(advertentie)

De coronacrisis heeft veel invloed op het leven van iedereen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ), de gemeenschappelijke GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en in samenwerking met GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum   Nationaal Psychotrauma Centrum - samen het Netwerk GOR - hebben een nieuwe monitor ontwikkeld: de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Dit brede, praktijkgerichte gezondheidsonderzoek helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van de coronacrisis. Het onderzoek start in september 2021 en heeft een looptijd van vijf jaar. Het wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  ).

De coronacrisis heeft veel invloed op het leven van iedereen. Om negatieve gezondheidseffecten zo klein mogelijk te houden is een passend zorg- en ondersteuningsaanbod essentieel. Daarvoor is inzicht in de fysieke en mentale gezondheidseffecten nodig. De Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 helpt hierbij.

Goede informatiebasis voor beleidsvorming over corona
De Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 geeft invulling aan ‘Gezondheidsonderzoek bij Rampen’ (GOR), een van de taken van de overheid bij een gezondheidscrisis. Het doel van de monitor is om lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   op basis van de resultaten te adviseren en te ondersteunen bij beleidsvorming. Doordat op landelijk en lokaal niveau een beeld ontstaat van hoe mensen zich voelen als gevolg van de coronacrisis, kunnen het  ministerie van VWS en gemeenten nog beter bepalen waar de nadruk moet liggen van de ondersteuning die zij inzetten. Gedurende de looptijd van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 worden per afgerond onderzoek resultaten gedeeld.

Brede monitoring door verschillende onderzoeksstructuren en -methoden
De Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 richt zich op de gezondheid van Nederlandse burgers in het algemeen en van specifieke (kwetsbare) doelgroepen in het bijzonder. Voor het monitoren maken we onder andere gebruik van bestaande onderzoeksstructuren: de gezondheidsmonitors van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek  en de huisartsenregistraties van het Nivel. In deze lopende gezondheidsmonitors is ten behoeve van ons onderzoek de komende vijf jaar extra aandacht voor COVID-effecten. Daarnaast verzamelen we – op kort-cyclische basis - data binnen bestaande panels en wordt voor kwetsbare groepen de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg-Monitor opgezet (OGGZ-Monitor). Tot slot doen we literatuuronderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis.

Eerste onderzoeken van start
Medio september 2021 is de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (CGM Jeugd 2021) gestart als een van de eerste onderdelen binnen het totaal. De GGD’en voeren deze CGM Jeugd 2021 uit in samenwerking met de middelbare scholen in de regio’s. Scholieren uit klas 2 en 4 ontvangen tussen eind september en eind november 2021 een uitnodiging om deel te nemen. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn medio 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona.

Gelijktijdig met de CGM Jeugd 2021 is een eerste panelonderzoek onder jongeren en jongvolwassenen van 12-25 jaar gestart, waarin met name aandacht is voor de mentale gezondheid. Ook bereiden we de rapportages van de eerste huisartsenregistraties voor.

Samenwerking
Bij het ontwikkelen van de monitor en het uitvoeren van het onderzoek zijn - naast eerder genoemde partijen binnen het Netwerk GOR - verschillende externe partijen betrokken, te weten: NJI, NZa Nederlandse Zorgautoriteit , het Trimbos-instituut en CBS. ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie  is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van het gezondheidsonderzoek COVID-19 en faciliteert verbinding tussen lopende onderzoeken.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/start-integrale-gezondheidsmonitor-covid-19-grootschalig-onderzoek-naar-impact-coronacrisis
Originele titel: Start Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19: grootschalig onderzoek naar impact coronacrisis op publieke gezondheid
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-09-24

Relevante artikelen ...

Verbetering mentale gezondheid levert gezondheidswinst en kostenbesparing op Mentaal gezonde mensen kunnen positief denken, omgaan met tegenslagen en zijn tevreden met hun sociale relaties Een betere mentale gezondheid leidt t... Anders Thu, 28 Apr 2022, 10:55:52
In 2021 10 procent meer oversterfte Oversterfte in alle leeftijdsgroepen In 2021 overleden bijna 171 duizend mensen, 16 duizend (10 procent) meer dan verwacht voor dit jaar. In iedere l... Anders Wed, 26 Jan 2022, 06:57:22
Iedereen vanaf 18 jaar kan een boostervaccinatie inplannen Het streven was om rond 7 januari iedereen van 18 jaar en ouder, die dat wil, de mogelijkheid te geven een boostervaccinatie in te plannen Alle 18-ja... Anders Thu, 06 Jan 2022, 11:17:08
Uitnodiging voor boostervaccinatie mensen uit 1983 en 1984 De GGD roept op om de afspraken online in te plannen Mensen geboren in 1981 en 1982 kunnen nu een afspraak inplannen bij de GGDGemeentelijke Gezond... Anders Wed, 29 Dec 2021, 05:54:26
Nederland weer in lockdown Vanaf zondag 19 december gaat Nederland tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown Het is de afgelopen week duidelijk geworden dat... Anders Sat, 18 Dec 2021, 18:54:57
Uitnodiging voor boostervaccinatie groep overige zorgmedewerkers Dit helpt om te voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten dat me... Anders Fri, 10 Dec 2021, 16:21:43