodiging voor boostervaccinatie mensen uit 1985 en 1986 De GGD roept op om de afspraken online in te plannen Mensen geboren in 1985 en 1986 kunnen nu een afspraak inplannen bij de GGDGemeentelijke Gezondhe... Anders Thu, 30 Dec 2021, 10:02:39

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com