Het kabinet reserveert middelen voor het Nederlandse Rode Kruis ten behoeve van voedselhulp en maakt twee miljoen euro vrij voor het tegengaan van menstruatiearmoede

Het kabinet kent voor de komende vier jaar in totaal 15,8 miljoen euro subsidie toe aan Stichting Voedselvangnet voor de inkoop van voedingsmiddelen en andere zaken zoals kleding, schoolspullen en verzorgingsproducten. Met het geld worden ook activiteiten en acties gefinancierd gericht op het bestrijden van armoede, specifiek bij kinderen. Het kabinet reserveert daarnaast middelen voor het Nederlandse Rode Kruis ten behoeve van voedselhulp en maakt twee miljoen euro vrij voor het tegengaan van menstruatiearmoede. Met die middelen kan het Armoedefonds het aantal uitgiftepunten van gratis menstruatieproducten uitbreiden van 1500 naar 2500.

Dat meldt minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Carola Schouten: “Boodschappen zijn het afgelopen jaar flink duurder geworden. Dat geldt natuurlijk voor eten, maar ook voor kleding, schoolspullen of maandverband. We zien daardoor dat meer mensen aankloppen bij de voedselbank en deze subsidie helpt om hen van de noodzakelijke producten te voorzien. Daarnaast trekken we ook geld uit om onderliggende problemen aan te pakken - zoals schulden of eenzaamheid – en mensen zo meer kansen te geven. En we trekken specifiek geld uit om vrouwen en meisjes te helpen die noodzakelijke menstruatieproducten niet kunnen betalen.”

De subsidie aan Stichting Voedselvangnet, dat voedsel inkoopt en levert aan de voedselbanken, is afkomstig uit het Europees sociaal fonds (ESF+) en loopt tot en met 2027. Het is voor het eerst dat het kabinet Europese middelen inzet voor voedselhulp. Het budget voor het Armoedefonds en het Rode Kruis is op verzoek van de Tweede Kamer beschikbaar gesteld en is afkomstig uit nationale middelen. Het geld voor het Rode Kruis gaat naar voedselhulp en materiële hulp aan mensen die niet in aanmerking komen voor ondersteuning van de voedselbanken of de route naar hulp onvoldoende kennen.

Documenten
Kamerbrief over toekenning middelen ESF+ voor voedselhulp (2021-2027)

Bron: Rijksoverheid


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 30 mrt 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!