De raad van bestuur van het UMC Utrecht heeft onvoldoende gezorgd voor een veilig en open werkklimaat.

Dit heeft er toe geleid dat dagelijkse problemen die zich voordeden niet goed werden besproken en niet opgelost werden. Vandaag publiceert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het rapport ‘Goed bestuur en veilige cultuur: vereisten voor goede zorg. Raad van bestuur UMC Utrecht teveel op afstand’.

Wat was de aanleiding?
(Anonieme) meldingen en media-aandacht over problemen met patiëntveiligheid en een onveilig werkklimaat op de afdeling KNO van het UMC Utrecht waren voor de inspectie in 2015 aanleiding om daarnaar een onderzoek in te stellen. De inspectie heeft een onafhankelijke externe commissie gevraagd deze cultuuraspecten te onderzoeken. Daarnaast heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in het UMC Utrecht. Verder hebben onafhankelijke KNO-experts een aantal mogelijke calamiteiten bekeken en is er door deskundigen dossieronderzoek gedaan.

Calamiteiten niet tijdig gemeld
In een aantal casus van de afdeling KNO was er geen sprake van veilige zorg. In ten minste twee casus heeft het UMC Utrecht een calamiteit niet uit eigen beweging gemeld bij de inspectie. De inspectie concludeert verder dat er bij het UMC Utrecht tekortkomingen waren in het melden dan wel tijdig melden van calamiteiten. Calamiteiten werden onvoldoende zorgvuldig en diepgaand onderzocht. De raad van bestuur was onvoldoende betrokken bij calamiteitenprocedure. Voor het niet uit eigen beweging melden van twee calamiteiten heeft inspectie twee boetes opgelegd.

De raad van bestuur heeft onvoldoende gezorgd voor een veilige en open cultuur. Medewerkers konden niet open praten over wat niet goed was gegaan. Sommige medewerkers spraken van een angstcultuur. De inspectie vindt het een ernstige zaak dat de raad van bestuur hier geen zicht op had. Waar mensen werken worden vergissingen gemaakt. Medewerkers moeten zich vrij voelen om open te praten over dat wat in de dagelijkse zorg goed gaat en wat niet goed gaat. Alleen dan kan er geleerd worden van fouten en kan de zorg worden verbeterd.

In het onderzoek naar de kwaliteit van zorg is duidelijk geworden dat er in het UMC Utrecht over het algemeen veilig wordt gewerkt. Medewerkers van het UMC Utrecht zijn betrokken en gemotiveerd. Zij tonen grote inzet om hun patiënten de best mogelijke zorg te bieden.

Hoe is het nu?
De raad van bestuur heeft inmiddels herkend en erkend wat er zich heeft afgespeeld in de achterliggende periode. De raad van bestuur heeft al veel veranderingen doorgevoerd maar staat voor een grote opgave. Het bestuur van het UMC Utrecht moet in samenspraak met het management en de medewerkers er voor zorgen dat er een open en veilige cultuur ontstaat. De inspectie vraagt van de raad van bestuur binnen acht weken een concreet plan van aanpak bij het herstelplan dat inmiddels is opgesteld. De inspectie blijft de ontwikkelingen bij het UMC Utrecht volgen en houdt daar intensief toezicht op. Ook vraagt de inspectie de raad van toezicht om reflectie op de afgelopen periode.

Veilige cultuur
De inspectie vindt dat raden van bestuur en raden van toezicht van zorginstellingen een goed beeld moeten hebben van de cultuur binnen hun organisatie. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat medewerkers zich veilig voelen in een cultuur die is gericht op leren en verbeteren. En patiënten goede en veilige zorg krijgen. De inspectie verwacht dat ook bestuurders van andere zorginstellingen zich spiegelen aan dit rapport en dat betrekken op hun eigen organisatie.

Bron: IGZ

 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2022-01-27

Relevante artikelen ...

Geen aanwijzing meer voor Thuiszorg Olympia in Eindhoven Olympia heeft het afgelopen half jaar de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd De IGJ heeft de aanwijzing voor Thuiszorg Olympia in Eindhoven b... Management & beleid Thu, 16 Sep 2021, 18:42:18
Zorgvilla Decor in Ede heeft last onder dwangsom Inspectie ziet nog steeds tekortkomingen in de cliëntendossiers en in het sturen op kwaliteit en veiligheid De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hee... Management & beleid Fri, 10 Sep 2021, 14:32:03
Sharaida Care Thuiszorg in Diemen geen aanwijzing meer Sharaida heeft de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing aan Sharaida Care Thuis... Management & beleid Wed, 02 Jun 2021, 14:20:53
Corona Testcentrum De Terp mag voorlopig zelf geen PCR-testen uitvoeren De inspectie heeft ernstige risico’s voor de kwaliteit en veiligheid bij de uitvoering van de testen gezien De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd h... Management & beleid Mon, 29 Mar 2021, 14:07:02
Thuiszorg Olympia in Eindhoven heeft een aanwijzing gekregen Zolang de aanwijzing loopt mag Olympia niet méér cliënten hebben dat zij eind februari had De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Thuiszorg Olym... Management & beleid Fri, 05 Mar 2021, 10:50:42
Medicijnen online voorschrijven mag langer Recepten uitschrijven na een online videoconsult voorkomt fysiek contact Voor het voorschrijven van medicatie na online contact tussen voorschrijver ... Management & beleid Fri, 26 Feb 2021, 13:01:58